Zwiększenie obowiązków kierowcy bez pisemnego potwierdzenia

Podstawowym zadaniem pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy jest kierowanie pojazdem. Rola kierowcy obejmuje również obowiązki dodatkowe, które muszą być ściśle powiązane z charakterem pracy. Nie można wykluczyć, że pracodawca zechce powierzyć pracownikowi inne obowiązki – zależnie od ich charakteru część z nich będzie można nałożyć na pracownika ustnie, niektóre będą wymagały formy pisemnej.

Zmieniły się przepisy w zakresie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Obecnie osoby, u których podejrzewa się bezdech nocny, muszą zostać poddane specjalistycznym badaniom. Jeśli diagnoza się potwierdzi, mogą nawet stracić uprawnienia do kierowania pojazdami.

Zmienią się zasady wliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów

Zgodnie z projektem zmian w prawie podatkowym transakcja pomiędzy firmami opłacona gotówką, a nie z konta bankowego, uniemożliwi zaliczenie takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Zmiany będą dotyczyć wszystkich przedsiębiorców, zarówno osoby prawne, jak również prowadzące działalność gospodarczą osoby fizyczne.

Zasady wprowadzania indywidualnego rozkładu czasu pracy dla kierowców

Stosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy może być korzystnym rozwiązaniem w ramach przyjętej organizacji pracy i zarządzania czasem pracy. W myśl ogólnych przepisów prawa pracy, pracownik może wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na indywidualny rozkład czasu pracy, natomiast decydentem jest pracodawca. W przepisach ustawy o czasie pracy kierowców nie przewidziano  możliwości, aby pracownik mógł wystąpić z takim wnioskiem. Inicjatywa należy do pracodawcy.

Za samowolne naruszenie przepisów nie zawsze karę poniesie przewoźnik

Aby przedsiębiorca uniknął kary za wykroczenie kierowcy, musi niezwłocznie wyciągnąć wobec niego konsekwencje. Ponadto powinien właściwie zaplanować jego pracę, a kierowca podpisać zobowiązanie dotyczące przestrzegania przepisów. Tak orzekł WSA w Gdańsku. Brak odpowiedzialności za wykroczenia kierowcy jest możliwy, ale pod warunkiem że przedsiębiorca dopilnuje kilku kwestii.

Wymianę pojazdu na nowy należy koniecznie zgłosić do licencji

Przewoźnik nie może traktować zmiany pojazdu jako innych zmian danych zgłoszonych do licencji, np. adresu, i czekać z tym 28 dni. Nowy pojazd trzeba zgłosić organowi wydającemu licencję przed jego pierwszym użyciem.

Węgrzy nasilają kontrole drogowe

Zrzeszenie Międzynarodowych Przedsiębiorców Drogowych w Polsce zwróciło się do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o interwencję w sprawie wzmożonych kontroli kierowców korzystających z węgierskich dróg płatnych i ściągania wysokich kar za niezawinione – zdaniem ZMPD – wykroczenia.

Ustne wypowiedzenie umowy o pracę przez kierowcę a porzucenie pracy

Brak chęci kontynuowania współpracy zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika powinien zostać drugiej stronie zakomunikowany. Zasadą jest złożenie pisemnego oświadczenia woli, z którego wynika zamiar rozwiązania umowy. Ustne wypowiedzenie również jest skuteczne – ale wadliwe. Czasem może zostać przez pracodawcę ocenione jako porzucenie pracy. Nie zawsze jednak taki wniosek jest prawidłowy.

Ryczałt za nocleg w kabinie podczas trasy krajowej i zagranicznej

W Polsce przysługuje kierowcy 25% ryczałtu za nocleg w kabinie w porze nocnej, jeżeli trwa co najmniej sześć godzin pomiędzy 21.00 a 7.00. Jeżeli kierowca odpoczywa w innych porach, wówczas ryczałt się nie należy.

Rok przestępny a planowanie czasu pracy kierowców

Każdy przedsiębiorca realizujący przewozy drogowe obowiązany jest planować kierowcom trasy przejazdu z uwzględnieniem obowiązujących norm socjalnych. Warunki, od których uzależniony jest plan, zostały określone w rozporządzeniu nr 561/2006 oraz w ustawie o czasie pracy kierowców. Warto przy tym wziąć pod uwagę korzyści, jakie daje rok przestępny.