117

Wyrok za paralizator w Wielkiej Brytanii

Nie wwoź paralizatora do Wielkiej Brytanii, za jego posiadanie można tam trafić do więzienia nawet na 5 lat. Przekonał się o tym niedawno polski kierowca ciężarówki, który woził paralizator w kabinie, żeby móc się w razie potrzeby obronić przed imigrantami. Policja zobaczyła urządzenie podczas rutynowej kontroli tachografu.

Wielka Brytania: kary jednak nie za każdy nocleg w kabinie

Szef DVSA, brytyjskiej służby kontrolnej, wyjaśnił, że kary za spędzanie odpoczynku regularnego w kabinie będą nakładane na kierowców tylko w niektórych sytuacjach. Czego musisz się wystrzegać?

Więcej zezwoleń do Rosji

Polska dostała na 2018 rok 230 tysięcy zezwoleń na przewozy drogowe do Rosji, a Rosja tyle samo zezwoleń na przewozy do Polski.

116

Zwolnienie lekarskie może Cię uratować przed karą

Nie ma podstaw do karania zarządzającego transportem za dopuszczenie do wykonywania przewozu pojazdem wyposażonym w tachograf bez badania kontrolnego, jeśli był w dniu kontroli na zwolnieniu lekarskim.

Warto nałożyć na kierowców obowiązek informowania o terminie kalibracji

To kierowca robi na co dzień wydruki z tachografu i widzi wklejkę, na której jest data kalibracji. Dlatego warto go zobowiązać w regulaminie pracy lub umowie do informowania o zbliżającym się terminie następnej kalibracji.

Tylko w trzech sytuacjach kierowca może wyjąć wykresówkę przed zakończeniem pracy

Zgodnie z przepisami kierowca nie powinien wyjmować wykresówki przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jest to dopuszczalne z innych powodów. Są tylko trzy powody, czy wiesz, jakie?

SCZ 36

Warto zastrzec karę umowną i odpowiedzialność wobec osób trzecich

W umowie o współpracy z kierowcą warto również zawrzeć karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Jakie zalety i jakie wady ma takie rozwiązanie?

Pamiętaj o stawce minimalnej!

Od początku 2017 roku dla zleceniobiorców, podobnie jak dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, obowiązuje stawka minimalna. W 2017 roku wynosi 13 zł, w 2018 roku będzie równa 13,70 zł.

115

Zmienią się zasady kontroli polskich przewoźników w Rosji

Pierwsza decyzja rosyjskiego funkcjonariusza, który stwierdzi, że polski kierowca ma odpowiedni rodzaj zezwolenia, nie będzie już mogła być podważona podczas kolejnej kontroli służb rosyjskich.

Wynagrodzenie minimalne będzie wyższe

Stawka minimalnego wynagrodzenia dla etatowych pracowników w 2018 roku będzie równa 2.100 zł. Podwyższona zostanie też stawka godzinowa dla zleceniobiorców – do 13,70 zł.

114

Wyłączenia na podstawie art. 3 i 13 rozporządzenia 561/2006

   - sytuacje, gdy nie trzeba rejestrować czasu pracy za pomocą tachografu

Żeby potrącić swoje szkody z diet kierowcy, musisz mieć jego zgodę na piśmie

Może się zdarzyć, że z powodu działania kierowcy przewoźnik poniesie szkodę. Jednak nie wolno mu w takiej sytuacji potrącić należności z tego tytułu z przysługujących kierowcy diet bez jego zgody. Tak orzekł krakowski sąd.

113

Zmiany w projekcie przepisów o lokalizatorach

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o monitorowaniu przewozów drogowych, dotyczący stosowania przez przewoźników lokalizatorów. Obowiązki firm transportowych będą jednak inne niż zapowiadano.

Zdrożeją opłaty za parkowanie

Górne limity opłat za parkowanie mają być zniesione.Stanie się tak za sprawą nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i niektórych innych ustaw, która ma wkrótce trafić do Sejmu.

