Zatrudnienie kierowcy z Ukrainy – sprawdź, jakich dokumentów możemy wymagać od kandydata

Jeżeli obywatel Ukrainy dysponuje ważną wizą i pozwoleniem na pracę wydanym w celu zatrudnienia u tego pracodawcy, pozostałe dokumenty nie będą różnić się od wymaganych wobec kierowców z Polski. Przez pierwsze sześć miesięcy pracownik może posługiwać się ukraińskim prawem jazdy, a po tym okresie powinien wymienić ten dokument na polski odpowiednik. Pracodawca nie może dopuścić go do pracy bez świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (kwalifikacja wstępna lub szkolenie okresowe). Kierowca musi również posiadać polskie orzeczenie lekarskie i psychologiczne, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na oferowanym stanowisku. Jakie jeszcze dokumenty będą potrzebne?

Z nowym rokiem przybędzie uprawnień inspektorów PIP. Nie będą korzystne dla firm

Od stycznia 2017 r. inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy zyskają nowe uprawnienia w zakresie przeprowadzania kontroli stosowania przepisów prawa pracy. Będą mogli je przeprowadzać bez uprzedzenia o każdej porze dnia i nocy. W znaczny sposób może to utrudnić prowadzenie działalności przedsiębiorcom.

Włochy wprowadzają minimalną stawkę godzinową – dowiedz się, jakie będą obowiązki przewoźników

Po Niemczech, Norwegii i Francji, Włochy niespodziewanie wprowadziły przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Nowe regulacje określone w rozporządzeniu nr 136/2016 mają zastosowanie także do przewozów kabotażowych wykonywanych na terenie Włoch. Sprawdźmy, jaka będzie włoska stawka minimalna i jakie dokumenty będą wymagane.

Wymiana zezwolenia po zmianie cennika przewozów – sprawdź, co się zmieniło

Weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z tych zezwoleń. Przekonajmy się, co dokładnie się zmieniło.

Upewnij się, czy wypłacasz ryczałty według właściwej stawki

W jednej z firm transportowych stosowane są stawki diet za podróże zagraniczne, jak też za podróże krajowe. Firma ma wątpliwości, czy można również stosować ryczałty za nocleg (jeżeli kierowca nie przedłoży faktury) w wysokości, jaką określono dla podróży krajowej (150%), czy trzeba płacić ryczałty za nocleg według limitów dla zagranicznej podróży służbowej (25%). W tym artykule podpowiadamy, jakie jest prawidłowe rozwiązanie.

Upewnij się, czy licencja na transport międzynarodowy podlega amortyzacji

Świadczenie przez przewoźników usług w międzynarodowych przewozach drogowych ładunków i osób wymaga odpowiedniej licencji wspólnotowej. Wydatki na jej uzyskanie firma transportowa może zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności. 

Sprawdź, jak zrekompensować pracę w dniu wolnym

Planowanie pracy kierowcy jest dużo łatwiejsze, jeśli zna się wszystkie możliwe, zgodne z prawem, rozwiązania. Można zrekompensować nadgodziny w wolnym dniu wynagrodzeniem lub oddaniem czasu wolnego. Jak to zrobić poprawnie?

Sprawdź, jak poprawnie rozliczyć kierowcę, który pracował w wolną sobotę

W jednej z firm transportowych obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy. Kierowcy pracują w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku. Jednego z kierowców w sierpniu 2016 roku wezwano do pracy w wolną dla niego sobotę. Pracował wtedy 3 godziny. Kierowca otrzymuje wynagrodzenie określone stawką godzinową wynoszącą 13 zł. Dzień wolny za pracę w sobotę odebrał we wrześniu 2016 roku, czyli w następnym miesiącu, ale w tym samym okresie rozliczeniowym. Sprawdźmy, jak wyliczyć wynagrodzenie tego pracownika w sierpniu, a jak we wrześniu. Przekonajmy się też, jakie będzie wynagrodzenie kierowcy, jeśli nie odbierze dnia wolnego za pracę w sobotę oraz czy dzień wolny może odebrać wcześniej.

Sprawdź, czy kierowcy wolno odebrać wszystkie uprawnienia do kierowania pojazdami

Skoro sąd karny orzekł wobec kierowcy o zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów z wyłączeniem uprawnień kategorii B, to tym samym kierowcy należy zwrócić prawo jazdy w zakresie tej kategorii. Tak orzekł WSA w Białymstoku. Sprawdź, w jaki sposób sąd uzasadnił swoje stanowisko.

Sprawdź, czy kierowca prawidłowo rejestruje dojazdy do auta oraz do firmy

Częstym dylematem jest, jak powinien postąpić kierowca, który przejmuje pojazd z tachografem cyfrowym w miejscu, do którego dowieziono go innym samochodem?  Jeśli np. jechał cztery godziny do miejsca postoju, to przy logowaniu cały ten czas powinien opisać jako dyspozycyjność, inne prace, czy powinien w tym czasie uwzględnić odpoczynek 45 minut? Sprawdźmy, jakie będzie poprawne rozwiązanie tego problemu.