Kierowcy nie muszą robić badań lekarskich do końca epidemii

Kierowcy zostali zwolnieni z obowiązku wykonywania badań lekarskich i psychologicznych. Jeśli w czasie epidemii komuś skończy się ważność poprzednich badań, może dalej jeździć na podstawie dotychczasowych uprawnień.

W treści tzw. tarczy antykryzysowej, a więc drugiej specustawy mającej pomóc przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności w czasie epidemii koronawirusa, przewidziano ułatwienie dla branży transportowej, związane z badaniami kierowców. Zawieszony został obowiązek wykonywania badań lekarskich oraz badań psychologicznych przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39j i 39k ustawy o transporcie drogowym.

Zawieszenie obowiązuje od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a więc zmiany działają z mocą wsteczną od 8 marca 2020 r. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo po odwołaniu stanu epidemii pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków dotyczących badań i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania tego stanu.

Ponadto w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wstępne lub kontrolne badania pracownicze może przeprowadzić każdy lekarz, jeśli nie ma dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Orzeczenie wydane przez innego lekarza niż uprawniony do przeprowadzenia badań, traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub od dnia odwołania stanu epidemii.

Autor: Barbara Błach-Bujak Kancelaria Prawna Błach Dynerowicz Bujak