Zmiana cennika nie będzie wymagała wymiany zezwolenia

Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów osób oraz wypisów z tych zezwoleń. W projekcie przewidziano, że dołączanie cennika do zezwoleń i wypisów na wykonywanie tych przewozów nie będzie konieczne.

Za dyżur w załodze przysługuje 50% stawki

Kierowcy nie przysługuje czas wolny za dyżur pełniony w załodze w czasie prowadzenia pojazdu. W związku z tym przysługuje mu wynagrodzenie za czas dyżuru w wysokości 50% stawki.

Warto zwrócić się o zawieszenie postępowania w sprawie wypłaty zaległych ryczałtów w toczących się sprawach

Trybunał Konstytucyjny niebawem ma zająć się przepisami regulującymi wypłacanie kierowcom ryczałtów za nocleg. Jeśli obecnie toczy się sprawa w sądzie przeciwko przewoźnikowi w sprawie wypłaty zaległych ryczałtów, może zwrócić się o zawieszenie sprawy do czasu wydania wyroku przez Trybunał.

Użyczając pojazd warto zabezpieczyć się przed karami za jazdę bez karty kierowcy

Jeżeli chcemy użyczyć pojazd osobie do celów prywatnych musimy zabezpieczyć się przed ewentualnymi konsekwencjami z tytułu nieprawidłowości za okres przekazania pojazdu. Dlatego należy w każdym przypadku mieć umowę z osobą, której użyczamy pojazd. W przeciwnym razie przewoźnik ryzykuje nawet 5.000 złotych kary.

Ustną umowę przewozu lepiej potwierdzić na piśmie

W przypadku zawarcia ustnej umowy przewozu nie ma obowiązku pisemnego potwierdzenia jej ustaleń. Warto jednak to zrobić z uwagi na ewentualny spór sądowy w przyszłości i związane z tym kwestie dowodowe.

Trzy sposoby obliczania delegacji w przypadku podróży do kilku państw

Rozliczanie podróży zagranicznych uzależnione jest od określenia państwa docelowego podróży służbowej, ponieważ od tego uzależniona jest między innymi wysokość diety. Jeżeli podróż jest wykonywana do dwóch lub więcej państw, pracodawca może określić więcej niż jedno państwo docelowe.

Szkolenie z prawa transportowego przewoźnik potrąci w kosztach

Ponieważ działalność transportowa jest regulowana przepisami krajowego i międzynarodowego prawa, ich znajomość jest niezbędnym elementem funkcjonowania zajmujących się nią przedsiębiorstw na rynku. Nakłady związane z udziałem przedsiębiorców w szkoleniach dotyczących obowiązywania oraz zmian tych przepisów wolno im zatem ujmować po stronie kosztów w rachunku podatkowym.

Ryczałt za nocleg w kabinie nie jest obowiązkowy

Regulacje unijne nie nakazują ani nie zakazują wypłacania kierowcom ryczałtu, jeżeli korzystają z noclegu w kabinie auta. Takie stanowisko zajął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Rozładunek z opóźnieniem wskutek wypadku a reklamacja spedytora wobec przewoźnika

Jeżeli w trakcie wykonywania przewozu nastąpił wypadek pojazdu, wskutek czego rozładunek przewożonego towaru nastąpił z opóźnieniem, wtedy spedytor nie może dochodzić odszkodowania od przewoźnika. Nie oznacza to jednak, że przewoźnik nie ponosi cywilnej odpowiedzialności za opóźnienia.

Przewoźnik może wymagać, aby kierowca na zleceniu odbył szkolenie bhp

Przewoźnik, który zatrudnia kierowców na bazie umowy o pracę musi przeszkolić nowo zatrudnionych kierowców z zakresu bhp. Nie ma natomiast takiego obowiązku wobec kierowców pracujących na podstawie umowy zlecenia. Może jednak żądać, aby kierowca zleceniobiorca odbył szkolenie we własnym zakresie.