Znamy odpowiedź komisarz ds. transportu w sprawie płacy minimalnej

Unijna komisarz ds. transportu, Violeta Bulc, odpowiedziała na list ministra infrastruktury i budownictwa, zawierający obawy związane z implementacją przepisów o płacy minimalnej w sektorze transportu w Niemczech, Francji i Belgii. O czym możemy przeczytać w liście?

We Francji już nie dostaniemy mandatu za 45-minutową przerwę w czasie jazdy w załodze

Francja wydała oficjalne stanowisko, w którym zaleca odstąpienie od nakładania mandatów za za 45-minutową przerwę w czasie jazdy w załodze i stosowanie się do wytycznych KE. Co więcej, zgodnie z przedstawionym stanowiskiem, ukarani przedsiębiorcy mogą zwrócić się o zwrot opłaconych mandatów.

Upewnij się, jaka dieta przysługuje kierowcy za okresy odpoczynku w podróży służbowej

Kierowca przebywa przez dwa tygodnie za granicą. Czy taki pobyt nie narusza przepisów o okresach odpoczynku (odpoczynek dobowy, tygodniowy)? Czy dieta należy się za pełne dwa tygodnie przebywania za granicą, również za czas odpoczynku?

Upewnij się, czy prawidłowo określasz porę nocną

Normy socjalne, które musimy uwzględniać przy planowaniu pracy kierowcy zawodowego, określono w przepisach wspólnotowych. W zdecydowanej większości przypadków kierowcy znają przepisy i starają się uwzględniać je przy realizacji zadań przewozowych. Często jednak zapominają, że dla kierowcy zatrudnionego w polskim przedsiębiorstwie wiążące są również przepisy ustawy o czasie pracy kierowców. Jednym z najczęściej pomijanych przepisów jest konieczność uwzględniania 10-godzinnego czasu pracy w przypadku pracy w porze nocnej. Pora nocna w tym przypadku to okres czterech godzin pomiędzy godzinami 24.00 i 7.00. Właściwe godziny powinny zostać określone w obwieszczeniu lub regulaminie pracy, w przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w której kontrolujący inspektor pracy uzna, że pora nocna obowiązuje przez siedem godzin. Jak zatem planować porę nocną, aby nie narazić się na kary?

Upewnij się, czy poprawnie ewidencjonujesz przerwy w pracy kierowcy

Ewidencja nieobecności w pracy to narzędzie, które ma ułatwić przeprowadzanie kontroli czasu pracy kierowcy w siedzibie przewoźnika. Zapisuje się w niej dane, które w przypadku kontroli drogowej wynikają z zaświadczeń wystawianych kierowcom za dni, w których ich aktywności nie zarejestrował tachograf. W efekcie nie rejestruje się w nich przerw w pracy, a jedynie okresy nieobecności lub niewykonywania zadań rejestrowanych przez tachograf, obejmujące co najmniej jedną dobę.

Upewnij się, czy kierowca może pracować w trakcie urlopu wypoczynkowego

Każdy pracownik ma prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie może się zrzec. Urlop wypoczynkowy, jak sama nazwa wskazuje, udzielany jest na wypoczynek, zatem nie można wypłacić ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w trakcie trwania zatrudnienia. W czasie trwania stosunku pracy pracownik powinien skorzystać z niego w naturze.

Sprawdź, jak odzyskać zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne kierowcy

Ze względu na mobilny charakter pracy szofera telefon może być głównym narzędziem wykorzystywanym do komunikacji w trakcie świadczenia pracy. Przewoźnicy przydzielają kierowcom telefony służbowe, by tą drogą przekazywać polecenia służbowe, w tym instrukcje związane z wykonywanym przewozem oraz ustalać określone sprawy organizacyjne. Koszty rozmów zależą od miejsca wykonywania pracy, a poza terenem Unii koszty roamingu mogą być dość znaczne. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odzyskać pieniądze za prywatne rozmowy kierowców.

Sprawdź, czym skutkuje utrudnianie czynności kontrolnych inspektorowi pracy

Ustawa o PIP daje inspektorowi pracy wiele uprawnień i tym samym zobowiązuje pracodawcę do ich respektowania. Firma, która uzna, że dobrym pomysłem jest przeszkadzanie inspektorowi w trakcie wykonywania prze niego kontroli, powinna liczyć się z tym, że inspektor potraktuje takie zachowanie jako wykroczenie, a nawet poważne przestępstwo. Jakich działań w trakcie kontroli PIP lepiej się zatem wystrzegać?

Sprawdź, czy poprawnie określasz karę umowną w umowie przewozu

U umowach zawieranych w transporcie powszechnie stosuje się kary umowne. Jednakże wiele z nich ma wady, które czynią zapisy o karach umownych bezużytecznymi. Jak prawidłowo określać kary umowne w umowie przewozu?

Sprawdź, czy kierowca może wykonać badanie lekarskie w „obcej” placówce medycyny pracy

Zdarza się, że pracownik wykonał zlecone badanie profilaktyczne – wstępne lub okresowe – w innej przychodni medycyny pracy niż wskazana przez pracodawcę, uznając, że nie ma to znaczenia, a liczy się wyłącznie treść orzeczenia i kompetencje lekarza. Dowiedz się, co powinieneś wówczas zrobić – czy honorować takie zaświadczenie, czy je odrzucić i nakazać pracownikowi przeprowadzenie badania we właściwej placówce?