Rejestr firm transportowych – kto będzie miał dostęp do Twoich danych?

Elektroniczny rejestr przewoźników zostanie uruchomiony 31 grudnia 2017 r. Będą w nim dostępne dane o firmach transportowych oraz zatrudnionych w nich osobach. Sprawdź, czego można się będzie o Tobie dowiedzieć.

specjalny 32

Trybunał Konstytucyjny: kierowcy nie powinni dostawać ryczałtów

Zdaniem Trybunału kierowcom w transporcie międzynarodowym nie trzeba zwracać kosztów za noclegi. Jeśli w ciężarówce jest dobrze wyposażona kabina, nie musisz wypłacać im ryczałtów ani pokrywać rachunków za hotele. Od kiedy?

Firmy zatrudniające od 20 do 50 pracowników bez regulaminów i ZFŚS

Od 1 stycznia 2017 r. firmy zatrudniające poniżej 50 pracowników mają być zwolnione z obowiązku tworzenia ZFŚS. Nie będą też musiały tworzyć regulaminów. Ponadto wydłużone zostaną terminy na złożenie odwołania do sądu pracy.

Wynagrodzenie dla zleceniobiorcy musi być płatne raz w miesiącu

 Nie będziesz już miał możliwości wypłacania kierowcy zatrudnionemu na zlecenie wynagrodzenia raz na kwartał. Ani przekazywania jego pensji komuś innemu. Sprawdź, co musisz zmienić w umowach.

103

Zmiany w przewozie odpadów przesunięte do 2018 roku

Masz jeszcze rok na wprowadzenie zmian w swojej firmie. Do nowych wymogów trzeba dostosować samochody i ich oznakowanie.

102

Zmiany w transporcie publicznym przesunięte

Masz jeszcze cały rok na przygotowanie swojej firmy do nowych przepisów.Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r., a nie 1 stycznia 2017 r. Dalej możesz więc dostawać dopłaty za ulgi na starych zasadach, a Twoje zezwolenie pozostanie ważne jeszcze przez rok.

Zjazd do bazy po za krótkiej przerwie? To się da zrobić!

Często trasa układa się tak, że po 4,5 godziny jazdy kierowca zatrzymuje się bardzo blisko bazy. Czy musi wówczas czekać 45 minut, aż pojedzie dalej? Nie – ale pod jednym warunkiem.

101

Upewnij się, czy kierowca ma wszystkie potrzebne dokumenty jeżdżąc pożyczonym autem

Jeżeli przewoźnik chce wykorzystać do przewozu zagranicznego lub krajowego inny samochód, niż zgłosił do licencji wspólnotowej albo zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, musi tylko zgłosić auto w ciągu 28 dni do organu, który wydał uprawnienie transportowe. W jakie dokumenty musi wyposażyć kierowcę na drogę, by nie miał kłopotów podczas kontroli?

Sprawdź, w jakich przypadkach kierowca może zmienić trasę autobusu

Długotrwały korek może być przyczyną zmiany trasy przewozu określonej w zezwoleniu. W takim przypadku organ rozpoznający sprawę powinien jednoznacznie wyjaśnić tę sprawę. Poznaj stanowisko NSA w tej kwestii.

Sprawdź, na podstawie jakich dokumentów można wypełnić delegację dla kierowcy

Wydawałoby się, że rozliczenie delegacji służbowej kierowcy nie powinno sprawiać większych kłopotów. Często jednak pojawiają się wątpliwości, jakie inne koszty trzeba zwrócić kierowcy w związku z delegacją. Rozwiewamy je w tym artykule.

specjalny 31

System równoważnego czasu pracy w praktyce – poznaj zasady

Praca może odbywać się w ramach przewidzianych w Kodeksie pracy systemów czasu pracy. W zależności od specyfiki pracy w firmach stosuje się mniej lub bardziej elastyczne rozwiązania. Jednym z nich jest stosowanie równoważnego systemu czasu pracy, który pozwala na przedłużanie standardowego dobowego wymiaru czasu pracy powyżej 8 godzin. Takie dłuższe zaplanowane pozostawanie w dyspozycji pracodawcy nie wiąże się z pracą w godzinach nadliczbowych. Dowiedz się, kiedy w firmie warto wprowadzić równoważny system czasu pracy.

