Właściciel firmy, który jeździ, musi odbierać przerwę zgodnie z przepisami

Zarówno kierowca zatrudniony przez przedsiębiorstwo, jak i współwłaściciel lub właściciel tej firmy mają obowiązek stosować się do zasad odbierania przerwy w prowadzeniu pojazdu. Tak orzekł NSA.

Wyjątki od zakazu ruchu w okresie wakacyjnym

Zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach w okresie wakacyjnym jest zakaz poruszania się samochodami ciężarowymi. Od tego zakazu istnieją jednak wyjątki.

TS UE zajmie się ryczałtami za nocleg

W uchwale Sądu Najwyższego, której w poprzednich numerach poświęciliśmy dużo miejsca uznano, że przewoźnicy są zobowiązani do wypłacania kierowcom ryczałtów za nocowanie w kabinie samochodu. W ocenie sądu nawet kabina wyposażona w miejsce do spania nie stanowi zapewnienia pracownikowi bezpłatnego noclegu. Uchwała SN stała się dla kierowców podstawą do żądania dodatkowych pieniędzy za nocleg spędzany w kabinie pojazdu za trzy lata wstecz.

Trwają prace nad regulacjami dotyczącymi tachografów

Wkrótce zmiana przepisów o tachografach. Za manipulowanie przy tych urządzeniach będzie grozić kara więzienia, a koszty kontroli – w razie wykrycia naruszenia - pokryje przewoźnik.

Skarga polskich przedsiębiorców na przepisy MiLoG odrzucona

Federalny Sąd Konstytucyjny uznał, że skarga wniesiona przez przewoźników na niemieckie przepisy jest niedopuszczalna. O tym, czy stosowanie wymogów MiLoG w Niemczech, gdy pracownik jest zatrudniony na krótko lub pracę wykonują zagraniczni pracownicy, jest zasadne, powinny rozstrzygać sądy do spraw pracy, spraw społecznych lub administracyjnych.

Przechowywanie wykresówek w przewozach na liniach regularnych specjalnych

W przypadku wykonywania przewozów na liniach regularnych, również regularnych specjalnych do 50 km, nie ma obowiązku używania wykresówek. Nie trzeba więc przechowywać tarczek zawierających rejestrację czasu pracy kierowców wykonujących przewozy na takich trasach.

Odstępstwa od zasady odbierania odpoczynków dwuosobowej załogi

W prawie obowiązuje zasada, w myśl której komu wolno więcej, wolno też mniej. Skoro żaden przepis nie nakazuje, aby odpoczynek tygodniowy kierowcy odbierali jednocześnie, a wszystkie przepisy regulują normy odnośnie pojedynczego kierowcy, a nie ich grupy czy załogi, nie ma przeszkód, aby jeden członek załogi skorzystał z odstępstwa, a drugi nie.