52

Zdolność finansowa zostanie sprawdzona przy zgłaszaniu nowego pojazdu

Gdy przewoźnik nie będzie miał środków na nowy samochód, to nie będzie mógł nim jeździć. Od kary za niezgłoszenie pojazdu do licencji przewoźnik nie można się odwołać, gdy zaniedba ten obowiązek.

Tachograf nie musi być używany przy każdym przewozie

Kierowca, który wykonuje przewóz w ramach pomocy drogowej i transport maszyn, podlega rozporządzeniu nr 561/2006 tylko w tym drugim przypadku.

51

GITD przyjmuje sprawozdania także od małych firm

Mali przedsiębiorcy transportowi także mogą poświadczać swoją sytuację finansową za pomocą sprawozdań finansowych. Muszą tylko wystrzegać się w nich błędów.

Transport dla supermarketu nie zwalnia z obowiązujących zakazów ruchu

Przewóz zwracający palety firmie posiadającej sieć supermarketów nie ma bezpośredniego związku z utrzymaniem ciągłości pracy takiej firmy i dlatego podlega okresowym zakazom ruchu.

50

Szybko odnotuj niespodziewane zmiany w czasie pracy, jeżeli chcesz uniknąć kary ITD

Jeżeli z jakiegoś powodu odstąpiłeś od przepisów o czasie pracy kierowców podczas jazdy, musisz wpisać to odręcznie na wydruku z tachografu cyfrowego (wykresówce albo na planie pracy). Powinieneś zrobić to najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój. Co kryje się dokładnie za tą definicją?

Kierowca zdobył więcej niż 24 punkty karne? Musi poddać się obowiązkowemu sprawdzeniu kwalifikacji!

Jeżeli kierowca przekroczył tę liczbę punktów, nie może ubiegać się o ich zmniejszenie tylko dlatego, że odbył odpowiednie szkolenie. Tym bardziej, jeśli dostał mandat za ostatnie wykroczenie przed uczestnictwem w szkoleniu.

specjalny 14

Zezwolenie kategorii VII

Wydanie tego zezwolenia jest obwarowane wieloma warunkami. W dodatku być może w tym przypadku będziesz musiał pokryć koszty przystosowania drogi do przejazdu Twoim pojazdem nienormatywnym. Sprawdź, co Cię obowiązuje.

Zezwolenie kategorii II

Które pojazdy zostaną objęte tym zezwoleniem? Jakie są zasady jego wydawania? Co zawiera wniosek potrzebny do uzyskania zezwolenia?

49

Należy Ci się zwrot nadpłaty za wydanie karty pojazdu

Kierowcy mogą żądać zwrotu niesłusznie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej o zwrocie nadpłaty wraz z oprocentowaniem.

ZUS musi oddać Ci niezależnie zapłacone składki

Jeśli przed 19 lipca 2011 r. nadpłaciłeś składki zdrowotne do ZUS, możesz domagać się ich zwrotu w ciągu 10 lat, a nie 5, jak przewidywały ówczesne przepisy.

48

Zmiany w dokumentacji kontrolnej ITD

Ministerstwo Transportu pracuje nad nowym rozporządzeniem w sprawie kontroli przewozu drogowego. Co się zmieni?

Ważna jest liczba punktów karnych w mandacie, a nie w ewidencji

Tak orzekł WSA w niedawnym wyroku. Uznał, że nie można skierować kierowcy na kurs, dopóki nie zostanie ustalone, ile naprawdę ma na koncie punktów karnych.

47

Mogą Ci cofnąć licencję, jeśli popełniłeś przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów

Przewoźnik posiadający licencję na wykonywanie transportu drogowego powinien cieszyć się pełnym zaufaniem osób, na rzecz których wykonuje tę działalność. Popełnienie przez niego przestępstwa umyślnego przeciwko wiarygodności dokumentów niweczy to zaufanie.

Kara za brak tablic kierunkowych w autobusie

Brak wyposażenia dodatkowego, np. tablic kierunkowych oznacza, że autobus nie spełnia warunków technicznych przewidzianych dla autobusu przeznaczonego do przewozów regularnych.