Żeby dostać certyfikat, nie zawsze będzie trzeba zdawać egzamin

Osoba ubiegająca się o certyfikat kompetencji zawodowych będzie mogła nie przystępować do pisemnego egzaminu pod pewnym warunkiem. Tak przewiduje rozporządzenie ministra transportu do nowej ustawy o transporcie drogowym.

Zdecydowano, jak mają wyglądać zmiany w ustawie o czasie pracy

Czas pracy przedsiębiorców i kierowców pracujących na własny rachunek będzie trzeba odnotowywać w ewidencji czasu pracy.

Wyposażenie autobusu to nie jego warunki techniczne

Za brak przewidzianych w przepisach części wyposażenia pojazdu ITD może nałożyć karę w wysokości tylko 2.000, a nie 5.000 zł. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Więcej osób będzie podlegać regulacjom czasu pracy

Przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewozy oraz kierowcy pracujący na własny rachunek będą musieli rozliczać nie tylko czas jazdy, ale też czas pracy.

Utrata dobrej reputacji zawsze oznacza cofnięcie licencji

Jeżeli przewoźnik ma stracić licencję przewozową z powodu utraty wymogu dobrej reputacji, jego kłopoty finansowe nie są brane pod uwagę przy wydawaniu decyzji w tej sprawie. Tak orzekł wojewódzki sąd administracyjny.

Ustalono opłaty za udzielenie licencji wspólnotowej i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Wraz z wprowadzeniem nowych dokumentów uprawniających do wykonywania przewozów zaczną obowiązywać również nowe stawki opłat za ich wydawanie.

Szykują się nowe opłaty drogowe na Białorusi

Operator białoruskiego systemu opłat drogowych, BelToll, uruchomił infolinię oraz stronę internetową dla użytkowników systemu. Opłaty zaczną obowiązywać od 1 lipca.

Są już nowe wzory licencji i zezwoleń

Po wejściu w życie zmian w ustawie o transporcie drogowym będą obowiązywały nowe formularze zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu i spedycję.

Przewidziano nowe kary za czas pracy kierowców

Osoby objęte znowelizowanymi przepisami ustawy o czasie pracy kierowców będą podlegały nowym sankcjom. Kara za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy będzie wynosiła 1.000 zł.