Wykresówka używana krócej niż 24 godziny – jaka jest procedura w takim przypadku

Postęp technologiczny oraz wzrost konkurencyjności w branży TSL wymusiły zmiany dotyczące sposobu rejestrowania aktywności kierowcy. Tachograf, pełniący funkcję kontrolno-pomiarową, wciąż ewoluuje, jednak w wielu przypadkach urządzenia analogowe nadal cieszą się niesłabnącą popularnością. Po części z powodu łatwej obsługi, po części z powodu wysokiego kosztu związanego z zakupem nowego taboru. Dla kierowców nieznających dotąd tachografu cyfrowego, przywiązanie do urządzenia analogowego jest czymś zupełnie naturalnym.

W Norwegii wprowadzono minimalne wynagrodzenie dla kierowców

Dnia 11 maja 2015 r. norweski Komitet ds. Upowszechnionych Umów Zbiorowych (Tariffnemnda) uchwalił rozporządzenie wprowadzające płacę minimalną dla zawodowych kierowców w wysokości 158,32 NOK za godzinę. Nowe przepisy zostały ogłoszone 28 maja br. i wejdą w życie 1 lipca 2015 r.

Ponowna legalizacja tachografu przed ustawowym terminem – kiedy możliwa, a kiedy obowiązkowa

Firmy nie powinny bagatelizować obowiązku kalibracji tachografów choćby z powodu konsekwencji kar, jakie są nakładane za jej brak. Koszty wynikające z niedopilnowania terminu kalibracji lub zaistnienia okoliczności jakie powodują, że legalizacja ta traci swoją ważność, to 2.000 zł dla osoby zarządzającej w firmie oraz 1.000 zł dla przedsiębiorstwa. Biorąc te koszty pod uwagę warto znać zasady, jakie obowiązują w obecnych wymaganiach prawnych dotyczących kalibracji.

Odpoczynek tygodniowy w przewozach międzynarodowych okazjonalnych – kiedy możliwe są odstępstwa

Kierowca wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób autokarem w drodze odstępstwa może odłożyć tygodniowy okres odpoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku.

Nie wolno nakładać dwóch kar za to samo naruszenie przepisów

ITD nie może dwukrotnie karać przewoźnika za to samo zachowanie, nawet jeżeli kary te określają dwa różne przepisy ustawy o transporcie drogowym. W sytuacji, gdy nieokazanie danych z tachografu cyfrowego spowodowane było niewczytaniem tych danych, kara powinna zostać nałożona tylko za naruszenie obowiązku wczytania danych z tachografu (l.p. 6.3.12. załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym), a nie także za nieokazanie tych danych (l.p. 6.3.7. załącznika nr 3 do utd).

MiLoG: kierowca samozatrudniony, kierowca na zlecenie i wymogi dokumentacyjne

Od 1 stycznia 2015 r. w Niemczech obowiązuje ustawa o płacy minimalnej. Nowe przepisy ustanawiające minimalną stawkę godzinową na poziomie nie mniejszym niż 8,50 euro budzą zrozumiałe zastrzeżenia polskiej branży transportowej.

Kary związane z brakiem szkoleń kierowców pochodzących spoza wspólnoty europejskiej

W kraju coraz większą grupę kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej  powyżej 3,5 tony stanowią pracownicy zza naszej wschodniej granicy. Pomimo że procedura zatrudnienia osoby spoza UE nie jest prosta z powodu deficytu doświadczonych szoferów na rynku polskim, część firm nie ma innego wyboru, jak tylko wspomóc się importowaną siłą roboczą. Aby tego typu praktyki nie zakończyły się bolesnymi karami podczas kontroli Itd., polski przewoźnik musi pamiętać, że dla kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wykonującego międzynarodowy transport drogowy rzeczy, stosuje się przepisy Unii Europejskiej dotyczące świadectwa kierowcy.