Który system czasu pracy kierowców będzie najlepszy dla naszej firmy

Dobrze dobrany system czasu pracy w firmie transportowej pozwoli wyeliminować godziny nadliczbowe kierowców oraz ograniczyć ilość przestojów. Sprawdźmy, jak wybrać odpowiedni system.

100

Zatrudnienie kierowcy z Ukrainy – sprawdź, jakich dokumentów możemy wymagać od kandydata

Jeżeli obywatel Ukrainy dysponuje ważną wizą i pozwoleniem na pracę wydanym w celu zatrudnienia u tego pracodawcy, pozostałe dokumenty nie będą różnić się od wymaganych wobec kierowców z Polski. Przez pierwsze sześć miesięcy pracownik może posługiwać się ukraińskim prawem jazdy, a po tym okresie powinien wymienić ten dokument na polski odpowiednik. Pracodawca nie może dopuścić go do pracy bez świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (kwalifikacja wstępna lub szkolenie okresowe). Kierowca musi również posiadać polskie orzeczenie lekarskie i psychologiczne, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na oferowanym stanowisku. Jakie jeszcze dokumenty będą potrzebne?

Z nowym rokiem przybędzie uprawnień inspektorów PIP. Nie będą korzystne dla firm

Od stycznia 2017 r. inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy zyskają nowe uprawnienia w zakresie przeprowadzania kontroli stosowania przepisów prawa pracy. Będą mogli je przeprowadzać bez uprzedzenia o każdej porze dnia i nocy. W znaczny sposób może to utrudnić prowadzenie działalności przedsiębiorcom.

Włochy wprowadzają minimalną stawkę godzinową – dowiedz się, jakie będą obowiązki przewoźników

Po Niemczech, Norwegii i Francji, Włochy niespodziewanie wprowadziły przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Nowe regulacje określone w rozporządzeniu nr 136/2016 mają zastosowanie także do przewozów kabotażowych wykonywanych na terenie Włoch. Sprawdźmy, jaka będzie włoska stawka minimalna i jakie dokumenty będą wymagane.

99

Zatrzymanie prawa jazdy za zbyt szybką jazdę. Sprawdź, czy zawieszenie postępowania pomoże kierowcy

Niektóre wojewódzkie sądy administracyjne zawieszają postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h. Niestety, kierowcom niewiele to pomoże. Sprawdź, dlaczego.

Sprawdź, które dni należy wczytywać z kart kierowców

W jednym z wyroków WSA w Gliwicach sąd stwierdził, że pojęcie „dni zarejestrowanej działalności” to nie są dni kalendarzowe, lecz dni aktywności zarejestrowane za pomocą tachografu. Dowiedz się, jak sąd uzasadnił takie stanowisko.

Sprawdź, kiedy kierowca powinien przejść wstępne szkolenie i uniknij kary PIP

Nim pracownik przystąpi do pracy, powinien odbyć szkolenie, dotyczy to również kierowców. Pracodawca jest bowiem obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane jedynie w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

98

Znamy odpowiedź komisarz ds. transportu w sprawie płacy minimalnej

Unijna komisarz ds. transportu, Violeta Bulc, odpowiedziała na list ministra infrastruktury i budownictwa, zawierający obawy związane z implementacją przepisów o płacy minimalnej w sektorze transportu w Niemczech, Francji i Belgii. O czym możemy przeczytać w liście?

We Francji już nie dostaniemy mandatu za 45-minutową przerwę w czasie jazdy w załodze

Francja wydała oficjalne stanowisko, w którym zaleca odstąpienie od nakładania mandatów za za 45-minutową przerwę w czasie jazdy w załodze i stosowanie się do wytycznych KE. Co więcej, zgodnie z przedstawionym stanowiskiem, ukarani przedsiębiorcy mogą zwrócić się o zwrot opłaconych mandatów.

