74

Zmiana pojazdu nie oznacza, że kierowcy przestają być załogą

Jeżeli kierowcy wykonują przewóz w załodze i z jakiejś przyczyny zmienią pojazd na inny, ich pracę nadal trzeba traktować jako jazdę w załodze. Tak samo będzie w sytuacji, gdy jeden z kierowców zostanie zastąpiony innym.

Zaświadczenie o działalności według AETR i według rozporządzenia 561 – 3 różnice

Jeśli trasa przewozu prowadzi poza Unię, nie trzeba wystawiać zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu kierowcy, który miał czas wolny lub wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu.

Za brak badań kierowcy, który odszedł, nie ma kary od ITD

Jeżeli kierowca odchodzi z pracy, przedsiębiorca musi przekazać mu kopie orzeczeń lekarskich i psychologicznych oraz świadectw kwalifikacji zawodowej. Za brak tych dokumentów ITD nie ma prawa nałożyć kary.

specjalny 22

Zbyt częste L4? Firma ma prawo zwolnić

Jeśli kierowca choruje na tyle często, że pracodawca musi szukać zastępstw, to może dostać wypowiedzenie. Jednak firma musi wziąć pod uwagę całokształt pracy kierowcy.

Zachowanie kierowcy to wizytówka przedsiębiorstwa

Złe, niekulturalne zachowania kierowców wpływają negatywnie na opinię o firmie i na markę pracodawcy. Ponadto ważna jest też lojalność pracownika.

Za uszkodzony towar można stracić wypłatę

W zależności od tego, czy klient zgodził się przyjąć wadliwy towar, czy odmówił, firma ma prawo nie wypłacić pensji kierowcy lub stosownie ją obniżyć.

73

Wymiar czasu pracy kierowcy zatrudnionego w połowie miesiąca obliczamy za pomocą proporcji

Zdarza się, że kierowca zaczyna pracę w trakcie okresu rozliczeniowego. W takiej sytuacji wymiar czasu pracy w pierwszym cyklu rozliczeniowym powinien być odpowiednio mniejszy niż potem.

Wylogowanie karty kierowcy może być uznane za „inną pracę”

Gdy kierowca najpierw ustawi selektor tachografu na odpoczynek, a następnie wyloguje kartę kierowcy, może się zdarzyć, że jego odpoczynek zostanie naliczony dopiero od momentu wylogowania karty.

W sytuacjach awaryjnych nie trzeba przestrzegać przepisów AETR

I rozporządzenie nr 561/2006, i umowa AETR przewidują, że w określonych sytuacjach nie trzeba przestrzegać ich przepisów. Z tym że w umowie AETR nie przewidziano żadnych wyjątków.

72

Zginęły zaświadczenia? Inspektor musi uznać każdy inny dokument

Podczas kontroli ITD w firmie można udokumentować dzień wolny kierowcy za pomocą dowolnych dokumentów. Wcale nie muszą to być zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu.

Za nadpisaną wykresówkę grożą wysokie kary

Jeśli kierowca zapomniał wyjąć wykresówkę z tachografu, naraża na grzywnę nie tylko siebie, ale też zarządzającego transportem. Są tylko dwie sytuacje, gdy można się uratować przed mandatem.

Za nadgodziny w sobotę można zapłacić

Planowanie pracy kierowcy jest dużo łatwiejsze, jeśli zna się wszystkie możliwe, zgodne z prawem, rozwiązania. Jednym z nich, mało znanym, jest możliwość zrekompensowania nadgodzin w wolnym dniu wynagrodzeniem.

71

Zdjęcia z fotoradarów muszą znajdować się w przesyłce od ITD

GITD ma obowiązek ujawniać właścicielom pojazdów złapanych przez fotoradary zdjęcia, nim trafią do sądu za niewskazanie kierowcy. Taki wyrok wydał Trybunał Konstytucyjny.

Zamiast Ecotaxe we Francji będą opłaty tranzytowe

Francuski rząd ostatecznie postanowił wprowadzić opłaty za korzystanie z dróg przez ciężarówki. Kilometr będzie kosztował 0,13 euro. Opłaty mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

W umowie z kierowcą warto umieścić elementy, które są istotne dla niego i pracodawcy

Jeżeli strony umowy o pracę tak zdecydują, mogą zapisać w niej różne ważne dla nich klauzule, np. dotyczące limitu nadgodzin lub okresu wypowiedzenia umowy terminowej.

specjalny 21

Za stan techniczny pojazdu odpowiada firma

Warto opracować dla kierowców regulamin korzystania z pojazdów oraz przydzielać kierowcę do danego auta. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych strat.

