WYDANIE ONLINE

Od 28 marca 2014 r. umowa AETR w Polsce reguluje kwestie czasu jazdy, przerw i odpoczynków, tak jak rozporządzenie nr 561/2006 oraz uwzględnia wszystkie zmiany.

czytaj więcej »

Właściciel auta ma obowiązek powiedzieć, kto złamał przepisy, jadąc jego pojazdem. Jeśli tego nie zrobi, zostanie ukarany. Jest to zgodne z konstytucją. Taki wyrok wydał trybunał.

czytaj więcej »

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ma pomysł, żeby w każdym aucie był zamontowany alkolock.

czytaj więcej »

Już wkrótce Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców udostępni wszystkie informacje na temat aut zarejestrowanych w Polsce. Projekt zmian został uchwalony przez Sejm.

czytaj więcej »

Takie są najnowsze plany rządu, który chce poprawić niską ściągalność mandatów nałożonych na łamiących przepisy kierowców. Łatwiej będzie stracić prawo jazdy. 

czytaj więcej »

Ewidencję czasu pracy samozatrudnionych oraz etatowych kierowców prowadzi się w jednej z form określonych w ustawie o czasie pracy kierowców. Różni się tylko czas jej przechowywania.

czytaj więcej »

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Polska musi pozwolić na rejestrację tzw. anglików.Będą musiały tylko zostać przystosowane.

czytaj więcej »

Na terytorium całej UE obowiązuje rozporządzenie nr 561/2006. Kierowcy muszą go przestrzegać, a inspektorzy mogą karać za naruszenia jego przepisów.

czytaj więcej »

Ponadto ta metoda oszustwa uszkadza impulsator. Przewoźnik musi się więc liczyć z tym, że przez to poniesie duże koszty.

czytaj więcej »

Projekt zmian w umowach na czas określony przewiduje, że taką umowę można zawrzeć maksymalnie na 2 lata. Zmieni się też tryb jej wypowiadania.

czytaj więcej »

Od 31 sierpnia 2011 r. jedynym obowiązującym wzorem zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu jest druk unijny załączony do decyzji Komisji nr 2009/959/WE. Od tego czasu druk się nie zmienił.

czytaj więcej »

Aby przewoźnik obronił się przed żądaniami nieuczciwego kierowcy, powinien umieścić odpowiednie zapisy w regulaminie wynagradzania oraz odebrać oświadczenie od pracownika.

czytaj więcej »

Jeśli firma ma siedzibę w Polsce i międzynarodową licencję wydaną w naszym kraju, to w innym państwie UE może za jednym razem wykonać najwyżej 3 przewozy.

czytaj więcej »

Pomysł Komisji Europejskiej o dopuszczeniu do ruchu pojazdów o długości 25 metrów i masie całkowitej 60 ton został odrzucony.

czytaj więcej »

Natomiast jazda po naczepę pustym ciągnikiem nie jest transportem, ale podlega niektórym obowiązkom podobnie jak transport. Chodzi o dokumenty potrzebne kierowcy w trakcie przewozu.

czytaj więcej »

Ryczałt trzeba wypłacać za każdą dobę, w której kierowca podczas zagranicznej delegacji korzystał z odpoczynku. Chyba że wyjazd został inaczej zorganizowany.

czytaj więcej »

Za naruszenie przepisów prawa drogowego odpowiada ten, który je naruszył, czyli kierowca pojazdu. Pracodawca nie ponosi za to odpowiedzialności.

czytaj więcej »

Jeśli ten urlop nie zostanie wykorzystany, nie przechodzi na następny rok. Ponadto jego wymiar to nie zawsze 32 godziny.

czytaj więcej »

Nie ma znaczenia, gdzie kierowca będzie realizował obowiązkowe przerwy i odpoczynki. Ważne tylko, aby robił je w odpowiednich terminach.

czytaj więcej »

Obywatele Unii Europejskiej mogą świadczyć usługi kierowania pojazdem w Polsce. Obowiązują ich takie same przepisy jak polskich kierowców, jeżeli chodzi o ich kwalifikacje.

czytaj więcej »

ITD nie może z góry zakładać, że kradzież wykresówek wynika ze złej organizacji pracy przedsiębiorstwa. Najpierw musi szczegółowo zbadać sprawę i dopiero potem karać. Tak orzekł NSA.

czytaj więcej »

W wielu państwach Unii Europejskiej zmiana wskazań tachografu zawsze traktowana jest jako poważne przestępstwo i grozi za to wysoka grzywna oraz pozbawienie wolności.

czytaj więcej »

GDDKiA, rozpoznając odwołanie od kary, powinien przede wszystkim sprawdzić, czy na kierowcę zostały nałożone jeszcze inne kary z tego tytułu i czy w związku z tym jest wypłacalny.

czytaj więcej »

W tym roku pojawi się 100 kolejnych fotoradarów i 29 urządzeń systemu odcinkowego pomiaru prędkości.

czytaj więcej »

wiper-pixel