Zmiany w czasie pracy kierowców już obowiązują

Kierowcy pracujący na własny rachunek oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych muszą przestrzegać nowych przepisów ustawy o czasie pracy kierowców.

Zawarcie umowy z samozatrudnionym zabezpiecza interesy firmy

Jeżeli właściciel firmy transportowej chce zlecić przewozy kierowcy prowadzącemu własną działalność, nie musi podpisywać z nim umowy. Jednak powinien to zrobić, by także ta osoba była odpowiedzialna za wykonaną pracę.

Zaświadczenia o nieprowadzeniu uzupełniają dokumentację kierowcy

Kierowca powinien okazać wykresówki lub dane z tachografu za dni, w których prowadził pojazd. Natomiast gdy nie robił tego, musi dysponować zaświadczeniem.

Zaświadczenia o nieprowadzeniu nie wystawia się za jazdę drugim pojazdem

Kierowca ma obowiązek udokumentować aktywność z 28 dni wstecz. Jednak wymóg ten nie dotyczy aktywności pojazdu, lecz aktywności kierującego.

Wykroczenia drogowe będą karane szybciej

Sprawy w sądach o wykroczenia zarejestrowane fotoradarem i naruszenia ustawy o transporcie drogowym będą trwały krócej.

Tylko zawarcie umowy zlecenia uprawnia do wypłacania diet ryczałtem

Można zawrzeć umowę z kierowcą w taki sposób, aby uniknąć konieczności obliczania wysokości diet i ryczałtów za nocleg. Kierowca otrzymuje wtedy określone wynagrodzenie ryczałtowe za konkretne zlecenie.

Przewóz uważa się za wykonany w załodze nawet po zmianie pojazdu lub kierowcy

Praca w załodze kilkuosobowej jest nadal kwalifikowana jako przewóz w załodze, gdy dwóch kierowców zmienia pojazd na inny. Tak samo jest w sytuacji, gdy jeden z kierowców zostaje zastąpiony drugą osobą.

Pracodawcy w kłopotach dostaną dofinansowanie

Rząd przyjął projekt ustawy, która ma strzec pracowników i przedsiębiorców przed skutkami kryzysu ekonomicznego. Firmy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników.

Od sposobu doręczenia decyzji zależy termin wniesienia od niej odwołania

Korespondencję urzędową należy wysyłać pod adres działalności gospodarczej przewoźnika, a nie do miejsca jego zamieszkania.