Czy trzeba mieć zgodę na przetwarzanie danych, żeby wystawić fakturę?

Na fakturze widnieją dane firmy lub osoby, dla której wykonaliśmy usługę. Czy w związku z tym trzeba uzyskać od nich zgodę na przetwarzanie danych w celu wystawienia faktury?

Co mogą zrobić służby kontrolne, jeśli w firmie nie ma osoby z certyfikatem kompetencji?

Zdarza się, że właściciel firmy transportowej nie ma certyfikatu kompetencji zawodowych, a zatrudniony przez niego zarządzający transportem odchodzi z pracy. W jakich sytuacjach może wyjść na jaw, że w przedsiębiorstwie nie ma nikogo z certyfikatem i co w takiej sytuacji zrobią służby?