Za czas dyżuru nie możesz ustalić kierowcy ryczałtu

Wielu pracodawców ustala dla kierowców stałe ryczałty za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych. Musisz jednak pamiętać, że nie wolno tego robić w przypadku wynagrodzenia za dyżur. Co na to przepisy?

Więcej czasu na zapłacenie mandatu zaocznego

Już niedługo na opłacenie mandatów zaocznych będziemy mieli 14 dni, a nie 7, jak obecnie.

Weszły w życie nowe wymogi dotyczące przewozu odpadów

Pojazdy służące do transportu odpadów muszą być odpowiednio oznakowane, a kierowca ma obowiązek przedstawić kontrolującym dokument potwierdzający, jakiego rodzaju odpady przewozi. Takie zasady obowiązują od 24 stycznia.

Tylko ZUS może podważyć zaświadczenie A1 wydane dla kierowcy

Prawdziwość zaświadczenia A1 może podważyć tylko instytucja, która to zaświadczenie wydała.  Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Władze Niemiec czy Francji nie mają więc prawa podważyć polskiego zaświadczenia.

Sąd Najwyższy orzekł, że kierowcom należą się wcześniejsze emerytury

Kierowca ciężarówki o DMC powyżej 3,5 tony ma prawo do wcześniejszej emerytury, nawet jeśli w związku z przewozem wykonywał też czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora. Uznaje się, że pracował w szczególnych warunkach.

Rewolucja w publicznym transporcie zbiorowym

Po wejściu w życie nowych przepisów przewoźnik dostanie rentowną linię tylko pod warunkiem, że weźmie też nierentowną. Większą szansę na wygranie przetargu będą miały firmy, które w ostatnim czasie wykonywały przewozy na danym terenie i mają tam siedzibę.

Odpoczynek tygodniowy w kabinie pojazdu zawsze będzie traktowany przez służby kontrolne jako skrócony

Nawet jeśli kierowca będzie stał przez 48 godzin, ale spędzi ten czas w kabinie, on sam i jego firma mogą zapłacić sporą karę. Sprawdź, jak podchodzą do tego inspektorzy ITD i służby kontrolne za granicą. 

Niemcy: duże zmiany w opłatach drogowych

Jeśli jeździsz do Niemiec, musisz przygotować się na wyższe koszty i zmiany w systemie opłat drogowych. Opłaty obejmą wszystkie drogi federalne, zmienione zostaną zasady dokonywania opłat, a stawki opłat wzrosną.

Nie stracisz prawa jazdy, jeśli przekroczysz prędkość, żeby uratować komuś życie

Za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym nie będzie można odebrać prawa jazdy, jeśli kierowca działał w stanie wyższej konieczności. Ponadto starosta będzie miał dużo mniej czasu na decyzję.