WYDANIE ONLINE

Odebranie regularnego tygodniowego odpoczynku w aucie na terytorium Francji może grozić nawet karą pozbawienia wolności.Polska czeka na uzasadnienie tego pomysłu.

czytaj więcej »

Dane samochodów, zgromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP), zostaną udostępnione za darmo każdemu zainteresowanemu. Będą uruchomione 2 usługi.

czytaj więcej »

Chodzi o wzory zezwoleń i wypisy z nich na międzynarodowy przewóz rzeczy oraz osób, kabotaż, a także wzór zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne.

czytaj więcej »

Kierowca, któremu odebrano prawo jazdy za prowadzenie pod wpływem alkoholu, będzie mógł je odzyskać, pod warunkiem że zamontuje w aucie alkolock na 3 lata.

czytaj więcej »

Przerwy w prowadzeniu pojazdu trzeba robić, gdy kierowca jedzie chociaż w części po drogach publicznych, niezależnie od tego, czy wiezie ładunek, czy nie.

czytaj więcej »

Wszystko za sprawą umowy AETR, która została dostosowana w Polsce do wersji obowiązującej w pozostałych krajach. Zmiany dotyczą także rekompensaty odpoczynku.

czytaj więcej »

Dwóch kierowców nie może prowadzić pojazdu wyposażonego w tachograf dla jednej osoby. Auto musi być wyposażone w urządzenie z miejscem na dwie wykresówki lub karty kierowców.

czytaj więcej »

Kierowcy, chcąc zafałszować zapisy tachografów, montują w nich wyłączniki. Często też wymieniają się kartami kierowców między sobą. W tym drugim przypadku dużo ryzykują.

czytaj więcej »

Przewoźnicy mają obowiązek przekazywać dane organowi, który wydał uprawnienia transportowe. Zakres informacji obejmuje 3 miesiące wstecz.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca był na bezpłatnym urlopie, to nie można w zaświadczeniu o nieprowadzeniu pojazdu zaznaczyć, że korzystał z urlopu wypoczynkowego. Należy wskazać, że miał czas wolny od pracy lub odpoczywał.

czytaj więcej »

Obowiązkowi opłaty za przejazd po niemieckich drogach podlegają pojazdy o DMC od 12 ton. Stawki opłat zależą od liczby osi i klasy emisji spalin. Kary za brak opłaty mogą wynieść nawet 2.000 euro.

czytaj więcej »

GITD często uznaje za właściwy wynik pomiaru wykonany przez wagę preselekcyjną i na tej podstawie karze kierowców mandatem. Auta powinny być ważone dwa razy.

czytaj więcej »

Jednak warunkiem jest odebranie od kierowcy oświadczenia, że zgadza się nocować w kabinie samochodu. W przeciwnym razie za niewypłacenie ryczałtu przewoźnik może trafić do sądu.

czytaj więcej »

Pracownik może zostać zwolniony bez wypowiedzenia, jeśli rażąco zaniedbał swoje obowiązki albo umyślnie działał na niekorzyść firmy. Jednak lepiej nie zwalniać w ten sposób alkoholika, który przyszedł pijany do pracy.

czytaj więcej »

Nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego wniosku komendanta wojewódzkiego policji o skierowanie kierowcy na badania psychologiczne. Tak wynika z wyroku WSA w Opolu.

czytaj więcej »

Uiszczenie elektronicznej opłaty drogowej następuje z momentem przyjęcia polecenia przelewu przez bank. Nie ma znaczenia to, że operator systemu viaTOLL później zaksięgował wpłatę. Tak wynika z wyroku warszawskiego sądu.

czytaj więcej »

Od 30 kwietnia 2014 r. informacje dotyczące kierowców łamiących przepisy mogą być swobodnie przesyłane między Polską a pozostałymi unijnymi krajami.

czytaj więcej »

W przypadku wykonywania regularnych oraz regularnych specjalnych przewozów do 50 km nie ma obowiązku przestrzegania rozporządzenia nr 561/2006. Jednak trzeba stworzyć harmonogram dla kierowców.

czytaj więcej »

Podczas wykonywania przewozu rzeczy na potrzeby własne kierowca jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać do kontroli dokumenty związane z przewożonym ładunkiem.

czytaj więcej »

Właściciel firmy transportowej ma obowiązek najdłużej trzymać dokumenty dotyczące badań lekarskich i psychologicznych oraz szkoleń kierowców.

czytaj więcej »

Do płatnego systemu dróg zostaną włączone kolejne odcinki. Nastąpi to w dwóch etapach – 1 września i 1 października 2014 r.

czytaj więcej »

Nałożenie mandatu za zbyt szybką jazdę stwierdzoną na podstawie wykresówki jest zgodne z prawem. Kara należy się za przekroczenie prędkości dopuszczalnej dla danego pojazdu, a nie dla danej drogi.

czytaj więcej »

W takiej sytuacji może również żądać odszkodowania od pracodawcy. Jednak nie nabywa prawa do wypłaty tego świadczenia automatycznie. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego.

czytaj więcej »

Jeśli oszustwo na tachografie zostanie wykryte, kierowca nie wymiga się od kary. W tym aspekcie przepisy są nieubłagane. Grozi mu mandat karny, a nawet kara pozbawienia wolności do 2 lat.

czytaj więcej »

wiper-pixel