Warto ustalić pisemny zakres obowiązków

Pracodawca wypisując, do czego zobowiązuje kierowcę, będzie miał pewność, że powierzony samochód lub towar będą przypilnowane.

70

Łotwa wprowadza opłaty drogowe od 1 lipca 2014 r.

Przejazd będzie płatny dla pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t przewożących rzeczy.

Zaliczka na wyjazd za granicę może być w złotówkach

Kierowca przejeżdżający przez kilka krajów w delegacji zagranicznej może otrzymać na wydatki zaliczkę w różnej walucie, jeśli wyrazi na to zgodę.

69

Załoga kierowców musi używać tylko dwuosobowego tachografu

Dwóch kierowców nie może prowadzić pojazdu wyposażonego w tachograf dla jednej osoby. Auto musi być wyposażone w urządzenie z miejscem na dwie wykresówki lub karty kierowców.

Za manipulacje tachografem sankcje przewidują polskie i unijne przepisy

Jeśli oszustwo na tachografie zostanie wykryte, kierowca nie wymiga się od kary. W tym aspekcie przepisy są nieubłagane. Grozi mu mandat karny, a nawet kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Za brak opłaty drogowej w Niemczech grozi kara i firmie, i kierowcy

Obowiązkowi opłaty za przejazd po niemieckich drogach podlegają pojazdy o DMC od 12 ton. Stawki opłat zależą od liczby osi i klasy emisji spalin. Kary za brak opłaty mogą wynieść nawet 2.000 euro.

68

Oszukiwanie zapisów tachografów jest ostrzej karane za granicą

W wielu państwach Unii Europejskiej zmiana wskazań tachografu zawsze traktowana jest jako poważne przestępstwo i grozi za to wysoka grzywna oraz pozbawienie wolności.

Znów przybędzie broni ITD

W tym roku pojawi się 100 kolejnych fotoradarów i 29 urządzeń systemu odcinkowego pomiaru prędkości.

Zasady odbierania odpoczynków i przerw są jednolite w całej Europie

Na terytorium całej UE obowiązuje rozporządzenie nr 561/2006. Kierowcy muszą go przestrzegać, a inspektorzy mogą karać za naruszenia jego przepisów.

67

Przewoźnik nie dostanie kary w przypadku choroby etatowego kierowcy

Jeśli przewóz na potrzeby własne wyjątkowo wykonywała osoba niepracująca na etacie, przewoźnik może uniknąć kary za naruszenie. Tak orzekł NSA.

Austria zakazuje jazdy po lewym pasie

Ciężarówki ważące więcej niż 7,5 t nie będą mogły jeździć po lewym pasie na niektórych odcinkach austriackich dróg ekspresowych i autostrad.

Zmiana harmonogramu jest niedozwolona

Pracodawca może go zmienić, jeśli będą tego wymagać okoliczności lub poprosi go o to kierowca.

66

Gdy kierowca odpoczywał w trasie, później dostanie zaświadczenie od szefa

Data na zaświadczeniu nie może być fałszywa. Musi to być data jego wystawienia.

Złe oznakowanie płatnej drogi – brak kary

Jeśli brakuje oznakowania przy wjeździe na płatny odcinek drogi, kierowca może nie wiedzieć, że powinien zapłacić za przejazd. Tak orzekł warszawski sąd.

65

Żeby przewoźnik mógł uniknąć kary za naruszenia kierowcy, musi o tym wiedzieć

Za złamanie przepisów przez kierowcę odpowiada przewoźnik. Może uniknąć kary, jeżeli ITD go o tym poinformuje. Tak wynika z wyroku poznańskiego WSA.

Zaświadczenie o nieprowadzeniu potrzebne, nawet gdy rzadko jeździmy

Jeśli przedsiębiorca wykonujący przewozy na potrzeby własne nie dysponuje danymi z tachografu, musi wystawić sobie zaświadczenie o działalności.