Za manipulacje w tachografie i jazdę bez karty grozi Ci nie tylko kara pieniężna

Wielu pracodawców przyzwala na jazdę bez karty albo wręcz wymusza to na kierowcach. Myślą – w razie co zapłacę karę i zapomnę. Taka strategia może mieć jednak dużo poważniejsze konsekwencje niż mandat.

SCZ 35

Zmienią się zasady karania i górne limity kar

W ustawie o transporcie, podobnie jak teraz, nadal będą trzy załączniki z karami. Zmieni się tryb karania zarządzających transportem oraz limity kar dla zarządzających, dla kierowców i dla przedsiębiorców.

Sankcje za naruszenia w przewozie osób

W planowanym projekcie, podobnie jak obecnie, za naruszenia związane z przewozami osób w większości odpowiada firma transportowa, tylko za niektóre przewinienia kierowca. Nie przewidziano natomiast sankcji dla zarządzającego transportem.

Ogromne zmiany w taryfikatorach kar nakładanych przez ITD

Sejm pracuje nad projektem zmian do ustawy o transporcie drogowym. Największe zmiany obejmą taryfikator kar, który jest załącznikiem do ustawy. Będzie dużo więcej kar, sporo kar zdecydowanie wzrośnie, zmienią się też zasady ich nakładania.

112

Zobacz, jakie koszty musi Ci zwracać nadawca towaru

Dostałeś karę, ponieważ nadawca przeciążył Ci samochód albo nie poinformował Cię o wszystkich cechach towaru? Poniosłeś dodatkowe koszty, bo towar się zepsuł albo uszkodził, dlatego że nadawca wprowadził Cię w błąd? Domagaj się od niego zwrotu pieniędzy!

Zmiany w wydawaniu zaświadczenia A1

Komisja Europejska planuje zmiany w rozporządzeniach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (nr 883/2004 oraz nr 987/2009).

Wielka Brytania: kontrole emulatorów

Od sierpnia w Wielkej Brytanii kontrolerzy będą sprawdzać, czy w pojazdach znajdują się emulatory AdBlue, czy samochód nie ma usuniętego filtra cząstek stałych, czy nie są stosowane tańsze płyny zamiast AdBlue, czy w pojeździe nie dokonano modyfikacji silnika zwiększającej emisję spalin, a także czy nie dezaktywowano układów recyrkulacji spalin (EGR).

111

Nowe obowiązki dla przewoźników w zakresie mocowania ładunków

Przepisy o mocowaniu ładunków zostaną doprecyzowane. Pojawią się szczegółowe wytyczne dotyczące tego, jak mają być unieruchomione przewożone rzeczy. Zobacz, na co musisz się przygotować.

110

Ładunków podzielnych też nie wolno wieźć bez zezwolenia

Myślisz, że jeśli przewozisz podzielny ładunek pojazdem nienormatywnym niepodlegającym kategorii I lub II, nie zapłacisz kary? Przecież przepisy nie dopuszczają wydawania zezwoleń innych kategorii na takie przejazdy. Mylisz się, karę i tak zapłacisz.

Zatrudniasz kierowcę na niepełny etat? W umowie musisz zapisać dodatkowy limit

W umowie kierowcy zatrudnionego na część etatu musi się pojawić limit godzin pracy, po którym zaczynają się godziny ponadwymiarowe. Jak ustalić ten limit? I jakie wynagrodzenie przysługuje kierowcy po jego przekroczeniu?

Za zatrudnienie kierowcy z zakazem wykonywania zawodu można stracić licencję

Możesz zatrudnić kierowcę, który w przeszłości był karany. Jednak nie wolno Ci przyjąć do pracy kogoś, kto ma zakaz wykonywania zawodu kierowcy. Inaczej stracisz licencję.

109

Załadowca przeładował Ci samochód? Broń się przed karą!

Jeśli podczas kontroli okaże się, że auto było przeładowane, ale w dokumentach jest podana taka waga ładunku, że nie powinno dojść do przeładowania, możesz uniknąć kary. Jak to zrobić?

