Należy zawiadomić pracodawcę o utracie uprawnień

Kierowca, który ukrył fakt, że stracił prawo do wykonywania zawodu, odpowiada w pełnej wysokości za szkody, które pracodawca poniesie z tego tytułu.

Informacje o pojeździe będą ogólnodostępne

Kierowcy będą mogli zapoznać się z informacjami o używanym samochodzie na stronach internetowych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Głównym przedmiotem kontroli jest czas pracy kierowców

ITD kontroluje przede wszystkim przestrzeganie czasu pracy kierowców podczas kontroli na drodze i w firmie, ale nie tylko.

Dietę można wypłacić razem z pensją

Można ustalić inny termin wypłaty świadczenia za podróż służbową niż od razu po złożeniu rozliczenia.