Umowa zlecenia nie zawsze jest korzystna

Gdy chce się podpisać umowę zlecenia z kierowcą, trzeba przestrzegać kilku zasad, by nie narazić się na zakwalifikowanie jej jako umowy o pracę.

Trzeba dokumentować czas pracy, nawet gdy nie przestrzegamy rozporządzenia nr 561

Kierowca wykonujący przewozy poza drogą publiczną nie musi przestrzegać norm czasu jazdy, obowiązkowych przerw i odpoczynków. Jednak musi mieć ewidencję czasu pracy.

System viaTOLL sprawdzony przez NIK

Kontrola NIK wykazała, że część bramownic stwarza zagrożenie dla kierowców. Ponadto nie można karać kilka razy za przejazd jednym odcinkiem drogi bez opłaty elektronicznej.

Sposób wysłania kierowcy w delegację jest dowolny

Firma transportowa decyduje, w jakiej formie wyda polecenie wyjazdu służbowego.

Radar Iskra 1 nie identyfikuje pojazdu

Mierzy tylko prędkość najszybszego auta znajdującego się w jego zasięgu. Nałożenie mandatu za przekroczenie prędkości zarejestrowane tym radarem może być nieprawidłowe.

Przewoźnik zawsze jest odpowiedzialny za naruszenia zatrudnionego kierowcy

Nawet gdy kierowca oświadczy, że ponosi pełną odpowiedzialność za stwierdzone naruszenie, przedsiębiorca nie uniknie kary.

Przejazd między placówkami firmy to czas pracy

Czas przejazdu pomiędzy oddziałami przedsiębiorstwa jest czasem pracy, ponieważ pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu pracy.

Podczas przewozu ładunku można mieć przy sobie dowolny dokument

Przewożąc towar na potrzeby własne, nie trzeba mieć specjalnego dokumentu. Muszą jedynie wynikać z niego podstawowe informacje.

Odbieranie odpoczynków po 16 lipca pozostało bez zmian

Nowa ustawa o czasie pracy kierowców w zakresie odpoczynków odsyła tylko do przepisów rozporządzenia nr 561/2006 i umowy AETR. A zatem nic się nie zmieniło w tym aspekcie.

Nie będzie już ministerstwa transportu

Resort transportu został połączony z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Nowym resortem rządzi Elżbieta Bieńkowska. To efekt rekonstrukcji rządu.