Kierowcy pojazdów do 3,5 też są zwolnieni z kwarantanny

Zwolnieni z obowiązkowej kwarantanny są nie tylko kierowcy ciężarówek i autobusów. Zwolnienie obejmuje również kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy.

Kierowcy ww. pojazdów powinni uprawdopodobnić okoliczność związku przewozu drogowego z prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez okazanie funkcjonariuszowi Straży Granicznej:

  • wydruku z CEIDG/KRS, jeżeli kierowca jest jednocześnie przedsiębiorcą (w formie papierowej lub elektronicznej),

  • wydruku z CEIDG/KRS oraz dowodu zatrudnienia (np. zaświadczenia, umowy o pracę) wystawionego przez pracodawcę (w formie papierowej lub elektronicznej).

W sytuacji uniemożliwiającej okazanie ww. dowodu, okoliczność prowadzenia działalności gospodarczej/zatrudnienia w początkowym okresie może być wyjątkowo potwierdzona pisemnym oświadczeniem kierowcy.

Autor: Magdalena Walczak specjalista z zakresu transportu drogowego