159

Zmiany w wydawaniu wiz już zatwierdzone

W ostatecznie uchwalonej nowelizacji ustawy o cudzoziemcach znalazły się wszystkie rozwiązania, o których pisaliśmy we wcześniejszym numerze. Co prawda Senat wniósł do ustawy poprawki, ale dotyczyły one kwestii nieistotnych z punktu widzenia przewoźników.

W jakich sytuacjach kierowca może spędzić odpoczynek w pojeździe?

Przepisy pakietu mobilności wprowadzają zmiany także w zakresie odpoczynków wykorzystywanych w kabinie pojazdu. Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić, żeby taki odpoczynek był zaakceptowany przez służby kontrolne.

Sposób operatora Eurotunelu na szybsze przewozy do Wielkiej Brytanii

Firma obsługująca tunel łączący Wyspy Brytyjskie z Calais przygotowała rozwiązanie mające ułatwić transport drogowy na Wyspy od 1 stycznia 2021 r. Będzie to Eurotunnel Border Pass – „wirtualny portfel” do zapisywania informacji i dokumentów.

158

Zaświadczenia ADR będą wydawane na nowym wzorze

Zaświadczenia ADR, wydawane kierowcom, będą miały nowe zabezpieczenia przed próbami fałszerstwa. Dokumenty mają być wydawane na nowym wzorze już od 1 listopada.

Przepisy o drogach do 11,5 t coraz bliżej – rząd przyjął projekt

Nowelizacja przepisów regulujących przejazd po drogach krajowych pojazdami o nacisku osi do 11,5 tony trafi niedługo do Sejmu. W projekcie trochę się zmieniło od czasu, gdy go opisywaliśmy. Na szczęście na lepsze.

Pakiet mobilności – jak możesz rozłożyć w czasie rekompensaty za skrócenia i wydłużenia

Zasady, dotyczące odbierania rekompensaty, mocno się skomplikowały po wejściu w życie pakietu mobilności. Nowa rekompensata za dwa odpoczynki z rzędu musi być odebrana już w następnym tygodniu, podobnie jak rekompensata za wydłużoną jazdę.

SCZ 50

Zmiany w warunkach wymaganych do wykonywania transportu

 W pakiecie mobilności znacznie zaostrzono warunki, które musi spełnić firma transportowa, przewidziane w rozporządzeniu nr 1071.  Te zmiany będą obowiązywały od 21 lutego 2022 r. Szczególnie zaostrzone zostały wymogi dotyczące siedziby.

Zmiany w zakresie zakładania i zdejmowania plomb z tachografu

W czasie kontroli inspektor może zdjąć plomby z tachografu. W pakiecie mobilności zdecydowano, że może je także założyć oraz określono warunki, które trzeba spełnić w takich sytuacjach.

Przerwy w załodze – mamy pewność, że można na zmianę

W pakiecie mobilności wreszcie doprecyzowano przepisy, które określają, jak odbierać przerwę w załodze dwuosobowej. Mamy jasność, że kierowcy mogą odpoczywać na zmianę i nie musza się w tym celu zatrzymywać.

157

ZUS zwraca składki, z których nie zwolnił

ZUS ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj, złożone do 30 czerwca przez płatników, którzy mieli nadpłatę lub zapłacili składki za okresy objęte wnioskiem. Przepisy, które to umożliwiają, weszły w życie.

Znamy już ostateczną stawkę pensji minimalnej na 2021 rok

Minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie w 2021 r. 2.800 zł, a minimalna stawka godzinowa – 18,30 zł. Są to takie same stawki, jak te, które podawaliśmy w poprzednim numerze – wówczas były wstępną propozycją rządu, teraz są już zatwierdzone.

Żeby zadzwonić na telefon pracownika, trzeba mieć jego zgodę

Zazwyczaj pracodawca ma prywatne dane kontaktowe do pracownika, bo pozyskał je w czasie rekrutacji – prywatny e-mail albo numer prywatnego telefonu komórkowego. Jednak, zdaniem UODO, nie wolno ich wykorzystywać do kontaktów zawodowych z pracownikiem bez jego zgody.

156

Wypłacanie postojowego i zwolnienia z ZUS mają być przedłużone

Zwolnienia ze składek ZUS oraz wypłaty postojowego mają być przedłużone o kolejne 3 miesiące. Jednak teraz będą dostępne tylko dla branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

W 2021 roku pensja minimalna wzrośnie o 200 zł, a stawka godzinowa o 1,30 zł

W Polsce wynagrodzenie minimalne wyniesie w przyszłym roku 2.800 zł, a minimalna stawka godzinowa 18,30 zł. Tyle wynoszą kwoty zaproponowane przez rząd. Prawdopodobnie te wstępnie podane kwoty już się nie zmienią, bo partnerzy społeczni raczej nie dojdą do porozumienia.

