Zatrudnienie kierowcy z wyrokiem

Osoba, która była skazana na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania może być zatrudniona na stanowisku kierowcy autobusu komunikacji miejskiej. Istotne jest to, czy nie ma zakazu prowadzenia pojazdów.

W przypadku kontroli nieznajomość języka to nie argument

Przewoźnik nie może się tłumaczyć, że jego kierowca nie okazał potrzebnych do kontroli dokumentów, ponieważ nie znał języka polskiego. Po pierwsze jest odpowiedzialny za swoich pracowników, a po drugie zawodowy kierowca powinien wiedzieć, że kontrola zażąda zezwolenia na przewóz.

Terminy do nakładania kar przez ITD w stosunku do zarządzających przedsiębiorstwem

Zgodnie z przepisami grzywna w drodze mandatu karnego może zostać nałożona w przypadku stwierdzenia popełnienia wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, gdy sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, lecz nie zachodzi wątpliwość co do tego, kim jest sprawca, nie później niż przed upływem 180 dni od daty ujawnienia czynu, czyli w praktyce od daty stwierdzenia wykroczenia.

Służba Celna udostępniła system e-Booking TRUCK

Dnia 5 października 2015 roku Służba Celna udostępniła system e-Booking TRUCK. System umożliwia kierowcom samochodów ciężarowych i firmom transportowym internetową rezerwację terminu granicznej obsługi wywozowej z 30-dniowym wyprzedzeniem. Usługa jest dostępna w oddziałach celnych granicznych w Koroszczynie i Grzechotkach. 

Ryczałt za noclegi na parkingach prywatnych

Na kształt ogólnego wynagrodzenia kierowcy duży wpływ mają wypłacane należności z tytułu podróży służbowych, tj. diety oraz ryczałty za nocleg. Odnosząc się do sprawy wypłaty ryczałtów za noclegi w trakcie odbywanej podróży służbowej, warto tę kwestię rozpatrzyć na przykładzie odbycia noclegów w kabinie pojazdu na prywatnych parkingach.

Płaca minimalna w Niemczech – MiLoG w praktyce

Zgodnie z § 16 ust. 1 zdanie 1 i zdanie 2 ustawy o płacy minimalnej (MiLoG) oraz § 18 ust. 1 zdanie 1 i zdanie 2 ustawy o oddelegowaniu pracowników (AEntG), każdy pracodawca jest zobowiązany do przekazania informacji dotyczących pracowników, którzy wykonują pracę na terenie Niemiec. Informacje należy przekazywać urzędowi celnemu w Niemczech.

Przewozy na potrzeby własne a zatrudnienie kierowcy

Jednym z wymogów, jakimi ustawodawca obwarował możliwość wykonywania przewozów na potrzeby własne jest to, aby pojazdy samochodowe używane do przewozu prowadzone były przez przedsiębiorcę lub jego pracowników.

Przewozy ADR a korzystanie z pojazdów innej firmy

Nie ma przeciwwskazań, aby firmy transportowe przewożące materiały ADR korzystały z samochodów ciężarowych wraz z cysterną innej firmy. Należy jednak pamiętać, jakie warunki musza zostać spełnione, aby takie korzystanie z  pojazdów było zgodne z przepisami.