*I* Czas pracy w przewozach regularnych

Rozliczenie czasu pracy w regularnych przewozach drogowych do 50 km mogłoby wydawać się proste, mając na uwadze, że przewóz odbywa się w określonych odstępach czasu i z góry wyznaczonych odcinkach drogi, tym bardziej że zasięg pracy kierowcy, zgodnie z obowiązkiem, jakiemu podlegają kierowcy, nie mógł przekraczać 50 km. Dodatkowo normy czasu pracy dla kierowców autobusów przyjęły dosyć szerokie granice, mając na uwadze choćby maksymalny czas jazdy tygodniowej, który w tym przypadku wynosi aż 60 godzin. Oczywiście, chcąc zaplanować kierowcy wykorzystanie maksymalnego czasu jazdy tygodniowej trzeba mieć na uwadze konieczność jego rozliczenia w równoważnym lub mieszanym systemie czasu pracy, dzięki czemu możemy nasze planowanie rozciągnąć do 12 godzin pracy, co w przypadku wymaganej codziennej obsługi pojazdu oraz przerwy śniadaniowej pozwala na realizację powszednich obowiązków zgodnie z przepisami.

Służba Celna udostępniła system e-Booking TRUCK

Dnia 5 października 2015 roku Służba Celna udostępniła system e-Booking TRUCK. System umożliwia kierowcom samochodów ciężarowych i firmom transportowym internetową rezerwację terminu granicznej obsługi wywozowej z 30-dniowym wyprzedzeniem. Usługa jest dostępna w oddziałach celnych granicznych w Koroszczynie i Grzechotkach. 

Ryczałt za noclegi na parkingach prywatnych

Na kształt ogólnego wynagrodzenia kierowcy duży wpływ mają wypłacane należności z tytułu podróży służbowych, tj. diety oraz ryczałty za nocleg. Odnosząc się do sprawy wypłaty ryczałtów za noclegi w trakcie odbywanej podróży służbowej, warto tę kwestię rozpatrzyć na przykładzie odbycia noclegów w kabinie pojazdu na prywatnych parkingach.

Przewozy na potrzeby własne a zatrudnienie kierowcy

Jednym z wymogów, jakimi ustawodawca obwarował możliwość wykonywania przewozów na potrzeby własne jest to, aby pojazdy samochodowe używane do przewozu prowadzone były przez przedsiębiorcę lub jego pracowników.

Przewozy ADR a korzystanie z pojazdów innej firmy

Nie ma przeciwwskazań, aby firmy transportowe przewożące materiały ADR korzystały z samochodów ciężarowych wraz z cysterną innej firmy. Należy jednak pamiętać, jakie warunki musza zostać spełnione, aby takie korzystanie z  pojazdów było zgodne z przepisami.

Przekroczenie czasu pracy przy zjeździe z promu

Jednym z bardziej popularnych kierunków wykonywania transportu przez polskich przewoźników jest Wielka Brytania. Szeroka skala działalności w branży transportowej i logistycznej jest przecież cechą gospodarek wysoko rozwiniętych, do których z pewnością zalicza się ten kraj. Nic więc dziwnego, że nasi przewoźnicy również chcą konkurować w dostępie swoich usług do tego rynku. Tym, co wyróżnia ten kierunek wykonywanych przewozów od kierunków na kontynencie jest fakt, że aby dostać się na wyspy, należy pokonać Kanał La Manche, oddzielający Francję i Wielką Brytanię. Ta morska bariera wprowadza konieczność skorzystania z dodatkowego środka transportu, jakim jest prom lub pociąg kursujący w Eurotunelu.

Odpoczynek poza bazą firmy – dokumentowanie aktywności

Żaden przepis nie stoi na przeszkodzie, aby kierowca mógł odbyć odpoczynek tygodniowy po dojechaniu powierzonym mu pojazdem ciężarowym (czy też autobusem) do miejsca swojego zamieszkania. Może zaparkować w pobliżu swojej posesji lub na pobliskim parkingu i od razu rozpocząć czas odpoczynku. Dobrze, aby miejsce pozostawienia pojazdu znajdowało się w tej samej miejscowości, co miejscowość, w której kierowca zamieszkuje. Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 określa bowiem, że czas dojazdu „do” lub „z” pojazdu będzie można zaliczyć jako odpoczynek tylko wtedy, gdy pojazd będzie pozostawiony w miejscu zamieszkania lub w miejscu bazy przedsiębiorcy. W tym zakresie musi się zatem zgadzać co najmniej miejscowość pozostawienia pojazdu i miejsca zamieszkania, z wyjątkiem sytuacji, gdy kierowca zaczyna bądź kończy na bazie swojej firmy. Jeśli kierowca pozostawi pojazd w miejscu innym niż baza przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania, wówczas czasu powrotu z tego miejsca do domu, jak i czasu dojazdu z domu do auta – nie można wliczać do czasu odpoczynku. Jest to jeszcze (lub już) czas dyspozycji lub innej pracy i wlicza się go do dziennego czasu aktywności (pracy).

Nie taki MiLoG straszny? Pierwsza kontrola polskiej firmy

Ustawa o płacy minimalnej w Niemczech wprowadziła sporo zamieszania w środowisku przedsiębiorców realizujących przewozy międzynarodowe. Liczne wątpliwości doprowadziły do powstania wielu różnych opinii ekspertów na temat podejścia do obowiązków narzuconych przez zachodnich sąsiadów. Nieznajomość tematyki pozwalała na używanie ustawy MiLoG jako swoistego rodzaju straszaka, wieszczącego rychłe i nieuchronne kłopoty w branży transportowej. Jednak wynik pierwszej kontroli polskiego przewoźnika jest pozytywny.

Kiedy nie trzeba sczytywać danych z karty kierowcy

 Dni zarejestrowanej działalności to te, w których aktywność kierowcy powinna być zapisana po to, żeby można było skutecznie kontrolować czy on i firma przestrzegają przepisów rozporządzenia nr 561/2006. Tak orzekł WSA w Rzeszowie.

Elektroniczne akta osobowe pracowników

Prowadzenie firmowej dokumentacji w formie elektronicznej to nie tylko wygoda, ale i oszczędność. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie dokumenty mogą być przechowywane wyłącznie w tej formie. W formie papierowej muszą być prowadzone między innymi akta osobowe pracowników. Wymaga tego rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Jednak warto wiedzieć, że akta osobowe pracowników można prowadzić równolegle (czyli obok obowiązkowych papierowych teczek) także w systemie informatycznym.