Wywrotka nie jest pojazdem specjalnym

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że o zwolnieniu z podatku od środków transportowych dla pojazdów specjalnych decyduje ich specjalne przeznaczenie, a nie konstrukcja.

Przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz może dostać nawet 2.000 zł mandatu

Przewoźnicy osobiście wykonujący przewozy będą karani mandatami. Dojdzie także kara za niezgłoszenie zmian do zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne.

Procedura TIR jest jeszcze łatwiejsza

Wprowadzone zostało kolejne ułatwienie w procedurze uproszczonej TIR. Do osób, które mogą z niej korzystać dołączył upoważniony nadawca TIR.

Pasażerowie będą mieli więcej przywilejów

W marcu mają wejść w życie przepisy, które przewidują udogodnienia dla pasażerów. Jednak nie wszystkie zaczną obowiązywać od razu.

Nie można starać się o zbiorcze zezwolenia na przewozy nienormatywne kategorii I

Starając się o zezwolenie kategorii I na drogi gminne i powiatowe, należy ubiegać się osobno o zezwolenie od każdego zarządcy drogi.

Kierowcy mogą otrzymać mandat od ITD podczas kontroli w firmie 

Po 1 stycznia 2012 r. ITD w trakcie kontroli w firmie może karać kierowców mandatami karnymi, wypisywanymi w siedzibie przedsiębiorcy lub w WITD, za wcześniej popełnione wykroczenia.

Kierowca pożyczający pojazd koledze, powinien podpisać umowę użyczenia

Jeżeli kolega będzie wykonywał przewóz na potrzeby własne, nie trzeba spisywać zwykłej umowy. Nie przyda się również licencja do wykonywania zawodu.

Błąd w dowodzie rejestracyjnym nie uprawnia do przekraczania DMC

Źle wpisana ładowność pojazdu do dowodu rejestracyjnego nie oznacza, że można przekraczać DMC auta.

Zasady czasu pracy nie obejmują przewozu odpadów z gospodarstw domowych

Przewóz odpadów z gospodarstw domowych do tymczasowego miejsca składu oraz przewóz ich, po segregacji, z tymczasowego do głównego składowiska lub miejsca utylizacji podlega wyłączeniu określonemu w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 561/2006.