WYDANIE ONLINE

Jeśli firma chce dostać od kierowcy odszkodowanie za wyrządzoną szkodę, powinna w odpowiedni sposób przekazać mu mienie oraz podpisać protokół.

czytaj więcej »

Kierowców nie obowiązuje wspólna odpowiedzialność za mienie. W przypadku załogi przewoźnik może powierzyć mienie każdemu z nich i rozliczyć ich osobno za poniesione straty.

czytaj więcej »

Jeżeli kierowca udowodni, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, oraz wykaże, iż przewoźnik nie zapewnił należytych warunków do zabezpieczenia powierzonego mienia, nie będzie za nią odpowiadał.

czytaj więcej »

Jeśli przedsiębiorca chce się zabezpieczyć przed stratami ze strony kierowcy, może żądać od niego weksla lub poręczenia.

czytaj więcej »

Można rozwiązać z kierowcą umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym za popełnienie przez niego przestępstwa, ale nie za wykroczenie.To pracodawca musi ocenić, czy doszło do tego takiego złamania prawa. 

czytaj więcej »

Jeślikierowcy kradli paliwo, to nie tylko mają obowiązek za zapłacić za to, co ukradli, ale również za usługi agencji detektywistycznej, która wykryła ten proceder. Tak orzekł wrocławski sąd.

czytaj więcej »

Pracodawca wypisując, do czego zobowiązuje kierowcę, będzie miał pewność, że powierzony samochód lub towar będą przypilnowane.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca zawsze ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spedytorowi. Jednak może zażądać od kierowcy odszkodowania, jeżeli to on ewidentnie zawinił.

czytaj więcej »

Aby uniknąć kłopotów, należy żądać od nadawcy właściwie sporządzonego listu przewozowego i sprawdzać, czy zawartość przesyłki jest zgodna z jego treścią.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca może żądać od kierowcy odszkodowania w wysokości pełnej lub wyrządzonej szkody. Dobrze jest podpisać ugodę w tej sprawie z pracownikiem.

czytaj więcej »

Warto opracować dla kierowców regulamin korzystania z pojazdów oraz przydzielać kierowcę do danego auta. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych strat.

czytaj więcej »

Jeśli kierowca spowodował wypadek, w którym został poszkodowany on lub ktoś inny, przedsiębiorca musi się liczyć z tym, że poniesie wysokie koszty.

czytaj więcej »

Nie zawsze wystarczy oświadczenie sprawcy. Czasem kierowca musi wezwać policję, by sporządziła notatkę. Dobrze jest również zrobić zdjęcia szkód.

czytaj więcej »

Jeśli w wyniku wypadku służbowe auto zostało uszkodzone albo jadący nim kierowca został poszkodowany, należy przekazać ubezpieczycielowi wszystkie dowody tego zdarzenia.

czytaj więcej »

Jeżeli dojdzie do wypadku z udziałem osób trzecich, przedsiębiorca poniesie tego konsekwencje. Dlatego należy jasno określić, kto może podróżować służbowymi pojazdami.

czytaj więcej »

wiper-pixel