Z jakich ułatwień możesz skorzystać na podstawie tarczy 4.0?

Przymusowe urlopy, niższe odprawy, dopłaty do pensji pracowników, których pracodawca nie objął przestojem ani obniżonym wymiarem czasu pracy, wakacje kredytowe i dopłaty do kredytów dla najmniejszych firm – to najważniejsze zmiany, przewidziane w tarczy 4.0. Zobacz, jakie warunki musisz spełnić, żeby z tego skorzystać.

Przedłużasz licencję w GITD? Będzie wydana według nowej procedury

GITD poinformował, jaka procedura obowiązuje obecnie w odniesieniu do przedłużania licencji wspólnotowych. Jest inna niż zwykle, ponieważ unijne rozporządzenie 2020/698 przewiduje automatyczne przedłużenie ważności licencji w związku z epidemią covid-19.

Pakiet mobilności – co się zmieni w zakresie dojazdu do bazy, pojazdów do 3,5 t, przewozów na potrzeby własne i przerw w załodze

Najszybciej odczuwalnym skutkiem wdrożenia pakietu mobilności będą zmiany w rozporządzeniu nr 561/2006, które w większości wejdą w życie już 20 dni po opublikowaniu pakietu. W numerach 151 i 152 omówiliśmy zmiany w odpoczynkach kierowców i obsłudze tachografu. Jednak to nie wszystkie zmiany, dotyczące czasu pracy kierowców. Co jeszcze się zmieni?

Odstępstwo od warunków technicznych pojazdu będziesz załatwiać w TDT

Sprawy przewoźników, którzy chcą uzyskać odstępstwo od warunków technicznych dla pojazdów, będą załatwiane znacznie szybciej i prościej. Ma to umożliwić przekazanie ich z Ministerstwa Infrastruktury do Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).

Nie masz obowiązku informacyjnego w związku z RODO, gdy ubezpieczasz rodzinę pracownika

Masz wątpliwości, czy przy zgłaszaniu członka rodziny pracownika do ubezpieczenia społecznego trzeba go informować o wykorzystaniu danych osobowych? Prezes UODO wyjaśnił, że nie ma takiego obowiązku, mimo że wiąże się to z dostępem do danych osobowych.

Na jakich zasadach możesz udzielić kierowcy zaległego urlopu na podstawie tarczy 4.0?

W przepisach tarczy antykryzysowej 4.0 pracodawcy dostali możliwość udzielania pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego w wybranym przez pracodawcę terminie. W jaki sposób możesz to zrobić? Jakich formalności musisz dopilnować?

Kończy Ci się ważność licencji, karty kierowcy lub zabezpieczenia? Nie musisz się spieszyć

Polska przedłużyła ważność prawie wszystkich dokumentów transportowych, wymienionych w unijnym rozporządzeniu nr 2020/698. Nie zgodziła się na przedłużenie ważności legalizacji tachografów i badań technicznych.

Jakie masz wyjście, jeśli w związku z epidemią nie możesz dotrzymać umowy?

Ze względu na pandemię koronawirusa wiele firm transportowych nie może dotrzymać zawartych przez siebie umów. Jeśli też jesteś w trudnej sytuacji, a za niewywiązanie się z umowy grożą Ci wysokie kary, warto skorzystać z wyjścia, które daje Ci prawo cywilne.