Przedłużająca się kontrola drogowa – czego można się domagać

Jeśli kontrola ITD na drodze bardzo się przedłuża, przewoźnik może złożyć skargę na inspektorów. Właściwym do tego organem jest wojewoda odpowiedni ze względu na siedzibę wojewódzkiego inspektoratu drogowego.

Pomyłkowo źle ustawiony selektor nie zwalnia z odpowiedzialności

Prawidłowa obsługa tachografu należy do obowiązków kierowcy, bez względu na to czy wykonuje przewóz sam czy w załodze. Pomyłka kolegi i brak ustawienia tachografu na długiej pauzie w pozycji „łóżka” wymaga dokładnego opisu sytuacji.

Odpoczynki dzienne – 3 najczęściej popełniane błędy przez kierowców

W pojęciu dziennego okresu odpoczynku ważna jest jego długość i to, kiedy się go rozpocznie. Odebranie odpoczynku zbyt późno czy nadmierne jego skrócenie skutkuje wysoką karą pieniężną.

Najczęstsze błędy kierowców związane z obsługą tachografu, za które zapłaci firma

Zawodowi kierowcy, mimo że z reguły są doświadczeni, często popełniają błędy, które mogą wiele kosztować zarówno ich samych, jak i zarządzających transportem oraz właścicieli firm transportowych. Przede wszystkim wynika to z niezrozumienia przepisów lub ich błędnej interpretacji.

Kary za przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia

Gdy zostanie wykazane naruszenie norm w zakresie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, karę może dostać zarówno przewoźnik, jak i zarządzający oraz kierowca. Przy niewielkich przekroczeniach, z jakimi możemy mieć do czynienia, gdy doszło do nich na skutek różnic czasowych pomiędzy czasem UTC a lokalnym, sankcje tak dla przewoźnika jak i kierowcy nie są wygórowane.

Karta kierowcy – jak uniknąć problematycznych sytuacji

Karta kierowcy może przysparzać problemów nie tylko jej właścicielowi, ale także firmie transportowej. Jeśli kierowca nie dopilnuje terminu jej wymiany, zgubi ją, uszkodzi albo straci w inny sposób, nie może dalej wykonywać przewozów. Jeżeli to zrobi, nie tylko on zostanie ukarany. Kara grozi także przewoźnikowi, który dodatkowo będzie musiał szukać zastępcy, żeby nie tracić zleceń.

Jeśli kierowca nie zgadza się na zmianę miejsca pracy, konieczne jest wypowiedzenie zmieniające

Gdy firma chce, żeby kierowca jeździł za granicę, musi zawrzeć z nim porozumienie zmieniające umowę o pracę. Jednak pracownik ma prawo się na to nie zgodzić.

Jeśli kierowca jest na wypowiedzeniu, nie trzeba trzymać w jego aktach osobowych skierowania na urlop

Skierowanie na urlop w okresie wypowiedzenia oraz karta urlopowa nie muszą być przechowywane w aktach osobowych. Można je dołączyć do ewidencji czasu pracy kierowcy.

Jazda w załodze kilkuosobowej

Kontrolujący uzna zespół za załogę kilkuosobową po sprawdzeniu, czy jedzie co najmniej dwóch kierowców i czy drugi kierowca zdążył dołączyć do pierwszego w ciągu pierwszej godziny. Jeśli tak się nie stanie, nie będą w stanie utworzyć przepisowej załogi i kierowcy będą prowadzić pojazd indywidualnie.