Rząd przygotowuje kolejną specustawę z pomocą dla przedsiębiorców

Automatyczne przedłużenie kwalifikacji kierowcy i prawa jazdy, możliwość zatrzymania kierowcy w pracy, wakacje składkowe dla 9 pracowników ze średnich firm i złagodzenie procedury dotyczącej ogłaszania upadłości – m.in. takie założenia ma zawierać druga specustawa z pomocą dla przedsiębiorców.

W weekend do konsultacji społecznych trafił projekt kolejnej specustawy z pomocą dla przedsiębiorców w czasie epidemii koronawirusa. Mają być w nim zawarte ułatwienia, za brak których jest krytykowana poprzednia specustawa, tzw. tarcza antykryzysowa. Rząd chce, aby nowe przepisy były uchwalone jeszcze w tym tygodniu.

Prawo jazdy i szkolenia kierowców

Przedłużona będzie na okres stanu epidemii i 30 dni po jej odwołaniu ważność prawa jazdy i szkoleń kierowców zawodowych (kwalifikacja okresowa). Przez 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ważne pozostaną pozwolenia czasowe i tablice rejestracyjne, jeżeli termin ich ważności upłynął podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Przedsiębiorstwa transportowe, stacje paliw, właściciele sklepów spożywczych, producenci żywności, banki, kopalnie i przedsiębiorstwa energetyczne będą mogły zobowiązać pracowników do dyżurowania w firmie lub innym wyznaczonym miejscu. Będą też miały prawo wskazać pracownikowi obiekt, w którym ten ma odbyć gwarantowany przepisami odpoczynek dobowy (8 godzin) lub tygodniowy (35 godzin). W takiej sytuacji firma musi zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie.

Średnie firmy z wakacjami składkowymi

Do 3-miesięcznych „wakacji składkowych” zyskają prawo firmy zatrudniające do 49 osób, jednak zwolnienie będzie mogło objąć tylko dziewięciu ubezpieczonych. Będą zwolnieni ze składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Na podstawie poprzedniej specustawy odroczenie płatności składek objęło tylko mikrofirmy do 9 osób.

Więcej kontroli

Minister cyfryzacji będzie miał wgląd w dane operatorów telekomunikacyjnych z 14 dni wstecz, w tym dane o lokalizacji. Dzięki temu rząd chce mieć nadzór nad osobami chorymi i przebywającymi w kwarantannie.

Ruszy Fundusz Szerokopasmowy, który ma zapewnić powszechny dostęp do Internetu. Dostawy do szkół sprzętu, który ma być przekazany uczniom i nauczycielom, służącego do zdalnego nauczenia, mają być objęte stawką 0% VAT.

Przyspieszone ma być wprowadzenie hybrydowego przekazywania korespondencji, o którym pisaliśmy w jednym z poprzednich numerów. Pracownicy poczty będą mogli otwierać listy z sądów, skanować je i dostarczać do adresata drogą elektroniczną.

Listy polecone będą mogły być doręczane do skrzynki, a w przypadku przesyłek kurierskich nie będzie wymagane potwierdzanie odbioru.

Upadłość nie tak szybko

Zawieszone na czas epidemii zostaną terminy na złożenie wniosku o upadłość. Po ustaniu stanu epidemii na złożenie wniosku będą trzy miesiące, pod warunkiem że przesłanki do ogłoszenia upadłości są związane z koronawirusem. Ma to umożliwić przetrwanie firmom, które są w trudnej sytuacji, ale jest nadzieja, że odżyją po epidemii. Obecnie przedsiębiorca musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w ciągu 30 dni od popadnięcia w niewypłacalność, w przeciwnym razie może za powstałe szkody odpowiadać własnym majątkiem.

W nowych przepisach przewidziano także wprowadzenie możliwości renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości.

Dziś nad projektem ma się pochylić Sejm.

Autor: Aldona Kapica specjalista z zakresu transportu drogowego