Upewnij się, jaka dieta przysługuje kierowcy za okresy odpoczynku w podróży służbowej

Kierowca przebywa przez dwa tygodnie za granicą. Czy taki pobyt nie narusza przepisów o okresach odpoczynku (odpoczynek dobowy, tygodniowy)? Czy dieta należy się za pełne dwa tygodnie przebywania za granicą, również za czas odpoczynku?

specjalny 30

W jakich systemach czasu pracy można zatrudnić kierowcę

Kierowcę wolno zatrudnić w podstawowym, równoważnym, przerywanym, zadaniowym lub mieszanym systemie czasu pracy. Przypominamy, czym różnią się poszczególne systemy.

Samozatrudnionemu kierowcy przysługują określone przerwy w pracy

Kierowcy samozatrudnieni i pracujący w ramach umowy-zlecenia nie mogą pracować dłużej niż sześć kolejnych godzin bez przerwy. Jeśli firma nie udzieli mu przerwy, grozi jej za to kara, która może być ponowiona.

Przy tworzeniu harmonogramu nie wolno planować nadgodzin

W harmonogramie nie wolno planować więcej pracy niż przypada w obowiązującym wymiarze czasu pracy. O czym jeszcze warto pamiętać przy jego przygotowywaniu?

97

Znamy odpowiedzi Francji na pytania, w jakim celu wprowadziła przepisy dotyczące stosowania płacy minimalnej

Na stronie internetowej francuskiego ministra środowiska, energii i morza zostały opublikowane podstawowe informacje dotyczące stosowania nowych przepisów francuskiego Kodeksu pracy, wprowadzonych przez Loi Macron oraz Dekret nr 2016–418. Mimo tego, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2016 r., nadal pozostaje wiele niewiadomych.

Wypadek na autostradzie – który kierowca z załogi może prowadzić pojazd

Kierowcy jadą w załodze. Obaj kierowali autem po 9 godzin. Na autostradzie zdarzył się wypadek i kierowcy mieli duże opóźnienie w dowozie ładunku. Jeden z kierowców miał oznaczoną „gotowość”. Czy może pojazd jeszcze przez 1godzinę, czy muszą wykonać 45 minut przerwy?

W jaki sposób prawidłowo dokumentować czynności kierowcy

W przypadku zatrudnienia kierowcy, który również pracuje lub prowadzi pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia 561 WE pojawiają się liczne wątpliwości, jak dokumentować jego czynności. Rozwiewamy je w oparciu o praktyczne przykłady.

96

Wynagrodzenie przewoźnika jako podwykonawcy przy robotach budowlanych w ramach zamówień publicznych

Często zdarza się, że przewoźnik, jako dalsze „ogniwo” w łańcuchu płatności, nie otrzymuje wynagrodzenia od swojego bezpośredniego kontrahenta za wykonany przewóz. Czy w każdej sytuacji jest zmuszony do żmudnych starań o wypłatę wynagrodzenia?

Wykroczenia drogowe i punkty karne kierowcy – czy mogą być przeszkodą w zatrudnieniu

Kandydat ubiegający się o stanowisko kierowcy powinien spełniać wiele wymogów, w tym być osobą, wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia pojazdów. Warunkiem koniecznym jest prawo jazdy. Popełnianie wykroczeń drogowych może spowodować utratę prawa jazdy, a tym samym uprawnienia do prowadzenie pojazdów. Czy zatem pracodawca ma prawo oczekiwać informacji od przyszłego pracownika o popełnionych wcześniej przestępstwach, wykroczeniach drogowych i liczbie aktualnie posiadanych punktów karnych?

