specjalny 19

Zakres czasu pracy obejmuje określone czynności

Czas pracy samozatrudnionych kierowców liczy się od rozpoczęcia do zakończenia pracy, gdy wykonują czynności związane z przewozem.

W porze nocnej można pracować 4 godziny

Przewoźnik musi określić dla samozatrudnionych kierowców 4 godziny od 0.00 do 7.00, które będą stanowiły porę nocną.

64

Zakaz jeżdżenia na letnich oponach zimą

Posłowie chcą, aby kierowcy w określonym czasie jeździli na zimowych oponach. Jednak Ministerstwo Transportu nie jest przekonane do tego pomysłu.

Wynagrodzenie za urlop oblicza się, biorąc pod uwagę zmienne składniki pensji z 3 miesięcy

Łączna kwota tych składników wynagrodzenia stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

63

Za brak wpisu do prawa jazdy grozi 800 zł kary

Kierowcy przewożący na potrzeby własne muszą zrobić kwalifikację wstępną oraz szkolenie okresowe. Wpis o tych uprawnieniach powinien znaleźć się w prawie jazdy.

62

Zaświadczenie o nieprowadzeniu nie musi uwzględniać wszystkich wolnych dni

Zaświadczenie o nieprowadzeniu powinno dokumentować każdą aktywność oddzielnie. Jednak jeżeli kierowca przez dłuższy okres nie prowadził, tylko wykonywał inną pracę, można wystawić mu zaświadczenie, które nie będzie uwzględniało wolnych dni.

Za brak opłaty drogowej kara dla właściciela pojazdu

Odpowiedzialność za nieuiszczenie elektronicznej opłaty drogowej będzie ponosił przede wszystkim właściciel pojazdu. Ponadto kara będzie mogła zostać nałożona raz na dobę. Takie m.in. zmiany przewiduje Sejm w systemie viaTOLL.

61

Zaświadczenie o niekaralności kierowcy nie traci ważności

Zawodowi kierowcy nie mogą być karani, jednak nie wiadomo dokładnie, jak mają potwierdzić swoją niekaralność. Najczęściej sami składają oświadczenia w tej sprawie.

Więcej odcinków dróg będzie płatnych

Pierwsze rozszerzenie systemu płatnych dróg nastąpi 31 października 2013 r., a drugie 1 grudnia 2013 r.

60

Za pojazd specjalny trzeba zapłacić opłatę drogową

Pojazd specjalny, który jest cięższy niż 3,5 t oraz może się samodzielnie poruszać, podlega opłatom drogowym za przejazd trasami objętymi systemem viaTOLL.

Wchodzi w życie nowa ustawa o transporcie

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika zastąpi licencję krajową. Będą też nowe kary dla kierowców, przewoźników i oraz zarządzających transportem.

59

Zmiany w czasie pracy kierowców już obowiązują

Kierowcy pracujący na własny rachunek oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych muszą przestrzegać nowych przepisów ustawy o czasie pracy kierowców.

Zawarcie umowy z samozatrudnionym zabezpiecza interesy firmy

Jeżeli właściciel firmy transportowej chce zlecić przewozy kierowcy prowadzącemu własną działalność, nie musi podpisywać z nim umowy. Jednak powinien to zrobić, by także ta osoba była odpowiedzialna za wykonaną pracę.

specjalny 17

Zmiany wchodzą w życie już za chwilę

Ustawa o czasie pracy kierowców zacznie obowiązywać od 16 lipca, natomiast ustawa o transporcie drogowym - od 15 sierpnia. Nowelizacja ukazała się już w Dzienniku Ustaw.

Zezwolenie zastąpi licencję

Od 15 sierpnia wykonywanie transportu drogowego bez zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego będzie niemożliwe. Do tej pory funkcję zezwolenia pełniła licencja na wykonywanie transportu drogowego.

58

Zaświadczeń ADR może nie starczyć dla wszystkich

Kierowcy, którzy chcą zdobyć bądź odnowić uprawnienia do przewozu ADR, powinni się pospieszyć. Niestety, bardzo możliwe, że kart niebawem zabraknie.

Żądajmy dostępu do zdjęcia z fotoradaru

Po zarejestrowaniu naruszenia przez fotoradar właściciel auta powinien wraz z wezwaniem otrzymać zdjęcie umożliwiające identyfikację kierowcy. Jednak ITD nie wysyła fotografii. Mamy prawo się jej domagać, ponieważ może to uchronić przed karą.

57

Żeby dostać certyfikat, nie zawsze będzie trzeba zdawać egzamin

Osoba ubiegająca się o certyfikat kompetencji zawodowych będzie mogła nie przystępować do pisemnego egzaminu pod pewnym warunkiem. Tak przewiduje rozporządzenie ministra transportu do nowej ustawy o transporcie drogowym.

Zdecydowano, jak mają wyglądać zmiany w ustawie o czasie pracy

Czas pracy przedsiębiorców i kierowców pracujących na własny rachunek będzie trzeba odnotowywać w ewidencji czasu pracy.

56

Zmiany w ustawie o transporcie są już gotowe

Sejm przyjął poprawki projektu ustawy zaproponowane przez senatorów. Zmiany wejdą w życie później, niż zakładano.

Zdjęcia z fotoradarów będzie można zobaczyć w Internecie

Trwają prace nad systemem umożliwiającym obejrzenie swoich zdjęć z fotoradarów w Internecie – poinformował minister transportu Sławomir Nowak.

specjalny 16

Zmieniły się zasady rozliczania delegacji

Nowe stawki diet przyznawanych za krajowe i zagraniczne podróże służbowe zostały określone w przepisach, które weszły w życie 1 marca 2013 r. 

55

Za opóźnienie przewozu mogą grozić kara i odszkodowanie

Zdarza się, że firmy zlecające przewóz zawierają w umowie zapis dotyczący nie tylko kar umownych, ale też odszkodowania. Jest to bardzo niekorzystne dla przewoźnika – oznacza, że w razie opóźnień będzie trzeba zapłacić ogromną sumę.

Wzrosły diety i ryczałty za noclegi

Dnia 1 marca zmieniły się przepisy o podróżach służbowych. Zapewniają wyższe stawki wynagrodzenia za wyjazdy krajowe i zagraniczne.

54

Zakończenie przewozu nie może nastąpić przed dojazdem do celu

Jeżeli samochód po przekroczeniu granicy zatrzymuje się w Polsce w celu odebrania odpoczynku przez kierowcę, nie można uznać, że wraca z zagranicy, by zakończyć przewóz − taki pojazd nie skorzysta z wyłączeń okresowego zakazu ruchu.

Waloryzacja zapłaty za przewóz może się przedawnić

Firma transportowa nie może zwrócić się o zapłatę waloryzacji, jeżeli minął więcej niż rok od wystawienia faktury.

53

Wywrotka nie jest pojazdem specjalnym

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że o zwolnieniu z podatku od środków transportowych dla pojazdów specjalnych decyduje ich specjalne przeznaczenie, a nie konstrukcja.

Przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz może dostać nawet 2.000 zł mandatu

Przewoźnicy osobiście wykonujący przewozy będą karani mandatami. Dojdzie także kara za niezgłoszenie zmian do zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne.