Upewnij się, czy kierowca ma wszystkie potrzebne dokumenty jeżdżąc pożyczonym autem

Jeżeli przewoźnik chce wykorzystać do przewozu zagranicznego lub krajowego inny samochód, niż zgłosił do licencji wspólnotowej albo zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, musi tylko zgłosić auto w ciągu 28 dni do organu, który wydał uprawnienie transportowe. W jakie dokumenty musi wyposażyć kierowcę na drogę, by nie miał kłopotów podczas kontroli?

Sprawdź, w jakich przypadkach kierowca może zmienić trasę autobusu

Długotrwały korek może być przyczyną zmiany trasy przewozu określonej w zezwoleniu. W takim przypadku organ rozpoznający sprawę powinien jednoznacznie wyjaśnić tę sprawę. Poznaj stanowisko NSA w tej kwestii.

Sprawdź, na podstawie jakich dokumentów można wypełnić delegację dla kierowcy

Wydawałoby się, że rozliczenie delegacji służbowej kierowcy nie powinno sprawiać większych kłopotów. Często jednak pojawiają się wątpliwości, jakie inne koszty trzeba zwrócić kierowcy w związku z delegacją. Rozwiewamy je w tym artykule.

Sprawdź, kiedy organ będzie mógł odmówić udzielenia zezwolenia

Właściwe organy będą mogły odmówić udzielenia zezwolenia lub jego zmiany, gdy wnioskodawca nie przestrzega warunków określonych w posiadanym już zezwoleniu lub wykonuje przewozy niezgodnie z nim. Sejm zaczął pracę nad zmianami dotyczącymi wykonywania przewozów osób, przede wszystkim krajowych przewozów regularnych. Sprawdź, co się może zmienić w tej kwestii.

Sprawdź, jak zrekompensować nadgodziny kierowcy

Nie ma odrębnych zasad rekompensaty nadgodzin kierowców, więc w tym zakresie stosuje się wobec nich ogólne normy kodeksowe. Oznacza to możliwość wyboru jednej z dwóch form rozliczania nadgodzin, z których podstawową jest wypłata wynagrodzenia uzupełnionego o 50 lub 100% dodatek. Alternatywą dla wypłaty dodatków jest udzielenie pracownikowi czasu wolnego od pracy. Przedsiębiorca decyduje, jaką formę rekompensaty wybierze

Sprawdź, jak kierowca powinien planować odpoczynki w trakcie dnia pracy

Kierowca zaczął pracę o 6.00 (zapis na karcie kierowcy), następnie o godzinie 11.00 (tylko 2,5 godziny jazdy) zrobił 15 minut przerwy. Następnie jechał do godziny 14.30, od 14.30 do 15.00 miał przerwę, a potem jechał do godziny 19.30. Przekonajmy się, czy kierowca prawidłowo rozłożył jazdę i odpoczynki.

Sprawdź, jak finansowo zrekompensować nadgodziny kierowcy

Nie ma odrębnych zasad rekompensaty nadgodzin kierowców, więc w tym zakresie stosuje się wobec nich ogólne normy Kodeksu pracy. Przewoźnik może wybrać wypłatę wynagrodzenia uzupełnionego o 50 lub 100% dodatek albo udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy. Sprawdź, o czym trzeba pamiętać przy rekompensacie pieniężnej.

Sprawdź, czy prawidłowo liczysz dni przy pobieraniu danych z tachografu cyfrowego lub karty kierowcy

Dobra wiadomość dla przewoźników. Główny Inspektorat Transportu Drogowego zmienił w końcu swoje podejście w sprawie terminów odczytywania danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych. Sprawdź, co stwierdził GITD.

Sprawdź, czy organ celny może ukarać za przekroczenie nacisków na osie

Czy inne podmioty powinny karać za przekroczenie nacisków na osie, gdy nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej, jeżeli Inspekcja Transportu Drogowego w określonych sytuacjach nie nakłada kar za takie naruszenia? Poznaj stanowisko NSA w tej sprawie.

Sprawdź, czy kierowca może mieć dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd

Kierowcy z dwuosobowej załogi odebrali 24-godzinny odpoczynek. Upewnij się, czy w następnym tygodniu ich odpoczynek tygodniowy znów może wynosić 24 godziny.