WYDANIE ONLINE

Zapewnienie miejsca do spania w kabinie pojazdu w trakcie wykonywania międzynarodowych przewozów nie stanowi bezpłatnego noclegu. Tak brzmi uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego.

czytaj więcej »

Minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w przyszłym roku będzie wyższe niż przewidywano. Wyniesie 1.750 zł.

czytaj więcej »

Brytyjska policja zyska nowe uprawnienia, dzięki którym będzie mogła wstecznie karać zagranicznych kierowców ciężarówek przekraczających limity godzinowe prowadzenia samochodu.

czytaj więcej »

Francuski rząd ostatecznie postanowił wprowadzić opłaty za korzystanie z dróg przez ciężarówki. Kilometr będzie kosztował 0,13 euro. Opłaty mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca wykorzysta na terenie Belgii regularny tygodniowy odpoczynek w ciężarówce, dostanie 1.800 euro kary. Musi uiścić ją od razu na miejscu.

czytaj więcej »

Prędkość w terenie zabudowanym ma zostać ujednolicona do 50 km/h bez względu na to, czy jest dzień, czy noc.

czytaj więcej »

Czas prowadzenia pojazdu przez 3-osobową załogę będzie wynosił około 20 godzin, czyli tyle, ile maksymalnie mogłoby jechać dwóch kierowców. A koszt okaże się znacznie większy, gdyż dwukrotnie zapłacimy za dyżur.

czytaj więcej »

Kierowcy wykonującemu regularne przewozy pasażerskie do 50 km przysługuje przerwa w prowadzeniu pojazdu oraz przerwa śniadaniowa.

czytaj więcej »

Kierowca wykonujący transport drogowy oraz przewóz na potrzeby własne u jednego pracodawcy musi tak rozplanować swój czas pracy, żeby nie naruszał zasad rozporządzenia nr 561/2006.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2014 r. policja w Danii może skonfiskować samochód, gdy jego kierowca ma we krwi ponad 2,0 promile alkoholu.

czytaj więcej »

Przede wszystkim kierowcy nie mieszczą się z odbieraniem całego dziennego odpoczynku w okresie, w którym powinni się byli zmieścić. Ponadto mylą terminy, w których mogą 3 razy skrócić odpoczynki.

czytaj więcej »

Dobrze jest, gdy przedsiębiorca, oprócz ewidencji czasu pracy kierowców, przechowuje w firmie również zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu.

czytaj więcej »

Nawet jeśli na wypełnionym komputerowo dokumencie zaznaczymy ręcznie tylko powód nieprowadzenia auta przez kierowcę, Inspekcja Transportu Drogowego nałoży karę.

czytaj więcej »

Za niewielkie przekroczenie wymiarów pojazdów, kierowca otrzyma mandat. Natomiast za większe naruszenia odpowie firma transportowa.

czytaj więcej »

Jeżeli strony umowy o pracę tak zdecydują, mogą zapisać w niej różne ważne dla nich klauzule, np. dotyczące limitu nadgodzin lub okresu wypowiedzenia umowy terminowej.

czytaj więcej »

Auto, którym są wykonywane przewozy na potrzeby własne, musi być prowadzone albo przez przedsiębiorcę, albo przez jego pracownika. Kierowca musi przestrzegać czasu pracy i wozić ze sobą zaświadczenie.

czytaj więcej »

Za nieprawidłowe używanie selektora grozi kara kierowcy oraz zarządzającemu transportem. Przewoźnik już nie odpowiada za to naruszenie.

czytaj więcej »

Firma nie ma obowiązku pokrywać kosztów badań, jeśli są potrzebne kierowcy do odnowienia uprawnień. Natomiast jeżeli zechce, może zapłacić za szkolenie okresowe.

czytaj więcej »

Uprawnienia do kierowania zostaną cofnięte nawet na zawsze, gdy kierowca po raz kolejny złamie zasadę przewożenia danej liczby pasażerów.

czytaj więcej »

GITD ma obowiązek ujawniać właścicielom pojazdów złapanych przez fotoradary zdjęcia, nim trafią do sądu za niewskazanie kierowcy. Taki wyrok wydał Trybunał Konstytucyjny.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca okazał do kontroli nieobowiązujący już druk zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu, osoba, która go wystawiła, dostanie jedynie naganę. Tak orzekł sąd okręgowy w Rzeszowie.

czytaj więcej »

Samo tłumaczenie, że dokumenty wymagane podczas przewozu były w samochodzie, nie wystarczy do uniknięcia kary. Taki wyrok wydał kielecki sąd.

czytaj więcej »

GITD zaczął modernizować i ujednolicać fotoradary. Stare, szare urządzenia są usuwane. Nowe będą montowane tylko w żółtych obudowach.

czytaj więcej »

Może to zrobić, gdy organ kontroli naruszył przepisy dotyczące prowadzenia czynności kontrolnych. Termin na wniesienie sprzeciwu to 3 dni od dnia rozpoczęcia kontroli w firmie.

czytaj więcej »

wiper-pixel