Przekroczenie czasu pracy przy zjeździe z promu

Jednym z bardziej popularnych kierunków wykonywania transportu przez polskich przewoźników jest Wielka Brytania. Szeroka skala działalności w branży transportowej i logistycznej jest przecież cechą gospodarek wysoko rozwiniętych, do których z pewnością zalicza się ten kraj. Nic więc dziwnego, że nasi przewoźnicy również chcą konkurować w dostępie swoich usług do tego rynku. Tym, co wyróżnia ten kierunek wykonywanych przewozów od kierunków na kontynencie jest fakt, że aby dostać się na wyspy, należy pokonać Kanał La Manche, oddzielający Francję i Wielką Brytanię. Ta morska bariera wprowadza konieczność skorzystania z dodatkowego środka transportu, jakim jest prom lub pociąg kursujący w Eurotunelu.

Odpoczynek poza bazą firmy – dokumentowanie aktywności

Znaczna odległość bazy firmy od miejsca zamieszkania kierowcy stwarza nieco komplikacji, podczas odbierania przez kierowcę należnego mu czasu wolnego, który kierowca chciałby spędzać w domu. Często – gdy nie ma innej potrzeby – przedsiębiorcy pozwalają kierowcom na dojazd do domu powierzonym im pojazdem i odbiór odpoczynku w miejscu ich zamieszkania. Dzięki takiemu rozwiązaniu kierowca nie traci czasu i pieniędzy na przejazdy do i z bazy, więc ma realnie więcej czasu na odpoczynek.

Nie taki MiLoG straszny? Pierwsza kontrola polskiej firmy

Ustawa o płacy minimalnej w Niemczech wprowadziła sporo zamieszania w środowisku przedsiębiorców realizujących przewozy międzynarodowe. Liczne wątpliwości doprowadziły do powstania wielu różnych opinii ekspertów na temat podejścia do obowiązków narzuconych przez zachodnich sąsiadów. Nieznajomość tematyki pozwalała na używanie ustawy MiLoG jako swoistego rodzaju straszaka, wieszczącego rychłe i nieuchronne kłopoty w branży transportowej. Jednak wynik pierwszej kontroli polskiego przewoźnika jest pozytywny.

Nie można ukarać kierowcy za brak opłaty, jeśli droga nie jest oznakowana jako płatna

Aby móc ukarać kierowcę za nieuiszczenie opłaty elektronicznej, trzeba ustalić, czy ta droga została oznakowana jako płatna. Takie stanowisko zajął NSA w jednym z wyroków.

Kiedy nie trzeba sczytywać danych z karty kierowcy

 Dni zarejestrowanej działalności to te, w których aktywność kierowcy powinna być zapisana po to, żeby można było skutecznie kontrolować czy on i firma przestrzegają przepisów rozporządzenia nr 561/2006. Tak orzekł WSA w Rzeszowie.

Kiedy jest możliwe wyłączenie stosowania tachografu w przewozie na potrzeby własne

Wiele firm wykonujących przewozy na potrzeby własne ma wątpliwości dotyczące stosowania art.13 lit. f rozporządzenia WE 561/2006. Niejasności pojawiają się głównie w firmach dysponujących samochodami o dmc powyżej 3,5 tony, ale nie przekraczających 7,5 tony i wyposażonych wyłącznie w zasilanie gazowe CNG oraz tachografy cyfrowe. Warto więc upewnić się, w jakim przypadku może mieć tu zastosowanie art. 13 lit. f rozporządzenia WE 561/2006.

Elektroniczne akta osobowe pracowników

Prowadzenie firmowej dokumentacji w formie elektronicznej to nie tylko wygoda, ale i oszczędność. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie dokumenty mogą być przechowywane wyłącznie w tej formie. W formie papierowej muszą być prowadzone między innymi akta osobowe pracowników. Wymaga tego rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Jednak warto wiedzieć, że akta osobowe pracowników można prowadzić równolegle (czyli obok obowiązkowych papierowych teczek) także w systemie informatycznym.

Czas pracy w przewozach regularnych

Rozliczenie czasu pracy w regularnych przewozach drogowych do 50 km mogłoby wydawać się proste, mając na uwadze, że przewóz odbywa się w określonych odstępach czasu i z góry wyznaczonych odcinkach drogi, tym bardziej że zasięg pracy kierowcy, zgodnie z obowiązkiem, jakiemu podlegają kierowcy, nie mógł przekraczać 50 km. Dodatkowo normy czasu pracy dla kierowców autobusów przyjęły dosyć szerokie granice, mając na uwadze choćby maksymalny czas jazdy tygodniowej, który w tym przypadku wynosi aż 60 godzin. Oczywiście, chcąc zaplanować kierowcy wykorzystanie maksymalnego czasu jazdy tygodniowej trzeba mieć na uwadze konieczność jego rozliczenia w równoważnym lub mieszanym systemie czasu pracy, dzięki czemu możemy nasze planowanie rozciągnąć do 12 godzin pracy, co w przypadku wymaganej codziennej obsługi pojazdu oraz przerwy śniadaniowej pozwala na realizację powszednich obowiązków zgodnie z przepisami.

*I* Odpoczynek poza bazą firmy – dokumentowanie aktywności

Znaczna odległość bazy firmy od miejsca zamieszkania kierowcy stwarza nieco komplikacji, podczas odbierania przez kierowcę należnego mu czasu wolnego, który kierowca chciałby spędzać w domu. Często – gdy nie ma innej potrzeby – przedsiębiorcy pozwalają kierowcom na dojazd do domu powierzonym im pojazdem i odbiór odpoczynku w miejscu ich zamieszkania. Dzięki takiemu rozwiązaniu kierowca nie traci czasu i pieniędzy na przejazdy do i z bazy, więc ma realnie więcej czasu na odpoczynek.