Zmiany w ustawie o transporcie są już gotowe

Sejm przyjął poprawki projektu ustawy zaproponowane przez senatorów. Zmiany wejdą w życie później, niż zakładano.

Zdjęcia z fotoradarów będzie można zobaczyć w Internecie

Trwają prace nad systemem umożliwiającym obejrzenie swoich zdjęć z fotoradarów w Internecie – poinformował minister transportu Sławomir Nowak.

Zaświadczenie na przewozy na potrzeby kierowca musi wozić ze sobą w samochodzie

Nawet jeśli przedsiębiorca posiada dokument, otrzyma karę, jeżeli nie da go kierowcy. Zaświadczenia nie można dostarczyć po zakończonej kontroli − taki wyrok wydał wojewódzki sąd administracyjny.

Wyjątkowo można odstąpić od przepisów o czasie pracy

Zdarzają się nieprzewidziane okoliczności, które nie pozwalają przestrzegać wymogów dotyczących czasu pracy kierowców bez zagrożenia dla bezpieczeństwa drogowego. Wtedy można skorzystać z odstępstwa od przepisów.

Ryczałt za nocleg nie przysługuje za komfortowe warunki

Kierowcy nie zawsze należy się ryczałt za nocowanie w kabinie pojazdu. Wszystko zależy od wyposażenia, które zapewnił tam pracodawca.

Przejazd pojazdu związany z oczyszczaniem ścieków jest zwolniony z rejestracji czasu pracy

Kierowca samochodu wiozący maszynę wykorzystywaną do oczyszczania ścieków nie musi stosować się do norm czasu pracy. Decyduje o tym rodzaj przewozu, a nie pojazdu.

Pracodawcom będzie łatwiej przetrwać kryzys

Firmy, które mają mniejsze obroty, będą mogły wprowadzić bardziej elastyczne przepisy dotyczące zatrudniania pracowników.

Nie ma usprawiedliwienia dla braku opłaty drogowej

Zdarza się, że kierowcy nie mogą zapłacić za przejazd z przyczyn od siebie niezależnych. To jednak nie uchroni ich przed karą − tak orzekł wojewódzki sąd administracyjny.

Można wykonywać przewozy regularne na kilku liniach komunikacyjnych na podstawie oddzielnych zezwoleń

Gdy łączna długość przewozów przekracza 50 km, przewoźnik nie jest zwolniony z obowiązku używania tachografu, jeżeli na całej trasie jedzie jeden autobus, którym kieruje jeden kierowca.