Jak złożyć skargę do WSA od decyzji nakładającej karę za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego

Pamiętać należy, że nie w każdej sytuacji wniesienie skargi może nastąpić, ponieważ zgodnie z przepisami jest to dopuszczalne wyłącznie po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jakie służyły skarżącemu przed organem wydającym decyzję w konkretnej sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak odwołanie. Odwołanie przysługuje od decyzji organów pierwszej instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku wydawanych decyzji przez organy centralne. Z tym drugim przypadkiem spotkamy się przykładowo w sytuacji, gdy organem prowadzącym postępowanie i wydającym decyzję będzie Główny Inspektor Transportu Drogowego w odniesieniu do kar nakładanych za viatolla.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Kierowca w firmie
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Kierowca w firmie

ZOBACZ OFERTĘ