Od 20 sierpnia możesz skorzystać z dwóch nowych odstępstw i wydłużyć czas prowadzenia pojazdu

W pakiecie mobilności rozszerzono art. 12 rozporządzenia nr 561/2006, który w określonych sytuacjach umożliwia odstępstwo od norm czasu pracy kierowców. Obowiązujące do tej pory zasady zostaną zachowane, jednak wprowadzono dodatkowe możliwości.

155

Zatrudnienie kierowców poprzez firmę z innego kraju nie przyniesie Ci oszczędności na składkach

Przedsiębiorstwa, które zatrudniają kierowców poprzez agencje pracy działające w innych krajach, żeby płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, już na tym nie skorzystają. Trybunał UE stwierdził, że pracodawcą jest ten, kto faktycznie sprawuje kierownictwo, i to w jego państwie trzeba płacić składki.

Za transport na terenie Danii będziesz musiał płacić kierowcom duńską płacę minimalną

Od 1 stycznia 2021 r. duński rząd wprowadzi obowiązek wypłaty płacy minimalnej dla zagranicznych kierowców. Sprawdź, których kierowców będzie to dotyczyło i jakie wymogi formalne będzie trzeba spełnić.

W Wielkiej Brytanii od 1 sierpnia nie płacimy opłaty drogowej

Od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2021 r. Wielka Brytania zawiesiła obowiązek uiszczania opłat drogowych. Zwolnienie z opłat HGV Road User Levy obejmuje właścicieli zarówno brytyjskich, jak i zagranicznych pojazdów.

SCZ 49

Podwyższone kwoty wolne od potrąceń – jak stosować nowe przepisy tarczy 3.0

Tarcza antykryzysowa wprowadziła nowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń pracowników. W praktyce okazało się jednak, że nowe przepisy są mocno nieprecyzyjne, więc powodują sporo problemów. Zobacz, jak możesz sobie z nimi poradzić.

154

Z jakich ułatwień możesz skorzystać na podstawie tarczy 4.0?

Przymusowe urlopy, niższe odprawy, dopłaty do pensji pracowników, których pracodawca nie objął przestojem ani obniżonym wymiarem czasu pracy, wakacje kredytowe i dopłaty do kredytów dla najmniejszych firm – to najważniejsze zmiany, przewidziane w tarczy 4.0. Zobacz, jakie warunki musisz spełnić, żeby z tego skorzystać.

Przedłużasz licencję w GITD? Będzie wydana według nowej procedury

GITD poinformował, jaka procedura obowiązuje obecnie w odniesieniu do przedłużania licencji wspólnotowych. Jest inna niż zwykle, ponieważ unijne rozporządzenie 2020/698 przewiduje automatyczne przedłużenie ważności licencji w związku z epidemią covid-19.

Pakiet mobilności – co się zmieni w zakresie dojazdu do bazy, pojazdów do 3,5 t, przewozów na potrzeby własne i przerw w załodze

Najszybciej odczuwalnym skutkiem wdrożenia pakietu mobilności będą zmiany w rozporządzeniu nr 561/2006, które w większości wejdą w życie już 20 dni po opublikowaniu pakietu. W numerach 151 i 152 omówiliśmy zmiany w odpoczynkach kierowców i obsłudze tachografu. Jednak to nie wszystkie zmiany, dotyczące czasu pracy kierowców. Co jeszcze się zmieni?

153

„Wakacje” w spłacie leasingu mogą być dla Ciebie nie pomocą, tylko problemem!

Jedną z ulg dostępnych dla przedsiębiorców w czasie epidemii COVID-19 są „wakacje leasingowe”. Jednak jeśli z niej skorzystasz, może się okazać, że fiskus nie uzna Twojej umowy za umowę leasingu. W związku z tym  nie będziesz mógł wykupić samochodu po niższej cenie.

Z powrotem ruszyły terminy dotyczące kar ITD, viaTOLL i SENT – zobacz, jak je teraz policzyć

Dnia 24 maja 2020 r. rozpoczęły swój bieg lub – w przypadku terminów, które uległy zawieszeniu – zaczęły biec dalej terminy w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych. Koniecznie sprawdź, do kiedy możesz się odwołać, jeśli zostałeś niedawno ukarany przez ITD lub inne służby.

152

Złóż wniosek o kartę do tachografu przez Internet – dostaniesz ją 3 tygodnie szybciej

Wydawanie kart na podstawie „papierowych” wniosków trwa 30 dni, podczas gdy rozpatrywanie wniosków złożonych przez Internet – tylko 7 dni. Pamiętaj też, że od 4 maja 2020 r. wnioski na starych formularzach nie są już przyjmowane.

