Dziś ostatni dzień na złożenie sprawozdania ADR

Do 28 lutego br. trzeba złożyć sprawozdanie z wykonanych transportów ADR za rok 2020. Ponieważ w tym roku ostatni dzień lutego przypadał w niedzielę, możesz to zrobić jeszcze dziś. Kto ma obowiązek wysyłać sprawozdanie? I jak je wypełnić?

Ważność kodu 95 będzie przedłużona

Komisja Europejska przygotowała projekt nowelizacji, w której przewiduje przedłużenie ważności dokumentów związanych z transportem do 31 kwietnia. Powodem przedłużenia jest oczywiście epidemia COVID-19.

Na Węgrzech trzeba zgłaszać przewozy kabotażowe i pozaunijne

Węgrzy na 3 dni przed wejściem w życie przepisów, nakazujących rejestrowanie przewozów, zmienili zdanie i zmodyfikowali wprowadzane zasady. Jednak modyfikacje zaczną obowiązywać dopiero od 4 lutego.

Jak odzyskać koszty zezwoleń i kar zapłaconych za pojazdy do 11,5 t?

Nowelizacja przepisów ustawy o drogach publicznych umożliwia odzyskanie pieniędzy wydanych na zezwolenia na przejazd pojazdów o naciskach do 11,5 tony, na karę za brak zezwolenia oraz za nadwyżkę wynikającą z błędnego obliczenia kary. Otrzymać możesz też odsetki od tych kwot. Co trzeba zrobić?

Nie będzie można odmówić przyjęcia mandatu

Najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia zakłada zniesienie prawa do odmowy przyjęcia mandatu. Jeżeli ukarany nie zgodzi się z mandatem, będzie mógł najwyżej odwołać się do sądu rejonowego.

Już niedługo będzie więcej dróg o nośności do 11,5 t

Sejm przegłosował zmiany w sprawie nośności dróg. Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t będą mogły poruszać się po drogach publicznych w Polsce bez zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Nowa tarcza – tylko dla wybranych

Od stycznia ma być uruchomiona kolejna tura pomocy dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Niestety, spośród firm zajmujących się transportem, pomoc zostanie przyznana wyłącznie firmom, które jako główny kod PKD mają podany 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.

Komisja Europejska wyjaśniła, jak stosować pakiet mobilności

W pakiecie mobilności znalazło się sporo przepisów, które sprawiają kłopot zarówno kierowcom i przewoźnikom, jak i służbom kontrolnym. Są bowiem niejednoznaczne. Wszyscy wyczekiwaliśmy więc wskazówek Komisji Europejskiej w tej sprawie. Pierwsze z nich właśnie się ukazały.

Czesi zamieniają papierowe winiety na elektroniczne

Opłaty za przejazd płatnymi odcinkami dróg w Czechach będziemy od 1 stycznia 2021 r. płacić, kupując winiety elektroniczne. Wysokość opłat nie zostanie zmieniona.

Pisma od ITD będziesz dostawać na e-mail

Od 21 lipca 2021 r. urzędy będą mogły przesyłać nam pisma w postaci elektronicznej lub za pomocą przesyłki hybrydowej. Doręczone w ten sposób listy będą tak samo ważne, jak tradycyjne przesyłki polecone.