Uwaga na zabronione zapisy w regulaminie świadczenia usług

Przewoźnik, który wykonuje przewozy osób lub towarów powinien posiadać regulamin świadczenia usług, który znacznie przyspieszy i uprości procedurę podpisywania umowy z kontrahentem. Jeśli klient zaakceptuje regulamin, wtedy będzie on stanowił treść zawartej umowy. Warto przy tym wiedzieć, czego nie wolno w nim umieszczać.

specjalny 29

Zmieniają się obowiązki technika warsztatu w zakresie manipulacji w tachografach

Do czasu wejścia w życie rozporządzenia 165/2014 obowiązki technika warsztatu nie stanowiły znaczącego elementu w całej analizie ewentualnych manipulacji. Można przypuszczać, że osoby pracujące na serwisie tachografów cyfrowych mogły czynnie uczestniczyć w ewentualnych manipulacjach. Jednak od 2 marca 2016 r. warsztaty mają dodatkowe obowiązki.

Stosowanie przepisów rozporządzenia 165/2014

Minęły już ponad dwa lata, odkąd unijna legislacja wzbogaciła się o kolejny akt prawny – tak ważny dla branży transportowej. Rozporządzenie nr 165/2014 z 4 lutego 2014 r. powinno przyciągnąć baczną uwagę wszystkich osób zajmujących się transportem, ponieważ w pełni zaczęło obowiązywać dopiero od 2 marca 2016 r.

Rozporządzenie 165/2014 – jakie są najważniejsze zmiany

Postęp techniczny niejako wymusił dostosowanie przepisów dotyczących tachografów do zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego stworzono nowe rozporządzenie europejskie nr 165/2014. Zastępuje ono wcześniej obowiązujące rozporządzenie nr 3821/85. Część nowych regulacji weszła w życie 2 marca 2015 r. Reszta natomiast zaczęła obowiązywać 2 marca 2016 r. Nowe przepisy wprowadzają między innymi ważne wyłączenie dotyczące stosowania czasu pracy kierowców.

95

Zleceniobiorcy kierującemu autem poniżej 3,5 tony trzeba dostosować wynagrodzenie do niemieckiej płacy minimalnej

Kierowcy zatrudnionemu na umowę-zlecenia, który wykonuje przewozy towarów samochodem o masie poniżej 3,5 tony do Niemiec oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej, należy wypłacać kierowcy minimalne wynagrodzenie przewidziane w niemieckich przepisach, tj. 8,5 euro brutto za godzinę pracy na terenie Niemiec. Niemieckie przepisy nie przewidują żadnych wyłączeń ze względu na czas przejazdu na terenie Niemiec oraz ze względu na ładowność samochodu.

Wpis punktów karnych do ewidencji ma jedynie charakter techniczny, będący skutkiem naruszenia przepisów ruchu drogowego

Policjant może wpisać punkty karne do ewidencji niezależnie od tego czy wcześniej wpisał je na mandacie karnym, czy nie. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

Wniosek do RPO nie wstrzymuje skierowania na badania psychologiczne kierowcy

Wniosek kierowcy do rzecznika praw obywatelskich o kasację wyroku zakazującego prowadzenia pojazdów nie może być podstawą do zawieszenia postępowania w sprawie skierowania tego kierowcy na badania psychologiczne. Tak orzekł WSA w Kielcach.

94

Zmiana cennika nie będzie wymagała wymiany zezwolenia

Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów osób oraz wypisów z tych zezwoleń. W projekcie przewidziano, że dołączanie cennika do zezwoleń i wypisów na wykonywanie tych przewozów nie będzie konieczne.

Za dyżur w załodze przysługuje 50% stawki

Kierowcy nie przysługuje czas wolny za dyżur pełniony w załodze w czasie prowadzenia pojazdu. W związku z tym przysługuje mu wynagrodzenie za czas dyżuru w wysokości 50% stawki.

Warto zwrócić się o zawieszenie postępowania w sprawie wypłaty zaległych ryczałtów w toczących się sprawach

Trybunał Konstytucyjny niebawem ma zająć się przepisami regulującymi wypłacanie kierowcom ryczałtów za nocleg. Jeśli obecnie toczy się sprawa w sądzie przeciwko przewoźnikowi w sprawie wypłaty zaległych ryczałtów, może zwrócić się o zawieszenie sprawy do czasu wydania wyroku przez Trybunał.

