WYDANIE ONLINE

Surowe kary za odbieranie tygodniowego regularnego odpoczynku w aucie na terenie Francji wejdą w życie lada moment. Dotkną przewoźników i zarządzających transportem.

czytaj więcej »

Na terenie Niemiec w czasie wakacji samochody ciężarowe nie będą mogły jeździć również w soboty, a nie tylko w niedziele i święta. Zakaz obejmie wybrane odcinki dróg.

czytaj więcej »

Pracownicy wolą otrzymywać pieniądze za pracę w sobotę, niż mieć dzień wolny. Takie rozwiązanie jest brane pod uwagę przez ministerstwo pracy.

czytaj więcej »

Przejazd będzie płatny dla pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t przewożących rzeczy.

czytaj więcej »

Jeżeli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość o 50 km/h, może stracić uprawnienia. W rezultacie będzie musiał ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy.

czytaj więcej »

Liczba wolnych dni przysługujących pracownikom nie będzie uzależniona od liczby dzieci. Tak odpowiedział resort pracy na interpelację poselską.

czytaj więcej »

Kierowcy często mylą kolejność robienia przerw. Ten błąd sprawia, że przekraczają czas prowadzenia pojazdu. Grożą za to kary także przewoźnikom i zarządzającym transportem.

czytaj więcej »

Jeżeli kierowca nie odzyska prawa jazdy cofniętego przez sąd i wsiądzie za kółko, może trafić na 2 lata do więzienia.Tak planuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

czytaj więcej »

Należy jasno określić, jak kierowcy mają postępować z firmowymi samochodami. Na pewno nie wolno się godzić na to, żeby kierowały nimi inne osoby.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca nie uniknie kary za złamanie prawa przez kierowcę. To on odpowiada za to, żeby przepisy dotyczące czasu pracy kierowców były przestrzegane w jego firmie.

czytaj więcej »

Kierowcy mogą być objęci dwiema porami nocnymi. Jedna będzie dotyczyła rozliczania czasu pracy, a druga pomoże ustalić prawo do dodatków za pracę w nocy.

czytaj więcej »

Firma może umówić się wcześniej z pracownikiem, że skróci mu okres wypowiedzenia umowy, jeśli jest to dla niego korzystne. Tak wynika z wyroku SN.

czytaj więcej »

Dzienny odpoczynek można teraz podzielić tylko na dwie części, a regularny tygodniowy skrócić tylko do 24 godzin co drugi tydzień.Takie zmiany wprowadza nowa umowa AETR.

czytaj więcej »

Aby uniknąć kary za niewyposażenie kierowcy w zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu, nie wystarczy stwierdzić, że kierowca zapomniał zabrać go ze sobą. Tak orzekł NSA.

czytaj więcej »

Inspektor pracy ma prawo wstępu na teren zakładu, nawet wtedy gdy w przedsiębiorstwie trwa inna kontrola, np. przeprowadzana przez ZUS lub ITD.

czytaj więcej »

Jeśli w protokole kontroli zdarzą się błędy, inspektor musi je poprawić przed podpisaniem protokołu.  

czytaj więcej »

Za brakujące dokumenty Inspekcja Transportu Drogowego nałoży także sankcje na zarządzającego transportem i właściciela firmy.Mogą zapłacić więcej niż kierowca.

czytaj więcej »

Wyjątek od stosowania rozporządzenia nr 561/2006 polega na tym, że kierowca autobusu może odebrać tygodniowy odpoczynek po 12 dobach, a nie po 6, jak zwykle.

czytaj więcej »

Przewoźnicy, którzy wybierają się na Węgry, muszą pamiętać o podaniu wymaganych informacji w zezwoleniach na międzynarodowy przewóz oraz EKMT.

czytaj więcej »

Pracownik musi się zgodzić na zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, nawet gdy pracodawca ma zamiar wypłacać mu wynagrodzenie za ten czas.

czytaj więcej »

Nie można wystawić jednego zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu, w którym zaznaczymy, że kierowca miał czas wolny, zamiast dwóch – w jednym wybierając „inną pracę”, a w drugim „odpoczynek”.

czytaj więcej »

Nie trzeba mieć zezwolenia, żeby zbierać lub transportować zużyte opony. Jednak dotyczy to tylko opon kwalifikowanych jako opad.

czytaj więcej »

Jeżeli przedsiębiorca dopuści kierowcę do pracy bez wymaganych uprawnień, grozi mu wysoka kara. Zapłaci co najmniej 1.000 zł w zależności od tego, czego brakuje kierowcy.

czytaj więcej »

Transport osób, które wcześniej jechały zepsutym pojazdem, nie jest przewozem na potrzeby własne, zwłaszcza gdy jest za to pobierana dodatkowa opłata.

czytaj więcej »

Pracodawca może rozstać się z pracownikiem, jeśli jego przedłużające się pobyty na zwolnieniu lekarskim dezorganizują pracę w firmie.

czytaj więcej »

Kierowca przejeżdżający przez kilka krajów w delegacji zagranicznej może otrzymać na wydatki zaliczkę w różnej walucie, jeśli wyrazi na to zgodę.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik złożył wypowiedzenie, nie ma prawa do dni na poszukiwanie pracy. Nawet gdy chciał cofnąć wypowiedzenie, a firma się na to nie zgodziła.

czytaj więcej »

wiper-pixel