131

ZUS nie umorzy Ci długów, bo nie masz na czynsz

Ne masz co liczyć na umorzenie zaległych składek z tego powodu, że brakuje Ci pieniędzy na czynsz albo na zapłacenie alimentów. Według niedawnego wyroku NSA zobowiązania wobec państwa są ważniejsze niż wobec innych podmiotów.

Wzrost opłat drogowych w Niemczech coraz bliżej – ile zapłacimy?

Niemiecki odpowiednik Sejmu, Bundestag, zaakceptował nowe, wyższe stawki opłat drogowych, które mają obowiązywać od 1 stycznia. Gdy wejdą w życie, czeka nas spory wzrost kosztów transportu.

Uwaga, zmienia się zakres danych, których pracodawca może żądać od pracownika i kandydata do pracy

Lista danych, których pracodawca może żądać od osób zatrudnionych w jego firmie bądź ubiegających się o pracę, już niedługo się zmieni. Rząd przygotowuje nowelizację Kodeksu pracy związaną z RODO.

130

Zmieni się procedura orzekania uszczerbku na zdrowiu po wypadku przy pracy

Rząd przygotowuje nowe przepisy dotyczące procedury stosowanej po wypadkach przy pracy. Zgodnie z projektem lekarz orzecznik będzie mógł stwierdzić stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu bez bezpośredniego badania.

Zaczęła się wymiana urządzeń pokładowych do uiszczania opłat w Rosji

Jeśli jeździsz do Rosji, to sprawdź, czy nie musisz niedługo wymienić swojego urządzenia pokładowego do opłat drogowych w systemie Platon. Gdzie znajdziesz taką informację?

Za ciężarówkę na LNG zapłacisz w Niemczech niższe opłaty drogowe

Według ostatnich zapowiedzi niemieckiego rządu za ciężarówki zasilane ciekłym gazem ziemnym (LNG) będzie można płacić niższe opłaty drogowe. Od kiedy zaczną obowiązywać ulgowe stawki?

SCZ 41

ZUS od 1 stycznia zmienia treść raportów

W imiennych raportach miesięcznych do ZUS RCA oraz dokumencie wyrejestrowującym ZUS ZWUA będzie trzeba podawać więcej danych, dotyczących pracowników. Co będzie trzeba dodatkowo podawać w nowych formularzach?

W jaki sposób można zamienić formę dokumentów z papierowej na elektroniczną?

Zmienić sposób prowadzenia akt osobowych (i innej dokumentacji pracowniczej) z papierowego na elektroniczny możemy poprzez sporządzenie odwzorowania cyfrowego, na przykład skanu. Jak dokładnie trzeba to zrobić?

Od 1 stycznia możesz wypłacać wynagrodzenia na konto

Zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę wreszcie zostaną dostosowane do standardów obowiązujących w XXI wieku. Normą stanie się wypłacanie pracownikom wynagrodzenia na konto, a nie gotówką.

129

Wymagania wobec ośrodków doskonalenia techniki jazdy będą surowsze

Zasady prowadzenia rejestru przedsiębiorców szkolących kierowców oraz rejestru osób szkolonych zostaną zmienione. Ponadto dla ośrodków doskonalenia jazdy wprowadzone będą nowe wymogi.

Uważaj na fałszywe listy od ITD!

Poznański WITD informuje, że do przewoźników nadchodzą listy, opatrzone logo Inspekcji, które nie są przez nią wysyłane. Oszuści podszywają się pod WITD, żeby naciągnąć firmy transportowe.

O czym musisz pamiętać, jeśli wprowadzasz dla kierowców ryczałty za nadgodziny i pracę w porze nocnej

Zamiast wynagrodzenia z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej można wypłacać kierowcy ryczałt – co miesiąc taki sam. Jest to wygodne, ale musisz przy tym uważać na kilka rzeczy. Jakich?

