Mogą Ci cofnąć licencję, jeśli popełniłeś przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów

Przewoźnik posiadający licencję na wykonywanie transportu drogowego powinien cieszyć się pełnym zaufaniem osób, na rzecz których wykonuje tę działalność. Popełnienie przez niego przestępstwa umyślnego przeciwko wiarygodności dokumentów niweczy to zaufanie.

Kara za brak tablic kierunkowych w autobusie

Brak wyposażenia dodatkowego, np. tablic kierunkowych oznacza, że autobus nie spełnia warunków technicznych przewidzianych dla autobusu przeznaczonego do przewozów regularnych.

Przejazdy prywatne pojazdem firmowym

Prowadzisz firmę transportową i masz ciężarówkę, z której czasem korzysta Twój syn, np. aby przywieźć żwir pod budowę domu lub przy pracach polowych, ale nie jest on Twoim wspólnikiem. Jakie dokumenty powinien mieć przy sobie? Czy jego wykresówki też trzeba trzymać w dokumentach?

Pracownicy GITD nałożą mniej mandatów

Zakres uprawnień pracowników GITD został ograniczony od 21 czerwca. Do tej pory mogli nakładać mandaty za takie same naruszenia jak inspektorzy ITD.

Od 1 lipca 2012 r. opłata elektroniczna objęła więcej dróg.

Rada Ministrów przygotowała rozporządzenie dotyczące dróg, na których pobiera się opłatę elektroniczną.

ITD będzie karać za ADR-y również kierowców

Od 21 czerwca inspektorzy ITD oprócz przewoźnika mogą także ukarać kierowcę przewożącego towary niebezpieczne.

Czy warto wysyłać w trasę załogę liczniejszą niż 3 osoby?

Chcesz wysłać w trasę dwie 2-osobowe załogi kierowców do prowadzenia autokaru na zmianę. Czy dzięki temu kierowcy będą mogli prowadzić dłużej?

Wypadek po pijanemu a świadczenia dla kierowcy

Nietrzeźwy kierowca miał wypadek. Czy przysługują mu świadczenia ubezpieczeniowe? Odpowiedź znajdziesz w wyroku Sądu Najwyższego

System kar i nagród w Twojej firmie

Od 1 stycznia przewoźnik może uchronić się przed karą od ITD, jeśli wykaże, że we właściwy sposób zorganizował pracę w swojej firmie. Jak to osiągnąć?