Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

Kierowcy, który jeździ od poniedziałku do piątku pojazdem o dmc do 3,5 t - czyli bez tachografu -  nie wystarczy wystawić jedno zaświadczenie o tym, że w tych dniach "prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia".

Wymiana tachografu to nie tylko problem przedsiębiorcy

Dla pojazdów, które zostały zarejestrowane po  1 października 2012 roku, wymagana jest instalacja tachografów cyfrowych trzeciej generacji posiadających drugi niezależny sygnał (IMS). 

Tachografy – zmiany, które wchodzą w życie w 2016 roku

Rozporządzenie nr 165/2014 zakłada wprowadzenie tachografów, które będą połączone z globalnym systemem nawigacji satelitarnej (GNSS). Dzięki temu łatwiej będzie zlokalizować pojazdy a zmiany utrudnią wszelkie manipulacje przy urządzeniach rejestrujących.

Ryzyko osobowe przewoźnika

Przedsiębiorca nie może zwolnić się z odpowiedzialności za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym, jeżeli to naruszenie było skutkiem zachowania kierowcy, lecz bezpośrednio wynikało z braku właściwych rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie.

Rekompensowanie dyżurów i nadgodzin a oddawanie czasu wolnego za nie

Pracodawca ma prawo wprowadzić ryczałt za nadgodziny oraz za pracę w porze nocnej, jednak przepisy nie przewidują takiej możliwości w przypadku dyżurów. Te muszą być rozliczane godzinowo, w przypadku kierowców z podziałem na płatne całą stawką oraz wynagrodzeniem nie niższym niż 50% stawki godzinowej z pensji zasadniczej pracownika, określonym w obowiązujących przepisach płacowych.

Płaca minimalna w Niemczech tylko dla pracowników na umowie o pracę

Zgodnie z oświadczeniem uzyskanym przez ZMPD od niemieckiej administracji celnej przepisy o płacy minimalnej dotyczą wyłącznie pracowników zatrudnionych. Tak więc płaca minimalna nie ma zastosowania do kierowców samozatrudnionych.

Przejazdy na terenie zamkniętym - czy kierowca musi mieć kartę kierowcy?

Przejazdy wykonywane na terenie zamkniętym, czyli w całości poza drogą publiczną, nie mają charakteru przewozu drogowego. Nie podlegają one tym samym zarówno przepisom o stosowaniu tachografów, jak i normom w zakresie czasu jazdy, obowiązkowych przerw i odpoczynków.

Postój na granicy lub przedłużające się podjazdy pod załadunki - jaką wybrać aktywność?

Pomimo, że tachografy od lat stosowane są w transporcie drogowym  jako urządzenia rejestrujące aktywności kierowcy, obsługujący z różnych przyczyn nadal nie potrafią, bądź nie chcą poprawnie wskazać wykonywanych aktywności.

Niemiecka odpowiedź w sprawie przepisów o stawce minimalnej wpłynęła do KE

Chociaż niemieckiego stanowiska oficjalnie nie podano do publicznej wiadomości, to anonimowi unijni eksperci wskazują, że Niemcy bronią swoich przepisów. W odpowiedzi skierowanej do KE wskazują, że przepisy o stawce minimalnej nie naruszają prawa unijnego ani w odniesieniu do tranzytu, ani do kabotażu.