Przepis o zdjęciach z fotoradarów w trybunale konstytucyjnym

Prokurator Generalny uznał, że grzywna za odmowę wskazania, kto kierował pojazdem, gdy zarejestrował go fotoradar, jest niezgodna z konstytucją.

Problemy finansowe nie zawsze skutkują umorzeniem kary

Wykazanie straty w związku z prowadzeniem firmy nie musi świadczyć o trudnej sytuacji materialnej przedsiębiorcy. Nie oznacza więc automatycznego zwolnienia z płacenia kar. Taki wyrok wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

Od 1 lipca obowiązkowy będzie ADR 2012/13

Od tego dnia należy się stosować tylko do najnowszych regulacji. Nie będzie można już jeździć według wcześniej obowiązujących zasad.

NIK zarządził skontrolowanie oznakowania dróg

Najwyższa Izba Kontroli zleciła służbom kontrolnym wojewodów audyt organizacji ruchu i oznakowania na drogach w całej Polsce.

Nie wszystkie działania ITD są uzasadnione

Inspekcja może przeprowadzić kontrolę w firmie na skutek kontroli na drodze. Jeżeli jednak przewoźnik podejrzewa, że była to „zemsta” za kontrolę drogową, może się poskarżyć.

Na przywożonym „na własnych kołach” pojeździe nie można przewozić towarów bez stosownych dokumentów

Przywóz z zagranicy „na własnych kołach” pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony nie może być automatycznie kwalifikowany jako krajowy lub międzynarodowy transport rzeczy albo przewóz na potrzeby własne. Jeżeli jednak takim pojazdem przewożony jest ładunek, to należy posiadać licencję albo zaświadczenie na przewóz na potrzeby własne.

ITD nie może nakładać kar za każdą bramownicę

Kierowca, który nie opłacił przejazdu danym odcinkiem płatnej drogi, może zostać za to ukarany tylko raz. Nie ma znaczenia liczba bramownic, które zarejestrowały naruszenie.

Inne naruszenia mogą skutkować utratą dobrej reputacji

Został opracowany nowy poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą przyczynić się do utraty dobrej reputacji. Jeśli wejdzie w życie, będzie ona groziła za inne naruszenia niż dotychczas.

Decyzja o cofnięciu licencji musi być uzasadniona

Organ, który udzielił licencji, może nakazać przewoźnikowi przedstawić w określonym terminie informacje i dokumenty potwierdzające, że spełnia wymagania i warunki określone w licencji. Jeżeli przewoźnik tego nie zrobi, może utracić licencję. Podejmując taką decyzję organ powinien dokładnie uzasadnić z jakich przyczyn zdecydował się na cofnięcie licencji.

Będzie więcej miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych w MOP-ach na A4

Sześć miejsc obsługi podróżnych na autostradzie A4 zostanie rozbudowanych w województwach opolskim i śląskim. Dzięki temu powstanie więcej stanowisk postojowych dla ciężarówek.