WYDANIE ONLINE

Gdy kierowca najpierw ustawi selektor tachografu na odpoczynek, a następnie wyloguje kartę kierowcy, może się zdarzyć, że jego odpoczynek zostanie naliczony dopiero od momentu wylogowania karty.

czytaj więcej »

Kierowcy pamiętają o tym, że muszą robić przerwy po okresie prowadzenia pojazdu. Jednak zapominają, że mają także obowiązek odpocząć, gdy wykonują inną pracę. W ten sposób narażają firmę na karę.

czytaj więcej »

Aby prawidłowo rozliczyć zagraniczną delegację, należy precyzyjnie ustalić, kiedy kierowca przekraczał granice kolejnych państw. Mogą w tym pomóc tachografy cyfrowe.

czytaj więcej »

I rozporządzenie nr 561/2006, i umowa AETR przewidują, że w określonych sytuacjach nie trzeba przestrzegać ich przepisów. Z tym że w umowie AETR nie przewidziano żadnych wyjątków.

czytaj więcej »

 Przepisy o przesuwaniu odpoczynku tygodniowego w przypadku międzynarodowych przewozów osób zostały błędnie przetłumaczone na język polski, dlatego wielu przewoźników ma z nimi problemy. Jak należy stosować te regulacje, żeby nie narażać się na wysokie kary zagranicznych służb kontrolnych? 

czytaj więcej »

Zdarza się, że firmy transportowe po zgraniu danych z tachografów lub kart kierowców próbują je przerobić, żeby uniknąć kar. To bardzo zły pomysł, ponieważ inspektorzy ITD wychwycą takie manipulacje.

czytaj więcej »

Przepisy unijne przewidują, że dane z karty kierowcy trzeba zgrywać po 28 dniach pracy kierowcy. Jednak polskie przepisy są ostrzejsze i przewoźnik, który będzie sczytywał dane według tej zasady, zapłaci karę.

czytaj więcej »

Kierowcy z reguły zostawiają na czas odpoczynku tygodniowego wykresówkę w tachografie. Ale uwaga – jest to dozwolone tylko w jednej sytuacji. W pozostałych nie wolno tego robić, bo narażamy się na wysoką karę.

czytaj więcej »

Obowiązek cyklicznego wczytywania danych z karty kierowcy należy spełnić, nawet jeśli karta jest rzadko stosowana. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy kierowca ma kartę, ale nie używa tachografu cyfrowego.

czytaj więcej »

Koniecznie trzeba zadbać o to, aby kierowcy oddawali tarczki w terminie. Najlepiej zapisać taki obowiązek w firmowych dokumentach. Gdy z winy kierowcy przedsiębiorstwo zapłaci karę, będzie można go nawet zwolnić.

czytaj więcej »

Dane o czasie pracy kierowców możemy sczytać z tachografu cyfrowego za pomocą czterech rodzajów urządzeń. Każde z nich ma swoje wady i zalety. Możemy też zlecić usługę zgrywania danych.

czytaj więcej »

Ryczałt za nocleg w kabinie pojazdu należy się, nawet gdy jest ona wyposażona we wszystkie niezbędne akcesoria do wypoczynku. Ponadto jego wysokości nie można samodzielnie ustalać.

czytaj więcej »

Jeżeli kierowca odbiera odpoczynek tygodniowy poza siedzibą firmy i nie da się mu wcześniej wystawić zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu, może udokumentować postój w inny sposób.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca nie ma obowiązku zamieszczania w ewidencji czasu pracy kierowcy informacji o tym, że dany odpoczynek stanowi rekompensatę skróconego odpoczynku tygodniowego.

czytaj więcej »

Wysokość wynagrodzenia kierowcy zatrudnionego na niepełny etat powinna być proporcjonalna do wymiaru jego czasu pracy. To samo dotyczy wymiaru urlopu.

czytaj więcej »

Zdarza się, że kierowca zaczyna pracę w trakcie okresu rozliczeniowego. W takiej sytuacji wymiar czasu pracy w pierwszym cyklu rozliczeniowym powinien być odpowiednio mniejszy niż potem.

czytaj więcej »

Jeżeli z jakiegoś powodu pracodawca nie może udzielić kierowcy wolnego w zamian za dyżur, musi wypłacić mu wynagrodzenie. Łatwiej je obliczyć, gdy kierowcy mają wynagrodzenie ustalone za godzinę.

czytaj więcej »

Równoważny system czasu pracy pozwala wydłużać i skracać godziny pracy kierowcy w zależności od potrzeb pracodawcy. Trzeba tylko pamiętać, żeby nie łamać kilku prostych zasad.

czytaj więcej »

Urządzenia rejestrujące mogą działać na niekorzyść kierowcy, ale można też wykorzystać ich nieprecyzyjność do obronienia się przed karą. Niektóre tachografy warto oddać do serwisu, żeby nie powodowały naliczania nam kar.

czytaj więcej »

wiper-pixel