Za opóźnienie przewozu mogą grozić kara i odszkodowanie

Zdarza się, że firmy zlecające przewóz zawierają w umowie zapis dotyczący nie tylko kar umownych, ale też odszkodowania. Jest to bardzo niekorzystne dla przewoźnika – oznacza, że w razie opóźnień będzie trzeba zapłacić ogromną sumę.

Wzrosły diety i ryczałty za noclegi

Dnia 1 marca zmieniły się przepisy o podróżach służbowych. Zapewniają wyższe stawki wynagrodzenia za wyjazdy krajowe i zagraniczne.

Wystarcza tabliczka ATP przy przewozach żywności

Gdy kierowca przewozi szybko psujące się artykuły żywnościowe, nie ma obowiązku okazywania podczas kontroli oryginału lub kserokopii świadectwa ATP. Wystarczy, że na pojeździe zamontowana jest tabliczka znamionowa tego dokumentu.

Wioząc własną rzecz za granicę, należy mieć dokument opisujący pochodzenie ładunku

Kierowca przewożący za granicę swoją skrzynię biegów oraz towar dla innej firmy potrzebuje odpowiednich dokumentów dla obu rodzajów transportu.

Świadczenia za podróż służbową nie mogą być płacone ryczałtem

Diety za podróż służbową powinny być ustalone za dobę i w ten sposób rozliczane, zgodnie z ogólnymi wymogami. Jednak należy pamiętać, że prywatne firmy mogą określić własne stawki diet.

Polska przed Trybunałem UE

Komisja Europejska pozwała Polskę za niewdrożenie dyrektywy o czasie pracy kierowców pracujących na własny rachunek.

Pojawi się więcej płatnych odcinków dróg

Od 30 marca 2013 r. do systemu płatnych dróg viaTOLL dodane zostaną kolejne trasy.

Podatek za auto trzeba płacić aż do chwili wyrejestrowania

Za pojazd, który nie został wyrejestrowany, należy płacić podatek. Nawet wtedy, gdy nie jest używany albo gdy go zezłomowano − tak uznał sąd w Bydgoszczy.

Piszmy w skargach na kary za viaTOLL o innych karach

W skardze do sądu na niesłusznie nałożoną karę za brak opłaty drogowej zaznaczmy, że postępowania zostały rozdzielone.