Zmiana niemieckich przepisów dotyczących delegowania pracowników tymczasowych nie jest pewna

Niemcy planują wprowadzenie zaostrzenie przepisów w sprawie pracowników tymczasowych. Wprowadzenie nowelizacji w życie ma na celu ograniczenie pracy tymczasowej na rzecz pracy stałej.

Zasady dokumentowania czasu pracy kierowcy busa na terenie Niemiec

Prowadząc pojazd do przewozu osób o liczbie miejsc do dziewięciu łącznie z miejscem kierowcy, kierowca jest zwolniony z obowiązku stosowania zasad dotyczących ograniczeń czasu jazdy, obowiązkowych przerw i odpoczynków kierowcy oraz posiadania tachografu. Zasada ta obowiązuje niemal we wszystkich krajach Wspólnoty. Wyjątkiem są przepisy obowiązujące na terytorium Niemiec, gdzie kierowcy busów oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,8 t – 3,5 t mają obowiązek stosować się do zasad wynikających z rozporządzenia 561/2006 oraz – jeżeli ich pojazdy nie są wyposażone w tachograf – prowadzić formularz ewidencji czasu pracy kierowców.

Wypadek kierowcy w trakcie załadunku lub rozładunku

Kierowca w czasie wykonywania obowiązków służbowych, z uwagi na szeroki zakres czynności zaliczanych do czasu pracy, może ulec wypadkowi na terenie macierzystego zakładu pracy, w trakcie poruszania się pojazdem po drogach publicznych, w czasie pobytu na parkingu, a także na terenie innej firmy. Odszkodowanie pieniężne w związku z wypadkiem przy pracy kierowca może otrzymać z ubezpieczenia społecznego oraz od pracodawcy.

Wynagrodzenie kierowcy można uzależniać od norm zużycia paliwa

Pracodawcy mają prawo wprowadzić dla kierowców premię, której wysokość będzie zależeć od stopnia zużycia przez nich paliwa.

Usługa transportowa na rzecz podatnika w innym kraju UE bez VAT

Jak pokazuje praktyka, polscy przedsiębiorcy świadczący usługi przewozowe na rzecz kontrahentów unijnych dość często dostają za nie zapłatę w kwocie brutto, a więc uwzględniającą VAT, mimo wystawienia faktur bez tego podatku. Przepisy nie regulują, jak postępować w takich sytuacjach.

Płaca minimalna w Norwegii dotyczy tylko kabotażu

Norwegia zawęziła grupę kierowców, którzy powinni otrzymywać stawkę minimalną, będąc na terenie tego kraju. Wymóg dotyczy tylko kierowców wykonujących przewozy kabotażowe, a już nie międzynarodowe.

Pracownik okazjonalnym kierowcą

W świetle aktualnych przepisów obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz wystawiania kierowcom zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu ma każdy podmiot wykonujący przewozy drogowe. Do takich przewozów zalicza się nie tylko transport drogowy, ale i przewozy na potrzeby własne. Zaświadczenia wystawia się nie tylko osobom wykonującym wyłącznie pracę kierowcy, ale także i tym, którzy sporadycznie pełnią obowiązki kierowcy.

Praca w warunkach szczególnych a zapisy w świadectwie pracy

Informacja w sprawie świadczenia pracy w szczególnych warunkach może znaleźć się w świadectwie pracy lub w odrębnym dokumencie, tzw. świadectwie wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Sposób potwierdzania pracy w warunkach szczególnych zależy od tego czy pracodawca stosował tzw. resortowe wykazy prac, czy też nie.