128

Zwolnienie wystawi asystent medyczny

Od 1 października 2018 r. e-zwolnienia lekarskie będzie mógł wystawiać w imieniu lekarza i lekarza dentysty asystent medyczny. Ma to odciążyć lekarzy i skłonić kolejne osoby do stosowania zwolnień w formie elektronicznej, a nie papierowej.

Wyższe kary dla przewoźników za naruszenia związane z przewozami odpadów już obowiązują!

Od 5 września obowiązują nowe kary dla przewoźników transportujących odpady – ich wprowadzenie zapowiadaliśmy w poprzednich numerach. Każda z nowych sankcji wynosi 10.000 zł.

Uważaj na oszustów, którzy udają, że przeprowadzają kontrole danych osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych ostrzega, że w ostatnim czasie do przedsiębiorców zaczęły zgłaszać się osoby podające się za kontrolerów z urzędu. Po czym możesz rozpoznać prawdziwego kontrolera?

126

Zobacz, za co najczęściej PIP nakładała w ostatnim roku kary!

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła sprawozdanie z kontroli przeprowadzanych w 2017 roku. Warto sprawdzić, za co płaciły kary skontrolowane firmy, a więc na co powinieneś zwrócić uwagę w swoim przedsiębiorstwie.

Zakazy ruchu a transport na potrzeby budowy dróg

Bardzo często firmy będące podwykonawcami przy budowie dróg są zobowiązywane w kontraktach do pracy również w niedziele i święta, aby nie wstrzymywać robót. Czy przyjmując takie zlecenie, złamiesz przepisy o świątecznych zakazach ruchu?

Za okresowe badania techniczne trzeba będzie zapłacić więcej

Oprócz zwykłej stawki za badania techniczne zapłacimy dodatkową opłatę, która będzie nazywana „opłatą jakościową”. Ile wyniesie i od kiedy zacznie obowiązywać?

125

Za weekend nie trzeba wystawiać zaświadczenia o działalności

Czy kierowcy, który zostawił kartę na weekend w tachografie, trzeba wystawiać zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu? Nie, jeśli spełnione zostaną wszystkie wymienione w przepisach warunki. Jakie?

Włochy wprowadzają zmiany w zakazach ruchu dla ciężarówek

We Włoszech zaczęły obowiązywać przepisy, które zwalniają niektórych kierowców z zakazów ruchu dla pojazdów ciężarowych. Ułatwienia dotyczą pojazdów, które wracają do siedziby firmy.

Warto dołączyć do pozwu zbiorowego przeciwko producentom ciężarówek

Jeśli w latach 2013–2016 kupiłeś lub wziąłeś w leasing ciężarówkę, możesz dołączyć do pozwu zbiorowego, składanego przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników. Trzeba tylko dostarczyć do biura stowarzyszenia fakturę zakupu lub umowę leasingu.

SCZ 39

Jak zmienią się kary nakładane na firmy transportowe – porównanie starego i nowego taryfikatora

Nowy taryfikator kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego na firmy transportowe oraz przedsiębiorstwa wykonujące przewozy na potrzeby własne bardzo różni się od poprzedniego. Przede wszystkim znacznie zmienione będą kary za naruszenia związane z czasem pracy kierowców. Dużo zmian przewidziano też w karach związanych z użytkowaniem tachografów. Co jeszcze się zmieni?

Czym się różni nowy taryfikator kar dla kierowców od starego?

Taryfikator kar nakładanych na kierowców podczas kontroli ITD na drodze zostanie już niedługo gruntownie zmieniony. Wszystkie zmiany możesz po kolei prześledzić w naszej tabeli. Sprawdź, czego nie robić, żeby nie dostać kary.

124

ZUS wprowadził nowe zasady wydawania zaświadczeń A1

Od 2 maja 2018 r. ZUS zaczął wydawać zaświadczenia A1 według nowej procedury. Teraz takie same zasady będą obowiązywać we wszystkich oddziałach ZUS. Zobacz, co musisz zrobić, żeby dostać zaświadczenie.

