Za brak wpisu do prawa jazdy grozi 800 zł kary

Kierowcy przewożący na potrzeby własne muszą zrobić kwalifikację wstępną oraz szkolenie okresowe. Wpis o tych uprawnieniach powinien znaleźć się w prawie jazdy.

Ryczałtowe wypłacanie diet nie jest możliwe

Pracodawca nie może zastępować ryczałtami należności z tytułu delegacji, czyli diet oraz kosztów dojazdu.

Rozporządzenie nr 561/2006 nie obowiązuje przewozów związanych z odbieraniem odpadów

Przedsiębiorstwo komunalne odbierające odpady z instytucji oraz z gospodarstw domowych może skorzystać z wyłączenia dotyczącego czasu jazdy zgodnie z rozporządzeniem nr 561/2006.

Przewożąc na potrzeby własne, nie trzeba zaświadczenia o niekaralności z KRK

Kierowca i przedsiębiorca wykonujący przewozy na potrzeby własne, nie muszą przedstawić zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Przewóz wykonywany zespołem pojazdów musi spełnić różne wymagania

Kierowca pojazdu z przyczepą, których łączna DMC wynosi ponad 3,5 t i którymi wykonuje przewóz, musi mieć odpowiednie uprawnienia oraz przestrzegać czasu pracy.

Przerwa w prowadzeniu jazdy anuluje przerwę w pracy

Przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy drogowe oraz niezatrudniony kierowca mają prawo do przerwy po 6 godzinach pracy. Gdy wykorzystają przerwę w prowadzeniu pojazdu, to nie obowiązuje ich już przerwa w pracy.

Nowa opinia GITD na temat karania kierowców i przedsiębiorców

Zdaniem Głównego Inspektora Transportu Drogowego kierowcy nie powinni być karani za naruszenia przepisów o czasie jazdy, obowiązkowych przerwach i odpoczynku stwierdzone podczas kontroli w siedzibie przedsiębiorcy.

Nowa broń ITD − odcinkowe mierzenie prędkości

GITD zapowiada, że wprowadzi system odcinkowego pomiaru prędkości, który ma wyłapywać za szybko jeżdżących kierowców.