Załadunek pojazdu – jak oznaczyć aktywność kierowcy

Jeżeli kierowca rozpoczyna dzień pracy od załadunku lub rozładunku pojazdu, wówczas często pojawia się pytanie, kiedy występuje obowiązek użycia karty lub wykresówki. Kolejne wątpliwości dotyczą poprawnego dokumentowania aktywności tak, aby nie narazić się na konsekwencje wynikające ze złamania prawa. Sposób postępowania zależy od tego, w jaki sposób została zorganizowana praca.

Zatrudnienie w transporcie drogowym a równoważny czas pracy w dwunastomiesięcznym okresie rozliczeniowym

Stosowanie wobec pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy ogólnych regulacji Kodeksu pracy jest dopuszczalne w zakresie nieuregulowanym ustawą szczególną. Skoro zaś stanowi ona, że w przypadku równoważnego czasu pracy zasadniczo stosuje się miesięczny okres rozliczeniowy, który w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przedłużony do trzech miesięcy, przewidując jednocześnie możliwość jego przedłużenia do maksymalnie czterech miesięcy w przypadku prac uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych, jej regulację należy w tym zakresie uznać za kompleksową. To zaś wyklucza możliwość stosowania do kierowców rocznych okresów rozliczeniowych, które wynikają z Kodeksu pracy.

Właściciel firmy, który jeździ, może zaliczać diety i ryczałty do kosztów

Właściciel firmy transportowej, który jeździ cały miesiąc samochodem ciężarowym i wykonuje zlecenia transportowe, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów firmy transportowej wartości diet stanowiących ekwiwalent pieniężny przeznaczony na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej. Podobnie będzie w przypadku ryczałtu za nocleg, tak na obszarze kraju, jak i poza jego granicami.

W jaki sposób prawidłowo rozliczyć kierowcę autobusu, który był na wycieczce kilka dni, w tym w niedzielę

Prawidłowe rozliczenie kierowcy autobusu i naliczenie wynagrodzenia opiera się na dobrze sporządzonej ewidencji czasu pracy, która powinna zawierać podział na dni robocze i wolne, wskazanie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, dyżury, godziny nadliczbowe oraz godziny pracy w nocy.

TS UE zajmie się ryczałtami za nocleg

W uchwale Sądu Najwyższego, której w poprzednich numerach poświęciliśmy dużo miejsca uznano, że przewoźnicy są zobowiązani do wypłacania kierowcom ryczałtów za nocowanie w kabinie samochodu. W ocenie sądu nawet kabina wyposażona w miejsce do spania nie stanowi zapewnienia pracownikowi bezpłatnego noclegu. Uchwała SN stała się dla kierowców podstawą do żądania dodatkowych pieniędzy za nocleg spędzany w kabinie pojazdu za trzy lata wstecz.

To przedsiębiorca musi wykazać, że wykonuje przewozy wyłączone spod rozporządzenia nr 561/2006

To wykonujący przewóz wie, kiedy może zastosować wyłączenie m.in. z obowiązku zachowania przerw w prowadzeniu pojazdu oraz dziennego i tygodniowego odpoczynku. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Przewozy na potrzeby własne – jakie zaświadczenia są wymagane

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego bądź licencja na transport drogowy wydana przed 15 lipca 2013 r. uprawniają również do wykonywania przewozów na potrzeby własne. Przedsiębiorca posiadający status przewoźnika drogowego, chcąc wykonywać niezarobkowe przewozy drogowe, nie musi posiadać zaświadczenia na potrzeby własne.

Prawidłowe oznaczenia na wykresówce a dokumentowane wpisów

Od 2 marca 2015 r. obowiązują niektóre przepisy rozporządzenia WE 165/2014. Stanowią one między innymi, że kierowca, który w wyniku oddalenia się od pojazdu nie jest w stanie używać tachografu zainstalowanego w pojeździe i okresy swojej aktywności (praca, dyspozycja, odpoczynek) wprowadza ręcznie na wykresówkę lub w drodze wpisu manualnego na kartę kierowcy, jest zwolniony z obowiązku przedkładania formularzy dodatkowo potwierdzających te czynności.