Z jakich nowych ułatwień możesz skorzystać na podstawie tarczy 2.0?

Druga specustawa daje możliwość ubiegania się o zwolnienie ze składek dla firm 10–49, znosi  wymóg zatrudnienia pracowników po okresie otrzymywania dopłat do pensji, a także umożliwia odzyskanie już wpłaconych składek ZUS.

SCZ 48

Plakat z instrukcją skutecznej dezynfekcji rąk [PLIK DO POBRANIA]

Mamy dla Ciebie plakat, który pokazuje, jak skutecznie dezynfekować ręce, żeby pozbyć się koronawirusa. Wydrukuj i rozdaj kierowcom albo po prostu prześlij im plik.

Plakat z instrukcją skutecznego mycia rąk [PLIK DO POBRANIA]

Mamy dla Ciebie plakat, który obrazuje, jak skutecznie myć ręce, żeby pozbyć się koronawirusa. Wydrukuj i rozdaj kierowcom albo po prostu prześlij im plik.

151

Zmiany w przewozach regularnych z powodu koronawirusa – nie musisz się trzymać zezwolenia

Tarcza antykryzysowa pozwala przewoźnikom na zaprzestanie wykonywania kursów regularnych, jeśli są nierentowne na skutek okoliczności, związanych z epidemią koronawirusa. Można też podnieść ceny biletów i zabierać oraz wypuszczać pasażerów poza przystankami.

Z jakich rozwiązań tarczy antykryzysowej możesz skorzystać?

Nowa specustawa, która ma pomóc przedsiębiorcom w czasie epidemii, wprowadza dopłaty do wynagrodzeń pracowników i składek ZUS, ułatwienia podatkowe oraz pozwala na uelastycznienie czasu pracy. Najwięcej skorzystają najmniejsze firmy.

150

Urząd skarbowy może zablokować Ci konto, nawet gdy nie ma dowodów

WSA w Warszawie potwierdził, że urząd skarbowy ma prawo zablokować konto firmowe przedsiębiorcy bez żadnych dowodów. Wystarczy, że podejrzewa przedsiębiorcę o oszustwa podatkowe.

O jakie zabezpieczenia warto zadbać w umowie z podwykonawcą?

Często przewoźnik sam nie jest w stanie wykonać wszystkich zleceń i posiłkuje się podwykonawcami – kolejnymi przewoźnikami. Jeśli też Ci się to zdarza, sprawdź, jak się zabezpieczyć w umowie z podwykonawcą, żeby nie „wystawił Cię do wiatru”.

149

ZUS nie wyda Ci zaświadczenia A1 na kierowcę, który jest uczniem lub studentem

Na rynku coraz bardziej brakuje kierowców, więc pracodawcy chętnie zatrudniają coraz młodsze osoby na to stanowisko. Są wśród nich również uczniowie szkół policealnych i studenci. Jeśli też nosisz się z takim zamiarem, to weź pod uwagę, że nie możesz takiej osobie powierzyć przewozów międzynarodowych, ponieważ nie uzyskasz zaświadczenia A1.

Zaczną obowiązywać nowe wzory zgłoszeń ZUS

Od 1 czerwca zaczną obowiązywać nowe druki ZUS RCA, ZUS DRA i ZUS IMIR. Zmiany mają związek z wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych oraz ulg w wysokości składek.

148

Załoga 3-osobowa – jak zmieniać karty w tachografie, żeby dobrze rejestrować czas pracy?

Zdarza się, że w trasę jako załoga wyruszają trzej kierowcy, a nie dwaj. W jakiej kolejności powinni siadać za kierownicą i jak rejestrować czas jazdy, skoro tachografy mają tylko dwa sloty?

Właściciele nowych firm nie płacą kary administracyjnej

Przedsiębiorca, który w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności popełni błąd sankcjonowany karą administracyjną, dostanie jedynie pouczenie. Ale tylko jeśli spełnia wymagane warunki. Jakie?

147

Zdaniem niektórych inspektorów podczas jazdy do warsztatu trzeba używać tachografu

Wiele osób sądzi, że przejazdy do warsztatu i z powrotem są wyłączone z obowiązku używania tachografu. Jednak nie wszyscy inspektorzy interpretują przepisy w taki sposób. Jeśli trafisz na osobę, która jest przeciwnego zdania, zapłacisz karę.

Przewóz ścieków nie podlega normom rozporządzenia nr 561/2006

Pojazdy używane w związku z odprowadzaniem ścieków nie muszą mieć zainstalowanego tachografu. Jeżeli urządzenie jest zainstalowane w pojeździe, kierowca nie musi go używać. Nie ma więc również obowiązku posiadania karty kierowcy.