93

Zmieni się sposób prowadzenia kontroli podatkowej

Od lipca 2016 roku kontrolerzy będą domagać się od przedsiębiorców jednolitego pliku kontrolnego. W przypadku większości firm będzie konieczna zmiana dotychczasowego systemu finansowo-księgowego.

Zgłoszenie testowych pojazdów do starostwa

Zgodnie z polskimi przepisami, każdy pojazd wykorzystywany do wykonywania przewozów na potrzeby własne powinien być zgłoszony staroście, który udzielił zaświadczenia. Z prawnego punktu widzenia bez żadnego znaczenia pozostaje kwestia, na jak długo i w jaki sposób posiadacz zaświadczenia wszedł w posiadanie pojazdów. Przepisy mówią jedynie o obowiązku zgłaszania pojazdów wykorzystywanych lub mających być wykorzystywanymi do przewozów.  

Wyjazdy w nieregularnych godzinach a przerwy i dyżury

Kierowcy muszą rejestrować na wykresówkach wszelkiego rodzaju aktywności,  w tym także okresy gotowości do pracy (symbol na tachografie: „koperta”). Specyfika pracy kierowcy sprowadza się do częstego oczekiwania związanego z pobraniem ładunku, kolejkami na granicy, zakazami ruchu lub innymi okresami, podczas których kierowca nie wykonuje pracy, ale pozostaje w dyspozycji pracodawcy.

92

Zwiększenie obowiązków kierowcy bez pisemnego potwierdzenia

Podstawowym zadaniem pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy jest kierowanie pojazdem. Rola kierowcy obejmuje również obowiązki dodatkowe, które muszą być ściśle powiązane z charakterem pracy. Nie można wykluczyć, że pracodawca zechce powierzyć pracownikowi inne obowiązki – zależnie od ich charakteru część z nich będzie można nałożyć na pracownika ustnie, niektóre będą wymagały formy pisemnej.

Zmieniły się przepisy w zakresie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Obecnie osoby, u których podejrzewa się bezdech nocny, muszą zostać poddane specjalistycznym badaniom. Jeśli diagnoza się potwierdzi, mogą nawet stracić uprawnienia do kierowania pojazdami.

Zmienią się zasady wliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów

Zgodnie z projektem zmian w prawie podatkowym transakcja pomiędzy firmami opłacona gotówką, a nie z konta bankowego, uniemożliwi zaliczenie takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Zmiany będą dotyczyć wszystkich przedsiębiorców, zarówno osoby prawne, jak również prowadzące działalność gospodarczą osoby fizyczne.

specjalny 28

Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich od 2 stycznia 2016 r.

Już od 2 stycznia 2016 r. obowiązuje ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje sporo zmian w zakresie uprawnień rodzicielskich.

Zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych od 2016 r.

Rok 2016 przynosi sporo znaczących zmian dla płatników i osób zatrudnionych. Dotyczą one wielu ustaw, takich jak Kodeks pracy czy ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wyższy limit rocznej podstawy wymiaru składek na 2016 r.

Limit 30-krotności stanowi maksymalną roczną podstawę wymiaru składek, po przekroczeniu której nie opłaca się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Limit ten, w stosunku do roku bieżącego, zostanie nieco zwiększony.

91

Zgubiony wydruk z tachografu – jak się przed tym uchronić

Kierowca zrobił wydruk z tachografu, ale go zgubił. Czy może zrobić ponowny wydruk; jeśli tak – czy nowy wydruk trzeba w jakiś sposób opisać?

90

Zmiana niemieckich przepisów dotyczących delegowania pracowników tymczasowych nie jest pewna

Niemcy planują wprowadzenie zaostrzenie przepisów w sprawie pracowników tymczasowych. Wprowadzenie nowelizacji w życie ma na celu ograniczenie pracy tymczasowej na rzecz pracy stałej.