Zmiana doby niedzielno-świątecznej

Doba świąteczna co do zasady obejmuje 24 godziny licząc od 6:00 w niedzielę. Pracodawca może jednak ustalić inne godziny trwania doby niedzielnej, jeśli te godziny nie odpowiadają specyfice pracy zakładu.

Szykują się rozległe zmiany w ustawie o transporcie drogowym

Przepisy mają wejść w życie już w 14 dni od dnia ogłoszenia. Pośpiech jest podyktowany wszczęciem przez komisję Europejską postępowania przeciwko Polsce o niewdrożenie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Reguła "jednaj minuty jazdy" - bezpieczne przerwanie odpoczynku?

W 2011 roku zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu (UE) nr 1266/2009 z 16 grudnia 2009 r. zaczęły obowiązywać zmiany dotyczące reguł rejestracji aktywności kierowcy zapisywanych na karcie kierowcy oraz pamięci masowej tachografu, a dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, prac innych, dyspozycji i odpoczynku. Używając pojęć w praktyce stosowanych przez środowisko transportowe wprowadzono regułę  tzw. „jednej minuty”.

Płaca minimalna w Niemczech a diety

Od początku tego roku w Niemczech obowiązuje płaca minimalna. Mimo tego, że Polska nie podziela opinii niemieckiej Administracji Celnej co do zakresu stosowania nowej ustawy, stanowisko naszego zachodniego sąsiada na ten moment pozostaje niezmienne.

Przepisy o ryczałtach dla kierowców trafiły do Trybunału Konstytucyjnego

W dniu 10 lutego 2015 r. wniosek w tej sprawie wniósł Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska".

Przedłuży się oczekiwanie na rozwiązanie problemów z niemiecką płacą minimalną

Komisja Europejska wszczęła wobec niemieckich przepisów o stawce minimalnej procedurę EU Pilot, która ma wyjaśnić, czy przepisy te są zgodne z prawem UE. Komisja może wydać decyzję w tej sprawie dopiero po uzyskaniu stanowiska strony niemieckiej.

Okazjonalny międzynarodowy przewóz osób busami do 9 osób z kierowcą – co jest potrzebne

Nie można uzyskać licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu osób pojazdami o liczbie miejsc do 9. Zatem inspektorzy nie będą jej żądać przy kontroli. Mimo to warto mieć dokument potwierdzający międzynarodowy charakter przewozów.

Kierowcy zmieniają się na terenie innego kraju

Przedsiębiorstwa transportowe w coraz większym stopniu poszukują rozwiązań dotyczących maksymalnego wykorzystania środków transportu. Często pojazdy firm polskich są eksploatowane przez kilka tygodni na terenie innych krajów w Europie Zachodniej, w transporcie międzynarodowym. Jest kilka nowych rozwiązań związanych z wymianą załóg w taki sposób, aby pojazd nie musiał koniecznie zjeżdżać do bazy na terenie kraju macierzystego.

Kierowca ma prawo skserować swoją dokumentację

Pracownik ma prawo wglądu do jego dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. Mimo że przepisy nie pozwalają mu kopiować tych dokumentów, to pracodawca może się na to zgodzić.