Zdolność finansowa zostanie sprawdzona przy zgłaszaniu nowego pojazdu

Gdy przewoźnik nie będzie miał środków na nowy samochód, to nie będzie mógł nim jeździć. Od kary za niezgłoszenie pojazdu do licencji przewoźnik nie można się odwołać, gdy zaniedba ten obowiązek.

Tachograf nie musi być używany przy każdym przewozie

Kierowca, który wykonuje przewóz w ramach pomocy drogowej i transport maszyn, podlega rozporządzeniu nr 561/2006 tylko w tym drugim przypadku.

Samochód z kierownicą po prawej stronie będzie można zarejestrować w Polsce

Auto sprowadzone z Wielkiej Brytanii będzie mogło zostać zarejestrowane w Polsce. Nowe przepisy obejmują jednak tylko samochody osobowe.

Przewóz materiałów budowlanych podlega stosowaniu zasad czasu pracy

Nie można utożsamiać przewożenia materiałów budowlanych z czynnościami związanymi z utrzymaniem drogi. Sam przewóz takich materiałów nie podlega wyłączeniu z rozporządzenia nr 561/2006.

Pojazdy z ADR-ami nie wszędzie mają wstęp

Kierowcy przewożący ADR-y powinni zapoznać się z zakazami wjazdu, by uniknąć katastrofy.

Kierowcy grozi nawet kilkanaście tysięcy złotych kary podczas jednej kontroli

Suma kar nałożonych na kierowców w trakcie jednej kontroli nie jest ograniczona, więc łącznie mogą zapłacić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Przewoźnicy natomiast nie uwolnią się od kar, jeśli ITD wykrywa u nich dużo naruszeń.

Kierowca przewożący dzieci musi mieć odpowiednie dokumenty

Firma, która zajmuje się przewozem dzieci do szkoły, powinna wyposażyć kierowcę we właściwe dokumenty oraz oznakować pojazd, by uniknąć kary.

Jeżeli przewoźnik stracił dobrą reputację, licencja zostanie cofnięta

W przypadku utraty wymogu dobrej reputacji nie ma znaczenia niekaralność za inne przestępstwa ani osobiste okoliczności.

Certyfikat kompetencji zawodowych nie jest świadectwem kwalifikacji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych potrzebny jest, by uzyskać licencję transportową. Świadectwo kwalifikacji zawodowych zaś wydaje się zawodowemu kierowcy.