Włochy wprowadziły kary za odbieranie odpoczynków regularnych w kabinie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we Włoszech wydało wytyczne, które przyznają służbom kontrolnym prawo do nakładania kar za odbiór 45-godzinnych odpoczynków w kabinie pojazdu. Ile wynoszą kary?

W Szwecji za naruszenie przepisów będzie groziła blokada samochodu na 36 godzin

Od 1 lipca władze Szwecji chcą wydłużyć okres, na który policja blokuje ciężarówki za złamanie przepisów transportowych. Żeby odblokować samochód wcześniej, trzeba od razu zapłacić karę.

123

ZUS nie może odmówić wystawienia zaświadczenia A1 ze względu na poziom obrotów firmy delegującej pracownika

ZUS nie może odmówić wydania zaświadczenia A1 tylko dlatego, że przedsiębiorca uzyskuje w Polsce mniej niż 25% swoich obrotów. Ważne są też inne kryteria, m.in. liczba zatrudnionych pracowników czy adres siedziby.

Wzrosną ceny polis OC

Możemy się spodziewać wzrostu stawek ubezpieczeń OC. Taki skutek ma mieć niedawna uchwała Sądu Najwyższego o wypłacaniu odszkodowań rodzinom ofiar wypadków.

122

Zmieni się sposób karania zarządzających transportem – na lepsze czy na gorsze?

W nowelizacji ustawy o transporcie, która wejdzie w życie 1 czerwca, zmieniono zasady karania zarządzających transportem. Ma to olbrzymie znaczenie, ponieważ przełoży się nie tylko na możliwość odwoływania się od kary, ale też na ostateczną wysokość kar.

Szwajcaria: kontrole ciężarówek z AdBlue

Na szwajcarsko-austriackim przejściu granicznym w miejscowości Au celnicy kontrolują, czy w ciężarówkach nie są zamontowane emulatory AdBlue.Ciężarówka, w której wykryto emulator, jest kierowana do autoryzowanego, szwajcarskiego warsztatu. Tam, pod nadzorem szwajcarskiej policji, emulator AdBlue jest usuwany i naprawiane są ewentualne usterki w celu przywrócenia systemu SCR do pełnej sprawności. Oczywiście koszty tych zabiegów pokrywa użytkownik ciężarówki.

SCZ 38

Za przeważenie firma będzie płacić aż dwie kary naraz

W nowym taryfikatorze znajdzie się zmiana, która dla większości przewoźników przyłapanych na przeważeniu pojazdu będzie na pewno przykrym zaskoczeniem. Zamiast jednej kary, jak obecnie, zapłacą aż dwie. Dlaczego?

Uważaj, od 1 czerwca dużo łatwiej możesz stracić certyfikat, wypisy lub licencję!

Już 1 czerwca wejdzie w  życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która spowoduje, że wiele naruszeń, które obecnie nie są ujęte w taryfikatorach transportowych, trafi do nowych wykazów kar. Oznacza to dużo większe ryzyko trafienia do rejestru KREPTD.

Sposoby mocowania wymagane przez służby kontrolne od 28 lutego 2018 r.

Dnia 28 lutego weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku. Sprawdź, jakie nowe wymogi Cię obowiązują.

121

Zanim przedłużysz jazdę dzienną, zsumuj czasy jazdy na tachografie – może się okazać, że już masz dwa przekroczenia

Nawet jeśli przekroczysz 9 godzin o 5 minut, inspektor policzy to jako 10 godzin jazdy. W związku z tym zanim przedłużysz jazdę do 10 godzin, sprawdź, ile razy jechałeś więcej niż 9 godzin w ostatnim tygodniu. Z tachografem cyfrowym jest łatwiej, bo nie wszystko zlicza.

Włochy: wyższe stawki minimalne dla kierowców

Wzrosły stawki wynagrodzenia minimalnego dla kierowców pracujących we Włoszech. W nowych przepisach przewidziano też inny podział kierowców na grupy niż do tej pory. Od grupy zależy wysokość stawki.

