Uproszczona ewidencja czasu pracy – kiedy można stosować?

Zatrudniając kierowcę na etat pracodawca musi zdecydować, w jakiej formie będzie prowadził ewidencję jego czasu pracy. Nie wystarczy lista obecności z odnotowanymi dniami pracy, urlopami i zwolnieniami chorobowymi.

Umowa AETR – czy po zmianie służby kontrolne mogą karać za naruszenia w poprzednim stanie prawnym?

W marcu zeszłego roku Polska przyjęła aktualny tekst umowy AETR, który uwzględnia wszystkie dotychczas dokonane zmiany. Niemal identycznie reguluje on kwestie czasu jazdy, przerw i odpoczynków, jak rozporządzenie nr 561/2006.

Transport promem i odbieranie rekompensat za skrócone odpoczynki tygodniowe

Gdy pojazd jest transportowany promem lub pociągiem, towarzyszący mu kierowca może zrobić regularny dzienny odpoczynek. Wolno mu go przerwać innymi czynnościami, które łącznie trwają najwyżej godzinę, ale nie więcej niż dwukrotnie. Podczas tego regularnego dziennego odpoczynku kierowca musi mieć do dyspozycji koję lub kuszetkę.

Płaca minimalna w Niemczech również dla polskich kierowców?

Z dniem 1 stycznia 2015 r. w Niemczech weszła w życie ustawa o płacy minimalnej. Nowe przepisy ustanawiające minimalną stawkę godzinową na poziomie nie mniejszym niż 8,50 euro za godzinę budzą zrozumiałe zastrzeżenia polskiej branży transportowej.

Przejazd ciągnikiem siodłowym wymaga rejestracji czasu pracy przy pomocy tachografu

Kierowca wykonujący takim pojazdem przejazd przed zakupem, do serwisu, w celu jego sprawdzenia, podlega przepisom rozporządzenia WE 561/2006. Jest tak, ponieważ dopuszczalna masa całkowita takiego ciągnika przekracza 3,5 t. i dlatego, nawet gdy porusza się bez naczepy, traktowany jest jako taki, którym wykonywany jest przewóz drogowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia.

Problematyczne sytuacja związane z kartą kierowcy – jak uniknąć kary?

Jeśli kierowca nie dopilnuje terminu wymiany karty kierowcy, zgubi ją, uszkodzi albo straci w inny sposób, nie może wykonywać przewozów. Łamiąc ten zakaz naraża siebie i przewoźnika na karę, a przewoźnik, aby nie stracić zleceń, i tak będzie musiał znaleźć kierowcę na zastępstwo.

Odpoczynki tygodniowe – dwa sposoby prawidłowego rozliczenia

Przepisy określające zasadę prawidłowego wykonania odpoczynków tygodniowych opierają się definicji tygodnia, określającej jego ramy od godziny 00:00 w poniedziałek do niedzieli do godziny 24:00. Kierowca w ciągu dwóch kolejnych tygodni musi wykorzystać co najmniej dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub jeden regularny i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku.

Odliczanie nieusprawiedliwionych postojów

Tworząc ewidencję czasu pracy w systemie równoważnym pracodawca nie może zaznaczyć przerwy w pracy trwającej krócej niż 15 minut jako niezaliczonej do czasu pracy, jeżeli kierowca nie złożył pisemnych wyjaśnień, dlaczego ta przerwa wystąpiła.

Nowe wyłączenia z obowiązku stosowania tachografów

Już w marcu zacznie nas dotyczyć kolejne odstępstwo przewidziane w rozporządzeniu 561/2006, dotyczące określonych przewozów wykonywanych pojazdami do 7,5 tony. Jednak przewóz taki musi spełniać określone warunki.