108

Sejm uchwalił dużo surowsze kary dla kierowców

Surowsze kary będą groziły za ucieczkę przed pościgiem, za spowodowanie wypadku po pijanemu i prowadzenie pojazdu pomimo cofnięcia uprawnień. Ponadto sądy będą miały dostęp do danych o poprzednich wykroczeniach kierowcy.

Zmiany w warunkach przewozu automatów do gier

Od 1 kwietnia automaty do gier hazardowych można przewozić tylko na zlecenie określonych podmiotów. Sprawdź, od kogo możesz przyjąć takie zlecenie przewozu.

107

Sprawdzaj, jak godziny odpoczynku dziennego rozkładają się w odpoczynku tygodniowym, bo zapłacisz karę

Raz w tygodniu kierowca musi zrobić zarówno odpoczynek dzienny, wymagany po danym dniu pracy, jak i odpoczynek tygodniowy – po całym tygodniu pracy. Czy należy odbierać je po kolei, a jeśli tak, to który najpierw? A może jednocześnie? Sprawdź, jak to liczy inspektor ITD.

SCZ 33

Zmiany w przewozach gazu i paliw

W nowej umowie ADR znalazły się duże zmiany w wyłączeniach dotyczących przewozu gazu służącego do napędu pojazdów i paliw płynnych. Sprawdź, co się zmieniło.

Zmiany w procedurach nadawczych

W nowelizacji umowy ADR zmieniono obowiązki nadawcy i przewoźnika. Sprawdź, jak powinny być oznaczone towary niebezpieczne, a także jakie wymogi musisz spełnić, jeśli chodzi o pisemne instrukcje.

Zmiany w ADR-ach – od lipca będą obowiązkowe dla wszystkich przewoźników

Od 1 lipca trzeba będzie stosować nowe przepisy Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Przyjrzyjmy się, które przepisy się zmieniły i jakie to ma konsekwencje dla firm transportowych.

106

Ładunek się uszkodził? Jest 6 sytuacji, w których za to nie zapłacisz

W prawie przewozowym przewidziano, że w sześciu sytuacjach przewoźnik nie odpowiada za uszkodzenie towaru podczas transportu. Sprawdź, kiedy możesz odesłać kontrahenta z kwitkiem.

Zawiadom o zmianie adresu, bo zapłacisz 800 zł kary

ITD w czasie kontroli w siedzibie przewoźnika może zażądać wskazania, gdzie znajduje się baza eksploatacyjna. Jeśli okaże się, że pod adresem zgłoszonym organom licencyjnym już nie ma bazy, zapłacisz wysoką karę.

Zachodnie kraje chcą zabronić polskim kierowcom odpoczynków poza Polską

Niemcy, Francja, Włochy i inne kraje „starej Unii” domagają się, aby polscy kierowcy wracali na regularne odpoczynki tygodniowe do Polski. Nie zgadzają się też na liberalizację zasad dotyczących kabotażu.

105

Łatwiej sprawdzisz kontrahenta – powstanie nowy rejestr dłużników

Będzie można dużo łatwiej niż dziś sprawdzić, czy przedsiębiorca ma długi. Uproszczone zostaną też procedury odzyskiwania należności. Jeśli masz długi – szybko je spłać, jeśli masz dłużników – będzie Ci łatwiej ich nakłonić do zapłaty.

Zmiany w umowie ADR – obowiązkowe od 1 lipca

Weszły w życie zmiany w Umowie Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Nowe zasady można wdrożyć już teraz, a od 1 lipca będą obowiązkowe. Sprawdź, co się zmieniło.

104

Zmowa cenowa producentów ciężarówek – czy warto dołączyć do pozwu zbiorowego

W Internecie pojawiły się informacje o możliwości przyłączenia się do pozwu zbiorowego w sprawie zmowy cenowej producentów ciężarówek. Ale czy na pewno warto to zrobić?

Zmiany w rozkładach jazdy raczej przesunięte o rok

Nowe obowiązki w zakresie oznaczania tras autobusów miały wejść od 1 stycznia 2017 r. Ale może wcale nie wejdą. Jednak już dziś warto się przygotować do zmian.