Wielka Brytania: zmiany w kontrolach

Od 5 marca 2018 r. brytyjska służba kontrolna (DVSA) ma prawo nakładać na drodze mandaty za wykroczenia popełnione w ciągu ostatnich 28 dni. Może ukarać kierowcę za maksymalnie pięć wykroczeń i nałożyć karę do 1.500 funtów, czyli pięć razy po 300 funtów. Gdy kontrolerzy wykryją podczas kontroli więcej niż pięć naruszeń, sprawa zostanie skierowana do sądu. Jeśli ukarany zostanie kierowca z zagranicy, musi zapłacić grzywnę na miejscu kontroli, inaczej pojazd będzie zatrzymany do czasu zapłaty kary.

120

Za czas dyżuru nie możesz ustalić kierowcy ryczałtu

Wielu pracodawców ustala dla kierowców stałe ryczałty za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych. Musisz jednak pamiętać, że nie wolno tego robić w przypadku wynagrodzenia za dyżur. Co na to przepisy?

Więcej czasu na zapłacenie mandatu zaocznego

Już niedługo na opłacenie mandatów zaocznych będziemy mieli 14 dni, a nie 7, jak obecnie.

Weszły w życie nowe wymogi dotyczące przewozu odpadów

Pojazdy służące do transportu odpadów muszą być odpowiednio oznakowane, a kierowca ma obowiązek przedstawić kontrolującym dokument potwierdzający, jakiego rodzaju odpady przewozi. Takie zasady obowiązują od 24 stycznia.

SCZ 37

Za usterki w pojeździe będą kary dla firm i zarządzających transportem

Jedną z największych niespodzianek podczas pierwszych kontroli po wejściu w życie nowej ustawy będą dla przewoźników na pewno kary za stan techniczny pojazdu. Do tej pory taryfikator stosowany przez ITD nie przewidywał takich sankcji. Ile możesz zapłacić?

Taryfikator kar po planowanej zmianie w ustawie o transporcie

Załącznik nr 1 Określa wysokość kar nakładanych na kierowcę

119

Zmiana stawek minimalnych w Austrii

W 2018 roku dla polskich kierowców, wykonujących transport na terenie Austrii, będą obowiązywać wyższe stawki minimalne. Ile wyniosą?

Zezwolenia sezonowe nie dla kierowców

Wbrew temu, co wcześniej zapowiadano, kierowcy spoza Unii jednak nie mogą być zatrudniani w transporcie jako pracownicy sezonowi. Na liście branż, dla których dostępny jest ten rodzaj zezwolenia, nie ma transportu

Za „przekręcanie” liczników będą grozić wysokie kary

Osoba, która popełni takie oszustwo, będzie mogła trafić do więzienia na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Ukarać będzie można nie tylko wykonawcę tej „usługi”, ale też tego, kto ją zlecił i właściciela pojazdu, który nie zgłosi stacji kontroli faktu wymiany licznika na nowy. W tej chwili osoby, które dopuszczają się takich zachowań, są praktycznie bezkarne.

118

Zaświadczenia A1 będą coraz częściej odrzucane przez urzędników

Państwa europejskie będą częściej podważać zaświadczenia A1 wydane dla kierowców. Rzecznik Trybunału Sprawiedliwości wydał niekorzystną dla Polaków opinię w sprawie zaświadczeń.

Stawki minimalne dla delegowanych kierowców na 2018 rok

W wielu krajach od nowego roku zmienią się pensje minimalne dla delegowanych kierowców. Na razie znane są tylko stawki, które będą obowiązywać w Niemczech, Czechach, Francji i Finlandii.

Przewozy do Francji: jest już numer referencyjny

Ponieważ został uruchomiony Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), polscy przewoźnicy mogą sprawdzić swój numer referencyjny. Jest to numer wymagany przy zgłoszeniach kierowców delegowanych do pracy na terytorium Francji. Przed uruchomieniem KREPTD w Polsce nie było rejestru przewoźników i dlatego w serwisie SIPSI polscy przewoźnicy musieli podawać numer licencji transportowej.