Wyłączenia na podstawie art. 3 i 13 rozporządzenia 561/2006

   - sytuacje, gdy nie trzeba rejestrować czasu pracy za pomocą tachografu

Żeby potrącić swoje szkody z diet kierowcy, musisz mieć jego zgodę na piśmie

Może się zdarzyć, że z powodu działania kierowcy przewoźnik poniesie szkodę. Jednak nie wolno mu w takiej sytuacji potrącić należności z tego tytułu z przysługujących kierowcy diet bez jego zgody. Tak orzekł krakowski sąd.

Zapytaj kierowcę, ile ma punktów karnych – to się opłaci

Na rozmowie o pracę warto spytać kierowcę, ile ma na swoim koncie punktów karnych. Jeśli przewoźnik zatrudnia kogoś, kto popełnia wykroczenia drogowe, balansując na granicy utraty prawa jazdy, wiele ryzykuje.

Zapomniałeś o zgłoszeniu zmian w taborze do licencji? Zgłoś jak najszybciej, a unikniesz kary

Nie zgłosiłeś zmiany do licencji albo do zaświadczenia w ciągu 28 dni? W takim razie zrób to jak najszybciej, jest szansa, że Ci się upiecze. Tylko nie chowaj danych przed inspektorem, bo zapłacisz dużo wyższą karę.

Za brak harmonogramu zapłacisz wysoką karę

Służby kontrolne muszą otrzymać harmonogramy czasu pracy kierowców do chwili zakończenia kontroli, tj. do momentu wręczenia przewoźnikowi protokołu. Jeśli się spóźnisz, dostaniesz karę. Tak orzekł WSA w Kielcach w wyroku z 12 kwietnia 2017 r.

Uważaj, różnice między ewidencją a zestawieniem godzin mogą się skończyć prokuratorem!

Kierowca zatrudniony na zlecenie ma obowiązek przedstawiać firmie rejestr przepracowanych godzin. Zwracaj uwagę, czy jest to tyle samo godzin, ile wynika z ewidencji czasu pracy kierowców, bo będziesz miał kłopoty!

Spadkobiercy będą mogli prowadzić firmę po śmierci właściciela

Rząd pracuje nad przepisami, które mają zapobiec problemom występującym po śmierci osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Co dokładnie się zmieni?

Polska musi wprowadzić paliwa alternatywne

Komisja Europejska wezwała polski rząd do pełnego wdrożenia przepisów dyrektywy 2014/94/UE. Są to przepisy umożliwiające ładowanie pojazdów elektrycznych oraz tankowanie LNG, CNG i wodoru.