*I* Straż miejska nie będzie mogła używać fotoradarów

Po zmianie przepisów strażnicy miejscy (gminni) zostaną pozbawieni wszystkich uprawnień związanych z fotoradarami, zarówno stacjonarnymi, jak i mobilnymi. Niestety, nie wiadomo, co będzie z już rozpoczętymi sprawami w sprawie kar z tych urządzeń.

„Inne prace” należy zaliczyć do czasu pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy jest pojęciem szerszym niż prowadzenie pojazdu. Na globalny czas pracy kierowcy składają się również inne czynności związane z wykonywaniem zadania służbowego, wynikające z przypisanego zakresu obowiązków do danego stanowiska pracy. Nie każdy z kierowców w danym tygodniu czy okresie rozliczeniowym musi spędzić taką samą liczbę godzin za kierownicą.

Więcej ciężarówek będzie podlegało opłatom drogowym w Niemczech

Od 1 października 2015 r. właściciele pojazdów o dmc powyżej 7,5 tony będą musieli zapłacić za przejazd po niemieckich drogach. Wtedy zmienią się także taryfy opłat drogowych.

W jaki sposób prawidłowo dokumentować dni wolne kierowcy

Wprowadzenie zaświadczenia o działalności, jako dokumentu wymaganego przez służby kontrolne, zdeterminowane zostało w art. 11 ust. 3 Dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Zgodnie z jego treścią zadaniem Komisji Europejskiej było opracowanie elektronicznego i przeznaczonego do druku formularza. W konsekwencji od 2007 roku na obszarze Wspólnoty obowiązuje formularz dotyczący przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym. Ma on zastosowanie w przypadkach gdy kierowca miał czas wolny, przebywał na zwolnieniu chorobowym lub na urlopie wypoczynkowym, prowadził inny pojazd wyłączony z zakresu stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006, wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu lub pozostawał w dyspozycji.

Przewoźnicy powinni się przygotować na zmiany w rosyjskich przepisach

Rosja zamierza wprowadzić w niedługim czasie kilka zmian w prawie, które będą miały znaczenie dla wybierających się tam przewoźników.

Odpoczynek na parkingu – zasady dobrej praktyki w zakresie planowania podróży, doboru miejsc odpoczynków, bezpieczeństwa kierowcy i ładunku

Z odpoczynkiem kierowcy odbieranym poza bazą i miejscem zamieszkania wiąże się jeszcze jeden poważny problem – bezpieczeństwo zarówno samego kierowcy, jak i pojazdu i ładunku.

Króciaki

Przewóz osób pojazdem przeznaczonym do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą.